Drygt 5 % av alla assistansanvändare smittade av Covid 19

Den 8 mars hade 1 015 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 5,3 %. Antalet avlidna var 65 personer (0,34 %), vilket innebär 2,7 ggr högre dödlighet jämfört med befolkningen generellt. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens siffror inbegriper både assistansanvändare med assistansersättning från Försäkringskassan och med kommunalt beviljad personlig assistans, totalt 19 027 personer (okt 2019). Att personerna är bekräftat smittade innebär att ett laboratorietest visat smitta av Covid 19.

  • Av 1 015 bekräftat smittade assistansanvändare var 616 män och 489 kvinnor. 983 var under 70 år och 122 över 70 år.
  • Av 65 avlidna assistansanvändare var 44 män och 21 kvinnor. 25 var under 70 år och 40 över 70 år.

Knappt tre gånger högre dödlighet än i befolkningen generellt

I befolkningen generellt var andelen avlidna 0,127 % relaterat till Covid 19. Baserat på 13 146 konstaterat avlidna den 12 mars (Folkhälsomyndigheten) delat med en befolkning på 10,33 miljoner(SCB). Det innebär 2,7 gånger högre dödlighet bland assistansanvändare jämfört med befolkningen generellt.

Vidare läsning

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken


Skicka sidan till: