"Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss

Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" går nu ut på remiss till den 1 oktober 2021. Utredningen överlämnades den 26 maj av Fredrik Malmberg till regeringen. Funktionsrättsrörelsen har velat att den remitteras snabbt så att lagändringar kan komma så fort som möjligt.

Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"(se Assistanskolls sammanfattning) har lagt förslag som stärker rätten till assistans inom tillsyn, egenvård och föräldraansvar med bland annat två nya grundläggande behov, en fast schablon för föräldraansvar, en egenvårdslag och möjlighet för assistansanordnare att efter avtal utföra sjukvårdsinsatser.

Viktigt med snabb remissgång

Mikael Klein, expert från Funktionsrätt i utredningen, har i en intervju på Assistanskoll sagt att det är viktigt att utredningen går ut snabbt på remiss så att regeringen kan skriva propositioner med lagförslag innan riksdagsvalet i september nästa år. Utredningen föreslår att lagförslag ska börja gälla 1 januari 2023.

Vidare läsning

Se meddelande om remittering av utredningen och lista på remissinstanser

Sammanfattning av utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"

Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”


Skicka sidan till: