Anna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte”

Anna Barsk Holmbom
Anna Barsk Holmbom, Foto: Linnea Bengtsson

Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning och Rådgivning, tror att det blir svårt att ändra lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. Hon vill istället att tiden beräknas på ett nytt sätt. Hon vill även se bättre stöd till de som inte kvalar in för personlig assistans och för äldre med hemtjänst.
– Idag är det
för stor skillnad på stödet mellan de som har LSS och personlig assistans och de som inte har det.

Positivt att andning blir grundläggande behov…

Att andning blir grundläggande behov från 1 november i år är dock något Anna Barsk Holmbom välkomnar.
– Nu har lagrådet gett kritik på lagförslaget om andning men om regeringen får fram en lagändring är det naturligtvis bra även om det inte är så många som berörs. Det är även positivt att Lena Hallengren vill ha en lagändring så att hela tiden för andning och sondmatning ska bli assistansgrundande.

Men det räcker inte…

De lagändringar som regeringen planerar räcker dock inte om man vill återställa rätten till personlig assistans för alla grupper som drabbats av de hårdare bedömningarna, säger Anna Barsk Holmbom.
– Dessa lagändringar förändrar INTE hur övriga grundläggande behov bedöms. Personer som inte har behov av andning och sondmatning går en lika osäker framtid till mötes som tidigare.
Hur ser du på att Lena Hallengren inte vill lova en lagändring om att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet?
– Det är en tråkig utveckling att regeringen och dess samarbetspartier prioriterar bort rätten till assistans för de personer som enbart har fysiska funktionsnedsättningar.

Hur stor vikt kan man lägga till vad Liberalerna säger?

Bengt Eliasson, Liberalerna, säger att överenskommelsen mellan S+MP+L+C ska leda till att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Anna Barsk Holmbom tycker det är positivt men undrar vad det kan leda till i praktiken.
– Han säger samtidigt att det ska förhandlas om detta, så frågan hur stor vikt vi kan lägga vid det när Lena Hallengren säger att det inte är aktuellt.
Vad hade du förväntat dig av samarbetet mellan S+MP+L+C ?
– Jag hade egentligen inte förväntat mig så mycket mer den första tiden. Men på sikt förväntar jag mig mer. Det får inte ta för lång tid. De måste förstå att flertalet assistansberättigade inte kan vänta.

Svårt återställa lagen

Anna Barsk Holmbom tror dock att det blir svårt att återställa lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet.
– Jag tror det blir svårt att formulera en bra lagtext kring det. Vad menar vi till exempel med att grundläggande behov ska ses i sin helhet? Om matsituationen ska ses i sin helhet, innebär det att vi ska räkna från det att vi handlar maten, från när vi börjar tillaga den eller från när vi börjar äta?

Behövs ett nytt tänkande

Anna Barsk Holmbom tycker att STIL har ett spännande förslag på definition av behov för att få personlig assistans. STIL förespråkar ett avskaffande av både personkretsar och begreppet grundläggande behov. STIL skriver i LSS 2.0:

”För att få personlig assistans ska det krävas att personen har ett Kvalitativt omfattande behov – assistenten har god personlig kännedom om den som har assistans, i kombination med ett Kvantitativt omfattande behov – att behoven är många eller tar lång tid och/eller Kontinuerligt omfattande – att behoven svåra att planera var och när de uppstår.”

Det är nödvändigt att vi kommer bort från dagens bedömningar där personer med omfattande behov lämnas ensamma alltmer, säger Anna Barsk Holmbom.
– Idag lämnas du åt att få dina behov tillgodosedda på annat sätt, vilket innebär att personer som vare sig kan röra sig eller larma själva lämnas ensamma många timmar varje dag eftersom de inte kan redogöra för vad assistenterna gör varje minut.

Stöd äldre och de med mindre behov

För att uppnå större förändringar menar Anna Barsk Holmbom att det även är nödvändigt att skapa en större acceptans för assistansen.
– Vi måste ställa oss bredvid de personer som har mindre behov och äldre personer i deras kamp för bättre insatser i Socialtjänstlagen.
Varför är det viktigt?
– Det är för stor skillnad idag i stödet mellan de som har LSS och personlig assistans och de som inte har det. Jag tror att det kan leda till att allmänheten, och även vissa politiker argumenterar för att det ges för mycket till personlig assistans och LSS, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom intervjuades av Kenneth Westberg 2019-06-17

Skicka sidan till: