Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”

Christina Tallberg
Christina Tallberg, Foto: Stefan Bladh

Det är åldersdiskriminering att personlig assistans skulle upphöra vid 80 års ålder säger PRO:s Ordförande Christina Tallberg. Hon anser även att personlig assistans borde kunna beviljas efter 65 års ålder.
– Personlig assistans ges för en funktionsnedsättning och den kan du få även efter 65 år.

Nyligen läckte det ett förslag från LSS-utredningen som innebär bland annat att kommunerna tar över beviljande av personlig assistans och att assistansen inte längre ska beviljas barn under 12 år och att den ska tas ifrån de som fyllt 80 år.

”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”

Christina Tallberg, Ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO reagerar mycket kraftigt på att personer som haft personlig assistans skulle förlora den när de fyller 80 år.
– Behovet av assistans minskar inte med högre ålder, tvärtom har man ytterligare fysiska svårigheter, behoven ökar och man behöver den här tryggheten i att man känner sina assistenter väl. Vi får hoppas att det aldrig blir verklighet.
Är detta åldersdiskriminering?
– I allra högsta grad, i en viss ålder ska du inte få leva som alla andra. En annan 80-åring som är pigg och alert kan ju delta i våra aktiviteter. Det ska även en 80-åring med en funktionsnedsättning kunna göra.

Åldersdiskriminering enligt FN-konventionen

Att ta bort personlig assistans vid 80 års ålder är enligt Christina Tallberg åldersdiskriminering enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).
– Visserligen nämns inte äldre personer uttalat i konventionen, till skillnad från barn och kvinnor. Men läser vi vad konventionen i övrigt säger om lika rättigheter anser jag att en 65 års gräns strider mot konventionen. Med en sådan gräns säger vi ju att en person med funktionsnedsättning inte ska ha samma rättigheter som övriga om den personen fyllt 65 år. Enligt konventionen ska funktionsnedsättningen ge dig vissa rättigheter men genom åldersgränserna gäller inte rättigheterna i praktiken. Åldern inskränker därmed dina rättigheter. Detta är inget annat än åldersdiskriminering.

Många oroliga har hört av sig

Många av PRO:s medlemmar har hört av sig till när detta läckte ut från utredningen berättar Christina Tallberg.
Vad säger de som kontaktar er?
– De är jätteoroliga. Jag har ju själv en bakgrund i funktionshinderrörelsen som ungdomskonsulent i DHR 1969 - 76. Jag såg när folk bodde på institutioner och hur mycket LSS-reformen betydde när den kom. Plötsligt fick människor självständiga liv, de kunde arbeta med assistans, komma ut fackligt och politiskt. Nu när människor med assistans blir pensionärer så vill jag att de ska kunna delta på samma villkor i vår verksamhet.

Mer personalbyten, sämre kontinuitet

Om det blir en gräns vid 80 år innebär det att de här personerna går från goda levnadsvillkor till en skälig levnadsnivå vilket skulle ge ett mycket mindre stöd, anser Christina Tallberg.
– Det innebär mer personalbyten, sämre kontinuitet osv.
IfA:s Ordförande Vilhelm Ekensteen sade nyligen att detta kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade.
– Min gode vän Vilhelm Ekensteen är ett bra exempel på hur man med personlig assistans kan leva ett självständigt liv och bidra i samhället och delta på samma villkor som jag i tex utredningsarbete i statliga utredningar. Om det blev en åldersgräns på 80 år skulle han om fyra år inte kunna delta längre.

”Hoppas man besinnar sig”

Christina Tallberg vill nu att regeringen säger ifrån och hon välkomnar att statsministern tog avstånd från de föreslagna åldersgränserna i personlig assistans.
– Statsministern har sagt ifrån om åldersgränserna, det var bra. Jag hoppas nu att man besinnar sig, men detta känns verkligen jättetråkigt.
Hur ser du på andra förslag som läckt ut, tex att barn upp till 12 år inte ska få personlig assistans?
– Jag är minst lika upprörd över detta, när jag var ungdomskonsulent i DHR såg jag barn som inte kunde växa upp med syskon och föräldrar utan fick växa upp på institutioner och fick några få hemresor per termin. De blev främlingar i sina hem.

”Kommunalt huvudmannaskap vore olyckligt”

LSS-utredningen verkar föredra kommunerna som huvudman för personlig assistans. Detta är PRO mycket tveksamma till säger Christina Tallberg.
– Vi ser ju idag hur ojämnt det är utbyggt i kommunerna idag, i vissa fungerar det utmärkt med bra kvalitet, och i andra ger man bara ett minimum av stöd upp till skälig levnadsnivå. Om kommunerna skulle ta ansvar även för detta, blir det trångt om de medel som finns, det vore olyckligt.
Borde staten ha hand om det istället?
– Ja de jag talar med känner en större trygghet med staten. Det är även dåligt med två huvudmän, då vill de lägga över ansvaret på varandra.

Personlig assistans borde beviljas även efter 65 år

Att personlig assistans eller andra LSS-insatser inte kan beviljas efter 65 års ålder är problematiskt säger Christina Tallberg.
– Det är problematiskt, om du fått din funktionsnedsättning en månad innan 65-årsdagen kan du få assistans men inte om du får den en månad efter. Vi har tagit upp detta många gånger.
Borde personlig assistans kunna beviljas till alla oavsett ålder?
– Ja, man ska kunna få assistans om och när man får en funktionsnedsättning, oavsett ålder.
Det står i lagen att personlig assistans inte ska kunna beviljas för något som beror på normalt åldrande, hur ser du på det?
– Visst får du krämpor med åldern, men assistans ges för en funktionsnedsättning och den kan du få även efter 65 år.
Många politiker säger att det skulle bli för dyrt att bevilja insatser med goda levnadsvillkor efter 65 års ålder?
– Ja man tänkte sig nog också att det handlade om när människor var i arbetslivet. När man nu talar om att höja pensionsåldern och arbeta upp till 69 år borde möjligheten att söka personlig assistans åtminstone höjas till samma ålder.

En fråga om människosyn

Att det är sådant fokus på besparingar idag tror Christina Tallberg beror på dels att kostnaderna ökat, dels att vissa betett sig riktigt illa.
– Du har en liten grupp kriminella som dömts i domstol. Detta är oacceptabelt och förstör för de andra som verkligen behöver detta. Sedan har kostnaderna generellt ökat när alla blir äldre. Det har lett till en snålhet även i äldreomsorgen med matematiska regler och minutsystem, där man redovisar sina behov, som är helt oacceptabla.
Det förekommer säkert fusk i tex VAB också, men där finns ju inte samma debatt om att spara och kontrollera…
– Nej, jag förstår inte, detta handlar om människosyn, det är de djupaste bitarna, hur man ser på människor.
Har människosynen förändrats?
– Det har blivit hårdare överlag att var och en själv ska fixa för sig, bara jag får, en bristande solidaritet i att ställa upp för varandra, säger Christina Tallberg.

Christina Tallberg intervjuades av Kenneth Westberg 2018-05-03

Skicka sidan till: