Lia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”

Lia SchedingAtt personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli aktuellt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.

Det finns ingen automatisk rätt att vidta åtgärder som påverkar anställningsvillkoren om en anställd inte vill vaccinera sig mot Covid 19, säger Lia Scheding.
– Det är centralt att informera alla anställda om råd och riktlinjer, liksom att föra dialog med de som känner sig osäkra på vilket beslut de ska fatta. Dessutom finns det såvitt jag förstått ingen evidens i nuläget som visar att den som är vaccinerad inte kan vara smittbärare. Detta skulle ju i så fall innebära att en vaccinering mest är en trygghet för mig själv så länge inte alla är vaccinerade.

Håller inte med Fremia

Björn Jideus på Fremia sade i en intervju på Assistanskoll att en vaccinvägran, som saknar rationell grund som tex en allergi, i längden kan leda till att en personlig assistent förlorar sitt arbete hos brukaren. Lia Scheding motsätter sig detta.
– Var och en, såväl assistansberättigad som assistent, äger själv rätten att fatta beslut om vaccinering, oavsett vilka skälen är till detta. Däremot behövs det en rationell grund för att säga upp en personlig assistent som inte vill vaccinera sig.
Björn Jideus säger att det finns stöd för deras hållning i kollektivavtalet…
– För att grunden ”ej kan garantera assistansens kvalitet/säkerhet” skulle bli aktuell krävs att det finns visst underlag som visar på att den anställde, trots adekvat skyddsutrustning, kan innebära ökad risk för den assistansberättigade. Att ”ett bristande förtroende/ samarbete mellan assistansberättigad och assistent” skulle uppstå enbart på grund av att den ena parten inte vill vaccinera sig anser jag vore en felaktig tillämpning av kollektivavtalet. Samtidigt är varje assistanssituation unik och måste hanteras utifrån dess specifika förutsättningar.

Omplacering kan bli aktuellt

Om en assistansberättigad inte kan ha kvar en assistent som vägrar vaccinera sig ska arbeta kvar kan en omplacering däremot vara aktuellt, säger Lia Scheding.
– Om det inte går att lösa med adekvat skyddsutrustning kan det i vissa fall bli aktuellt för arbetsgivaren att se över om det finns möjlighet till placering i annan assistans. Varje situation och assistans är unik, det måste avgöras från fall till fall.

Samma sak om assistansberättigade vägrar vaccination

Det är samma situation om en assistansberättigad vägrar vaccinera sig, säger Lia Scheding. Detta gäller oavsett om en personlig assistent tillhör en riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i Covid 19.
– På samma sätt som den anställda inte kan tvingas ta vaccinering kan inte heller den assistansberättigade tvingas göra det, säger Lia Scheding.

Lia Scheding intervjuades av Kenneth Westberg 2021-02-01

Skicka sidan till: