Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”

Eva Nilsson BågenholmFör assistansanordnaren Humana handlar Coronakrishanteringen om att skydda sina assistenter och kunder genom att följa myndigheternas rekommendationer och omsätta dem i verksamheten.
Eva Nilsson Bågenholm, som leder Humanas hantering av frågor om Corona, ger myndigheterna beröm.
– De flesta myndigheter uppdaterar och förtydligar sina råd när ny information kommer vilket underlättar för oss utförare att få verksamheten att fungera i dessa extrema tider.

Eva Nilsson Bågenholm, läkare, kvalitetsdirektör på Humana och ordförande i Vårdföretagarna, leder Humanas hantering av frågor om Corona och är ”hjärnan bakom” den information som finns på deras hemsida. Hon medverkar också i en poddcast – Assistanspodden som i det senaste avsnittet tar upp just Corona.

Tar in personal från krisbranscher

Eva Nilsson Bågenholm säger att Corona-krisen framförallt tvingar fram två utmaningar. Det ena är bemanningen då assistenter uppmanas att stanna hemma från jobbet när de har luftvägssymtom. Eva Nilsson Bågenholm tror att det ska kunna lösas bl.a. genom nyrekrytering och de har därför inlett samarbete med branscher som just nu är i kris, till exempel SAS och hotellkedjan Elite Hotell.
– Vi söker ny personal och försöker ta in vikarier, inte minst från de sektorer där man fått stänga och friställt personal. Vi erbjuder deras friställda personal jobb hos oss. Vi och alla andra assistansanordnare kommer att behöva vikarier nu när våra medarbetare drabbas av olika luftvägssjukdomar och inte får arbeta.

Måna om att assistenterna får den vila de behöver

Eva Nilsson Bågenholm anser att det är bra att det gjorts tillfälliga förändringar i regelverket som styr arbetstiden för att friska assistenter skulle kunna jobba mer.
– Det finns möjlighet att sammanlagt arbeta 350 timmar övertid/år men det är inget vi använder om vi inte kommer till det läget att vi absolut behöver det. Vi är måna om att våra medarbetare får den vila de behöver.
Men om det blir som Italien och Spanien och ni inte får tag i assistenter? Är det ändå inte bättre med en trött assistent än ingen alls?
– Det kan man tycka, men vi kommer att göra allt vi kan för att inte behöva slita ut de vi redan har. För en trött assistent kommer förr eller senare behöva sin vila för att inte själv bli sjuk. I så fall vinner vi ändå inget på det.
Hur ser det ut just nu med sjukskrivna?
– Nja, vi ser en viss ökning men inte så stor ännu.

SKR vill kunna upphäva LSS-beslut

SKR har gjort en hemställan till regeringen om att kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona. SKR tänker att personer med assistans då ska kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. Rörelsen protesterar kraftigt och SKR har i en intervju på assistanskoll försvarat sig med att detta bara ska om det är absolut nödvändigt och att beslutet ska återgå till det ursprungliga efter krissituationen.
Vad anser du om detta?
– Det är något som kan bli nödvändigt i en extrem krissituation men som absolut inte ska användas i några andra situationer
På vilket sätt kan Humana bidra till att en sådan situation undviks?
– Vi gör vårt yttersta för att vår verksamhet ska fortsätta att fungera bra under hela krisen.

Riskbedömning av assistansberättigade

Den andra utmaningen är att skydda assistansberättigade och assistenter från att bli smittade. Det handlar om ”samma som gäller i hela Sverige”, säger Eva Nilsson Bågenholm – eget ansvar: att man inte träffar så många människor, håller den sociala distansen och framför allt är noga med handhygien. Utöver det gör Humana, så som Arbetsmiljöverket och rekommenderar, en riskbedömning av alla sina arbetsplatser
– Alla Humanas chefer har bedömt riskerna för våra kunder och assistenter.
Hur skiljer sig arbetet med de som tillhör riskgruppen?
– Då måste vi se till att våra assistenter är medvetna om att det är en person i riskgrupp och att man som assistent ska vara extra noga att inte gå till jobbet om man har luftvägssymtom. Där ska man vara väldigt strikt.
Ställer ni speciella krav på vad assistenterna gör på sin fritid så att de inte riskerar att bli smittade?
– Nej, vi ställer inga krav på vad assistenterna gör på sin fritid, det är helt utanför vårt uppdrag. Men däremot pratar vi mycket med assistenterna just nu i den här situationen om att vara extra försiktiga. Man har ett personligt ansvar att se till att inte sprida smitta, speciellt om man arbetar i vård, omsorg och assistans.

Assistenter behöver testas liksom sjukvårdspersonal

Det ges möjlighet för vårdpersonal att testa sig för Covid 19 för att de inte ska riskera att sprida smitta i vården. Även personliga assistenter kan i vissa fall få den möjligheten men det varierar i olika regioner. Eva Nilsson Bågenholm säger att assistenter som arbetar med sjukvårdsinsatser, i det här fallet per definition, måste betraktas som sjukvårdspersonal och borde få möjligheten att testa sig på samma villkor som sjukvårdspersonalen.
– Vi ber de assistenter vars kunder tillhör riskgruppen att testa sig om det går, om man kommer fram till vården. Men det är inte vi som äger frågan utan kan bara trycka på. Våra chefer kan i de fallen ringa vården och trycka på. Vi har haft något sådant fall där chefen fått hjälpa assistententen att komma fram för att få ett test.

Skyddsutrustning för assistenter

Om en assistansberättigad är Coronasmittad kan det bli frågan om att assistenterna måste jobba i skyddsutrustning. Men först menar Eva Nilsson Bågenholm att man måste se vad för sorts assistans den assistansberättigade behöver och att det i vissa fall kan räcka med extra instruktioner och hygienregler.
– Då handlar det om att hålla avstånd, ha separat toalett och till exempel inte använda kundens handdukar etc. Men i andra fall kommer det krävas skyddsutrustning för att risken att assistenten ska smittas minimeras.
Om den assistansberättigade hamnar på sjukhus, ska assistenten vara med?
– Covid 19 lyder under smittskyddslagen så det är smittskyddsenheten och sjukvården som gör en bedömning och bestämmer vem som får vara där. De vill ju begränsa antalet personer som ska vara på sjukhuset.
Om den assistansberättigade bor tillsammans med någon som är smittad?
– Då måste vi göra vi vad vi kan för att den som är smittad inte kommer i närheten av våra assistenter i största möjliga utsträckning, tex ha separata rum, eller använda sig av olika toaletter. Vi gör en riskbedömning i varje enskilt fall.
Och om tvärtom en assistent har anhörig som är smittad. Ska assistenten stanna hemma även om hen inte har symtom?
– Nej, det var en av de sakerna som sas från början men nu när smittan finns i samhället så säger man att man ska arbeta när man är frisk. I de allra flesta fall smittar man när man har symptom, inte annars.

Skyddsutrustning i lager

Brist på skyddsutrustning brukar nämnas som ett av de största hoten just nu. Det är arbetsgivarnas ansvar att hålla med skyddsutrustning och Humana arbetar som tidigare med den ordinarie leverantören, säger Eva Nilsson Bågenholm. Dessutom har de kontakter med andra leverantörer eftersom de vet att det kan vara svårt att få tag på det de behöver.
– Vi har reservlager, men det är inga stora lager så det är en bristvara.
Eva Nilsson Bågenholm säger att Vårdföretagarna har kontaktat Socialstyrelsen (som har i uppgift att säkerställa tillgången på skyddsutrustning) och Arbetsmiljöverket i frågan.
– När det gäller smittrisker gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift. De är samma tydliga regler om att skyddas mot smittrisk för personal inom personlig assistans som inom hälso- och sjukvård.
Hur har responsen varit?
– Positiv. De lyssnar och gör de förändringar de kan för att verksamheterna ska fungera.

Krav på Försäkringskassan

Två andra frågor Vårdföretagarna lyft är adresserade till Försäkringskassan, i ena fallet gäller det blanketten man fyller i när man anställer en ny assistent, blankett 3066.
– Vi har föreslagit ett tillfälligt undantag att den inte ska behöva skickas in i förväg. Det skulle kunna bli en situation där man har brist på assistenter och snabbt måste hitta en ny och då har vi föreslagit att man kan fylla i blanketten i efterskott.
Vårdföretagarna har också föreslagit Försäkringskassan att göra det möjligt att skicka in digitala räkningar. Detta för att försäkra sig om att löneutbetalningarna ska fungera.
– Även Postnord drabbas av sjukskrivningar så vi är oroliga att våra utbetalningar ska fördröjas vilket skulle göra att vi helt enkelt får problem med likviditeten om vi inte får våra ersättningar i tid från Försäkringskassan.
Hur reagerar Försäkringskassan på det?
– Vi har en dialog och de vet om problematiken och vi ser att de gör vad de kan för att underlätta för att assistansen ska kunna fortgå. Till exempel var de själva väldigt snabba med att justera beräkningsperioden när det gäller arbetstiden.

”Folkhälsomyndigheten fantastisk”

Eva Nilsson Bågenholm säger att de på Humana på det hela taget är nöjda med hur myndigheterna hanterar krisen.
– Vi tycker att Folkhälsomyndigheten är fantastiska då de har sina presskonferenser varje dag där de berättar hur läget är och går ut med förhållningsregler. Jag skulle vilja säga att de flesta myndigheter är väldigt aktiva på ett positivt sätt med att försöka underlätta för oss utförare och få det att fungera i de här extrema tiderna.
Är det tydligt vilka som bär ansvaret för olika frågor?
– I en sådan här situation är det inte alltid solklart vilken lag som styr: arbetsmiljölagen, patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvården eller LSS. Men det här är en exceptionell situation, det måste man komma ihåg, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Eva Nilsson Bågenholm intervjuades av Erik Tillander 2020-04-01

Skicka sidan till: