Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan

Åsa RegnérFör ett år sedan sade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i TV4 att regeringen inte vill att barn med stora behov inte ska få assistans. Idag sade hon i TV4 att kommuner och landsting måste gå in och ge stöd när staten pga domar inte längre kan bevilja assistans.

I sep 2016 sade Åsa Regnér i TV4 att regeringen bett Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, utreda hur domen om egenvård slår och att regeringen inte vill att barn med stora behov inte ska få assistans. Hon sade att frihet ska få kosta och hon vill att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta men att regeringen måste se till att pengarna används till det som ska.

Den 17 augusti 2017 sade Åsa Regnér i TV4 att det är viktigt att kommuner och landsting kliver in och ger stöd till de som inte får assistans när statlig assistans inte kan beviljas pga vägledande domar. Hon talar också om att regeringen väntar på analys av domarnas effekter och resultatet av LSS-utredningen.

Dagen innan har en familj berättat i TV4 om hur de inte orkar sedan sonen förlorat sin assistans

TV4 reportern frågar slutligen, hur låter det om vi står här om ett år igen?
Åsa Regnér:
- Om drygt ett år har vi fått resultatet av den här utredningen (LSS-utredningen) och en analys av konsekvenserna av domarna och vilka insatser de som förlorat sin assistansersättning fått istället, och vad regeringen kan göra åt detta.

Text: Kenneth Westberg 2017-08-17

Skicka sidan till: