DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"

Niklas AltermarkRegeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt.

Niklas Altermark är mycket kritisk till att Stig Svensson i den senaste utredningen fortsätter att göra uppskattningar av assistansfusket utan vetenskaplig grund. Uppskattningarna bygger liksom tidigare främst på antaganden som gjordes av FUT - Delegationen 2007.

Den metod som användes av FUT Delegationen, "expert elicitation" är enligt Niklas Altermark totalt olämplig och har dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.

Niklas Altermark säger att det är en beprövad metod att beskriva olika grupper i samhället som fuskbenägna inför att de stödsystem de är beroende av dras ner. Det har skett även i Storbritannien, USA och Kanada.

DN Debatt Niklas Altermark - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk”

Stig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”

Johanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”

Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”

Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”


Skicka sidan till: