Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS-utredningen och HFD-domen om egenvård"

Bengt WesterbergDet är positivt att regeringen agerar mot senaste domen i Högsta Förvaltningsdomstolen och fryser tvåårsomprövningarna. Men det räcker inte menar han.
– LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i assistansersättningen.

Tvåårsomprövningarna var ett misstag

Igår meddelade regeringen att de ska frysa tvåårsomprövningarna och lägga fram ett lagförslag som garanterar att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Bengt Westerberg, som skrev förarbetena till LSS som socialminister 1993, tycker är positivt att regeringen räknar med att snabbt kunna komma med ett förslag som undanröjer Försäkringskassans orimliga tolkning av HFD-domen 2017 ref. 27 från i somras om att bland annat avskaffa väntetid och beredskap i assistansersättningen.
– Det är också bra att man fryser tvåårsomprövningarna. De bör på sikt försvinna. Det var ett misstag att vi en gång införde dem.

Agera också mot domen om egenvård!

Om en månad räknar regeringen med att få en analys av hur de andra HFD-domarna har fallit ut eller tolkats. Försäkringskassans tolkning av årets dom från HFD är märklig, men det är också tolkningen av HFD-domen från 2012 som tolkades som att egenvård inte längre är ett grundläggande behov, säger Bengt Westerberg.
– Det är angeläget att vi också på dessa andra punkter kan få en snabb lagändring så att många av dem som på senare år har förlorat sin assistansersättning kan få den tillbaka.

Ändra direktiven till LSS-utredningen!

Bengt Westerberg noterar att regeringen fortfarande inte talat om att ändra direktiven till LSS-utredningen.
– Dess uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i den statliga assistansersättningen. Det bidrar naturligtvis på samma sätt som HFD-domarna och Försäkringskassans tolkningar till oro bland assistansanvändarna.

Sluta tjata om ohållbar kostnadsutveckling

Det är fullt begripligt att regeringen vill ha fram analyser av utvecklingen av assistansersättningen menar Bengt Westerberg, men han tycker också det är obegripligt att de inte kan vänta med sina slutsatser tills analysen är gjord.
– Åsa Regnér använde åter igen en stor del av sin presskonferens till att upprepa mycket tvivelaktiga påståenden som att kostnadsutvecklingen för assistansersättningen inte är hållbar och att en stor del av assistansmedlen går till annat än assistans. Det blir inte mer sant för att hon tjatar om det, säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg intervjuades av Kenneth Westberg 2017–11–14

Skicka sidan till: