annonser
annons Assistansförmedling
annons Maxia Care
annons JAG
annons STIL
annons Rehab Sation Assistans
annons Nordica Assistans
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Backup
annons Arbetsgivarföreningen KFO


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Regeringen backar om assistansen

Åsa RegnérRegeringen vill att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningen är klar. Inom tre månader kommer en lagändring där som säger att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.
– Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) under en pressträff.

Artiklar med samma tema: (218)

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas.

Se pressträffen i Livesändning på Aftonbladet

Regeringens åtgärder

  • Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning. Det förväntas ske i en lagändring inom 3 månader.
  • Frysning av tvåårsomprövningar: Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagändringen är tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.
  • Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Vidare läsning

Livesändning på Aftonbladet

Aftonbladet debatt: Åsa Regnér- Vi hör er oro och ändrar tillbaka LSS

Skicka sidan till: