Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”

Lena HallengrenVilka åtgärder har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov? Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Socialminister Lena Hallengren sade (vilket kan ses via video från riksdagen) att rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning återställas. Hon sade att i punkt 64 januariavtalet som finns mellan S +C,+L + MP tydliggörs det att man vill hantera sondmatning, andning men också egenvårdsfrågan, vid sidan av föräldraansvar och huvudmannaskapet.
– Det som vi gemensamt kommit överens om kommer också att levereras. Jag står således fast vid vad jag tidigare uttalat om att regeringen skyndsamt kommer att påbörja det arbetet riksdagen gett oss i uppdrag att göra, och det arbetet pågår nu.

”Jag kan inte säga något datum”

Pia Steensland bad Lena Hallengren om tydligare besked om när denna lagändring blir klar, den måste komma så fort som möjligt menade hon. Lena Hallengren ville dock inte säga något datum.
– Jag kan inte säga ett datum, men vi kommer inte att ta längre tid på oss än vi behöver.

”Ökade kostnader är något vi får ta”

Pia Steensland frågade också om regeringen kommer att tillföra pengar om fler får tillbaka sin assistans. Lena Hallengren svarade att vi har en rättighetslagstiftning.
– Jag vill understryka att det är en rättighetslagstiftning, det är ingen som får veta i september att nu är pengarna slut, utan lagen ska följas. Vi har varit tydliga med att om det finns ökade kostnader är det något vi får ta.

”Jag uppskattar det samarbete som finns i Socialutskottet”

Lena Hallengren och Pia Steensland var överens om att det finns en samsyn och att de bör ske ett brett samarbete. Lena Hallengren sade:
– S+ C+L+MP har en viss målsättning med vårt gemensamma arbete, men det hindrar inte att vi är överens om att vi vill ha en bredare samverkan i frågorna. Jag uppskattar det samarbete som finns i Socialutskottet, och kan jag och Socialdepartementet bistå er så är det klart att vi gör det.

Se interpellationsdebatten via video från riksdagen

Anna Barsk Holmbom, ABHutbildning - Vad betyder det att andning blir grundläggande behov


Skicka sidan till: