Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén

Lena Hallengren och Bengt Elmén
Lena Hallengren och Bengt Elmén

Bengt Elmén på STIL har intervjuat Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan. Se inspelningarna av intervjuerna nedan.

Video 1: Lena Hallengren (S) om visstidsanställningar

Lena Hallengren försvarar att partiet vill avskaffa visstidsanställningar därför att även assistenter behöver känna trygghet men säger det är en speciell situation i assistans som kan behöva hanteras lite annorlunda.

Video 2: Lena Hallengren (S) om domarna

Bengt Elmén påpekar HFD - domen om sondmatning inte lett till att all sondmatning nu räknas som grundläggande behov av Försäkrimngskassan. Lena Hallengren vill att riksdagen hittar lagändringar som ger tydlighet i vad som ska ge assistansersättning.

Video 3: Lena Hallengren (S) om Ett gott vatten

Lena Hallengren pressas om vad hon anser om Försäkringskassans tolkning av HFD-domen. Hon säger att hon inte kan uttala sig om domar och Försäkringskassans tolkning.

Video 4: Lena Hallengren (S) om att ta ansvar eller inte

Lena Hallengren tillfrågas om hon vill agera mot att 1500 personer förlorat sin assistansersättning pga av domar i Högsta Förvaltningsdomstolen. Han svarar att hon vill vänta in LSS-utredningen i dec 2018. Man kan inte ändra lagen varje gång det kommer en dom säger hon.

Video 5: Lena Hallengren (S) om att vänta 1,5 år

Ska vi behöva vänta till 2020 på lagändringar i LSS mot de domar som förändrat rättspraxis undrar Bengt Elmén. Lena Hallengren säger att de kommer att och måste ta tid att ändra lagen.

Video 6: Lena Hallengren (S) om regleringsbrevet

Bengt Elmen frågar Lena Hallengren om hon är stolt över det regleringsbrev som 2016 uppmanade Försäkringskassan att bryta utvecklingen av assistanstimmar. Hon svarar att man gjorde det man då ansåg var angeläget, men att det är bra att regleringsbrevet inte ser ut på samma sätt längre. Hon sägerr att det fanns en vilja att se till att assistansen inte blev dyrare för varje år och att ett regleringsbrev aldrig ska kunna ändra på vad lagen säger.

Läs också:

Intervju på Assistanskoll: Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”


Skicka sidan till: