"Huvudmannaskapsutredningen" går på remiss

Utredningen "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans" går nu ut på remiss till den 9 juni 2023. Den 1 mars överlämnades utrednungen av Lars Lööw till regeringen.

Utredningen "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans"(se Assistanskolls sammanfattning) har lagt förslag 0m hur Försäkringskassan ensam ska bevilja all personlig assistans och ta över kommunala assistansbeslut under året 2026. Utredningen föreslår också att kvalitet i personlig assistans ska förtydligas i lag utfrån assistansberättigades självbestämmande.

Vill ha synpunkter inför kommande lagförslag

I remisserna vill regeringen ha synpunkter på förslagen i betänkandet inför att de eventuellt skriver propositioner med lagförslag. Remissinstanserna är allt från kommuner, funktionsrättsorganisationer till Försäkringskassan och större assistansföretag.


Vidare läsning

Meddelande om remittering av utredningen och lista på remissinstanser

Sammanfattning av utredningen om statligt huvudmannaskap

Lars Lööw, statlig utredare – ”Vi ger ett genomförbart förslag på förstatligande av all personlig assistans”


Skicka sidan till: