Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”

Cecilia BlanckCecilia Blanck ser positivt på möjligheterna för utredningen ”Stärkt assistans” att verkligen stärka rätten till assistans. Hon vill även låta utredningen fortsätta utreda lagändringar mot minuträkning och uppdelning av behov i assistansbedömningarna.

Utredningens huvudsekreterare Tomas Agdalen sade nyligen på Assistanskoll att utredningen "Stärkt assistans" kommer att arbeta fram till 24 maj 2021 istället för till 23 mars. Orsaken är att expertgruppen inte kom igång med sitt arbete som planerat på grund av Coronapandemin.

Ser goda möjligheter till stärkt rätt till assistans

Utredningens uppdrag gäller tre av de områden där stora försämringar skett det senaste decenniet säger Cecilia Blanck på Riksföreningen JAG.
–Det gäller behov av assistans för egenvård, behov av assistans i form av en kontinuerlig tillsyn, och hur stor del av barns behov som anses tillgodosett genom föräldraansvar. Cecilia Blanck, som ingår i utredningens expertgrupp har stora förhoppningar på utredningen.
– Uppgiften är just att stärka rätten till personlig assistans. Och det finns för ovanlighetens skull inga underliggande spardirektiv eller kostnadsbegränsningar i själva direktiven. Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll.

Positiv ton till skillnad från tidigare utredningar

Det är positivt att Riksföreningen JAG och flera andra representanter från brukarrörelsen ingår i expertgruppen, säger Cecilia Blanck.
– Utredningen har därmed tillgång till både erfarenhet och kunskap om insatsen, som är oerhört viktig för att inte återigen lämna en oanvändbar utredning till regeringen. Den här gången måste vi lyckas.
Tycker du att tonen förändrats åt det positiva hållet i denna utredning, jämfört med andra utredningar om personlig assistans?
– Jag ska såklart inte recensera det pågående arbetet i utredningen. Men vi kan ju konstatera att det är en annan ton i direktiven till Stärkt assistans än det varit i tidigare utredningar.
Vad tror du att det beror på?
– En avgörande faktor är att den inte har ett uppdrag att spara pengar utan har fokus på hur insatsen kan utvecklas och förbättras.

Skrota LSS-utredningens förslag

Den 12 november ska remissvaren till LSS–utredningen vara klara. Därefter ska de beredas av Socialdepartementet. LSS-utredningen tog upp frågor som även utredningen ”Stärkt assistans” tar upp, tex assistans för egenvård.
– Jag förutsätter att regeringen inte kommer gå vidare med LSS–utredningens förslag på de områden där utredningarna överlappar varandra, utan vänta in de förslag som den här utredningen lägger fram.

Låt Stärkt assistans utreda fler områden

Liberalerna vill ge utredningen ”Stärkt assistans” tilläggsdirektiv att lämna lagförslag för att stoppa minuträkning och uppdelning av grundläggande behov i integritetsnära delar och även i grundläggande och andra personliga behov. Cecilia Blanck tycker det är ett mycket bra initiativ.
– Det är angeläget att göra något åt frågan om behovsbedömningarna. Exakt hur det ska gå till bör förstås utredas och jag kan också tycka att det vore bra att ge uppdraget till en utredning som redan jobbar med liknande frågor istället för att börja från början i en ny. Det här är verkliga problem som ännu inte någon fått i uppgift att lösa, och bra mycket mer angeläget än att genom remissförfarande älta en snart två år gammal utredning som ändå inte har några svar, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-17


Skicka sidan till: