200 personer/år får indragen assistans pga "väsentligt ändrade förhållanden"

FörsääkringskassanCirka 200 personer/år (17 per månad) fick mellan jan 2019 till aug 2021 sin assistansersättning indragen vid omprövning pga "Väsentligt ändrade förhållanden". Det kan vara allt från personer som motsätter sig att assistansen dras in till personer som frivilligt flyttat till en gruppbostad.

Den 1 april 2018 togs tvåårsomprövningarna bort. Försäkringskassan ska sedan dess bara ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade (51 kap. 12 § SFB) Försäkringskassans vägledning sid 39-42 beskriver hur "väsentligt ändrade förhållanden bedöms.

Oklart begrepp

Den assistansberättigade är skyldig att anmäla "Väsentligt ändrade förhållanden", men det är inte helt tydligt vad det kan vara. I en intervju på Försäkringskassan säger Andreas Larsson att inte går att generellt säga vilka situationer det handlar om men att förändringen ska gälla den enskilde och vara betydande, tex flytt till bostad med särskild service eller att någon beviljats ett annat samhällsstöd.

Omfattar även flytt till gruppbostad

Alla som får indragen assistans behöver inte nödvändigtvis motsätta sig detta. "Väsentligt ändrade förhållanden" omfattar även personer som tex flyttar till en gruppbostad eller annan typ av institution och därmed inte har rätt till personlig assistans. I siffrorna ingår inte heller ansökningar om fler timmar av en assistansberättigad.

40-50 % får indragen assistans

Siffror från Försäkringskassan visar att för perioden jan 2019 tom aug 2021 får 40-50 % av de som omprövas pga "Väsentligt ändrade förhållanden" sin assistans indragen, tendensen verkar vara stigande. Andelen som får sänkt antal timmar ligger på 31-47 %. Andelen med oförändrade eller höjda beslut ligger på cirka 10-18%.

IfA: Risken finns att det gjorts restriktiva bedömningar

IfAs ordförande Sophie Karlsson saknar uppgifter om på vilken grund alla dessa personer fått indragen assistans eller neddragning av timmar. Hon tycker dock det ser oroväckande ut att fler verkar få indragen assistansersättning och färre fler timmar beviljade.
– Risken finns att det gjorts restriktiva bedömningar av behoven. Då de allra flesta assistansanvändare inte får mindre behov med tiden, utan snarare större, undrar jag hur det kommer sig att fler verkar få indragen assistansersättning än tidigare pga väsentligt ändrade förhållanden. Risken finns, även om det är att spekulera kring det direkta nuläget lite, men det finns en del stöd i Socialstyrelsens tidigare rapport, att allt fler med omfattande behov istället får assistansbeslut från kommunen eller andra insatser, fast de kanske egentligen borde haft assistansersättning, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2021-10-19


Omprövning vid ”väsentligt ändrade förhållanden” 2019 tom 2021-08

Är skillnaden mindre än en timme/vecka jämfört med föregående beslut blir det Oförändrat, är skillnaden större blir det Sänkt respektive Höjt antal timmar. Har personen tidigare haft rätt till assistansersättning men fått avslag blir det Indragning.

År Totalt antal
omprövningar vid
"Väsentligt ändrade
förhållanden"
Indragning Sänkning
av antal
timmar
Höjt
antal
timmar
Oförändrade Ej tillämpligt
2019 502 202 (40,2%) 234 (46,6%) 18 (3,6%) 34 (6,8%) 14 (2,8%)
2020 488 205 (42,0%) 184 (37,7%) 16 (3,3%) 73 (15,0%) 10 (2,0 %)
2021 tom 08 267 138 (51,7%) 83 (31,1%) 4 (1,5%) 36 (13,5%) 6 (2,2 %)

Källa: Försäkringskassan


Skicka sidan till: