Regeringen backar - inför nödstopp

Åsa RegnérRegeringen vill att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningen är klar. Inom tre månader kommer en lagändring där som säger att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.
– Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) under en pressträff.

Se pressträffen i Livesändning på Aftonbladet

Regeringens åtgärder

  • Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning. Det förväntas ske i en lagändring inom 3 månader.
  • Frysning av tvåårsomprövningar: Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagändringen är tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.
  • Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Vidare läsning

Livesändning på Aftonbladet

Aftonbladet debatt: Åsa Regnér- Vi hör er oro och ändrar tillbaka LSS

Skicka sidan till: