Smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19

Den 23 juni var antalet smittade 225 personer (126 män och 99 kvinnor), vilket motsvarar 1,2 % av alla assistansanvändare. Antalet avlidna var 30 personer (20 män och 10 kvinnor) Det visar statistik från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens siffror inbegriper både assistansanvändare med assistansersättning från Försäkringskassan och de med kommunalt beviljad personlig assistans, totalt 19 027 personer (okt 2019)

Av de 30 avlidna assistansanvändarna var 20 män och 10 kvinnor. 11 var under 70 år och 19 var över 70 år. 33,3 % av de avlidna bodde i Stockholms län, 23,3 % i Västra Götalands län .

Av de 225 konstaterat smittade var 126 män och 99 kvinnor. 192 var under 70 år och 33 var över 70 år. 32,9 % av de smittade bodde i Stockholms län, 18,7 % i Västra Götalands län.

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken


Skicka sidan till: