Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen

mynthögFörsäkringskassan använde bara 23,5 miljarder till assistansersättning jämfört med de 24,4 miljarder som tilldelats för 2020. Orsaken är enligt Försäkringskassan att antalet assistansberättigade minskat och att Covid 19-pandemin gör att assistanstimmar inte används.

I Försäkringskassans utgiftsprognos för 2021-2024 (sid 29-33) framgår att drygt 900 miljoner av tilldelade medel för 2020 inte använts. Kostnaden för den statliga andelen av assistansersättningen minskade från 24,2 miljarder 2019 till 23,5 miljarder 2020, en minskning med 2,7 %. Kommunernas andel ökade marginellt från 4,2 till 4,5 miljarder. Läs mer i Assistanskolls statistik

Assistansberättigade minskar

Minskningen beror enligt Försäkringskassan dels på att antalet assistansberättigade fortsatt att minska under 2020. Minskningen stannade dock av under andra halvåret, vilket antas bero på att fler sökt och beviljats assistansersättning för andning och sondmatning efter lagändringarna 1 nov 2019 och 1 juli 2020.

Covid 19-pandemin gör att timmar inte används

Den andra orsaken är enligt Försäkringskassan att utbetalda medel varit lägre än de beviljade medlen, vilket antas bero på administrativa orsaker och tex att Covid 19 pandemin gjort att inte alla beviljade timmar använts.

Antalet assistansberättigade antas börja minska igen 2022

Försäkringskassan beräknar att utgifterna för den statliga assistansersättningen blir 24,4 miljarder 2021, 24,8 miljarder 2022, 24,9 miljarder 2023 och 25,0 miljarder 2024. Utgifterna beräknas öka 2021 på grund av att fler beviljas assistansersättning efter lagändringarna om andning/sondmatning. Från 2022 antas den effekten avta och så att antalet assistansberättigade återigen minskar.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Försäkringskassans utgiftsprognos för 2021-2024 (sid 29-33 om assistansersättning)

Statistik över kostnaderna för assistansersättning 1994 -2020


Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år

kostnad, miljoner kr

% ökning

schablonbeloppets
ökning, %

differens, %

kommunens kostnad,
miljoner kr

statens kostnad,
miljoner kr

1994

1771 mkr

-

-

-

0 mkr

1771 mkr

1995

3717 mkr

109,9%

-

-

0 mkr

3717 mkr

1996

4184 mkr

12,6%

-

-

0 mkr

4184 mkr

1997

4496 mkr

7,5%

-

-

75 mkr

4421 mkr

1998

5193 mkr

15,5%

2,4%

13,1%

1309 mkr

3884 mkr

1999

6039 mkr

16,3%

3%

13,3%

1541 mkr

4498 mkr

2000

6960 mkr

15,3%

2,9%

12,4%

1654 mkr

5306 mkr

2001

8238 mkr

18,4%

3,4%

15%

1896 mkr

6342 mkr

2002

9767 mkr

18,6%

3,8%

14,8%

2241 mkr

7526 mkr

2003

11165 mkr

14,3%

3,7%

10,6%

2477 mkr

8688 mkr

2004

12748 mkr

14,2%

3,5%

10,7%

2726 mkr

10022 mkr

2005

14335 mkr

12,4%

3,4%

9%

2987 mkr

11348 mkr

2006

16095 mkr

12,3%

3,3%

9%

3213 mkr

12882 mkr

2007

18171 mkr

12,9%

4,1%

8,8%

3496 mkr

14675 mkr

2008

19858 mkr

9,3%

4%

5,4%

3856 mkr

16002 mkr

2009

21753 mkr

9,5%

4,2%

5,3%

4186 mkr

17567 mkr

2010

23188 mkr

6,6%

2%

4,6%

4309 mkr

18879 mkr

2011

24286 mkr

4,7%

2,4%

2,3%

4426 mkr

19860 mkr

2012

25908 mkr

6,7%

3,5%

3,2%

4472 mkr

21443 mkr

2013

27121 mkr

4,7%

3%

1,7%

4645 mkr

22476 mkr

2014

28541 mkr

5,2%

1,8%

3,4%

4778 mkr

23763 mkr

2015

29774 mkr

4,3%

1,4%

2,9%

4872 mkr

24902 mkr

2016

26344 mkr

-11,5%

1,4%

-12,9%

4832 mkr

21512 mkr

2017

27929 mkr

6%

1,1%

5%

4620 mkr

23309 mkr

2018

29022 mkr

3,9%

1,5%

2,4%

3714 mkr

25308 mkr

2019

28592 mkr

-1,5%

1,5%

-3%

4417 mkr

24175 mkr

2020

27981 mkr

-2,1%

1,5%

-3,6%

4453 mkr

23528 mkr

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott vilket minskade kostnaderna det året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: