Jonny Cato, Centerpartiet – ”Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent”

Jonny Cato
Jonny Cato, Centerpartiet

Centerpartiet vill behålla en fri arbetskraftsinvandring där assistansanvändare är fria att välja assistenter i andra länder. Jonny Cato är skeptisk till arbetsmarknadsprövning av assistentyrket.
– Fusket kommer vi bäst åt genom tuffare åtgärder mot de som fuskar, inte genom att riva upp hela systemet.

Idag är det möjligt för alla som bor inom EES–området att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd, tex som personliga assistenter. Medborgare i länder utan för EU, så kallade tredjelandsmedborgare, kan ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Jonny Cato, Migrationspolitisk talesperson i Centerpartiet, vill behålla en fri arbetskraftsinvandring, samtidigt som fusket bekämpas.

Viktigt kunna välja en assistent i ett annat land

Jonny Cato vill behålla möjligheten att ta in personliga assistenter som arbetskraftsinvandring och att assistansanvändare har valfrihet att välja en person som bor även utanför EES-området.
– Valfriheten är väldigt viktig, Centerpartiet vill inte utesluta någon bransch eller yrkesgrupp från arbetskraftsinvandring och därmed inte heller personliga assistenter. Vi tror att företagen själva, eller i detta fallet assistansanvändaren själv vet vilket behov och kompetenser som behövs.
Hur ser du på om assistansanvändare med bakgrund i annat land vill ha släktingar eller vänner där som sina assistenter?
– Centerpartiet tycker att det är viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent.

Skeptisk till krav på anställningsavtal redan vid ansökan

Lagändringarna i propositionen Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring börjar gälla 1 juni 2022. Det innebär bland annat försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare, stopp av kompetensutvisningar och krav på anställningsavtal. Jonny Cato ser både bra och dåliga delar i lagändringarna.
– Vi hoppas att lagförslagen leder till att kompetensutvisningarna upphör. Samtidigt finns det delar av propositionen som är mindre bra, exempelvis att man måste bifoga anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd.
Varför vill ni inte ha krav på anställningsavtal?
– Givetvis ska man ha ett anställningsavtal, men vi tycker inte att det behöver finnas på plats redan vid ansökan om arbetstillstånd. Det går inte på förhand att veta hur lång handläggningstiden är för ett arbetstillstånd, det kan vara några veckor eller några månader. Det är därför omöjligt att ange ett startdatum för tjänsten i ett anställningsavtal. Det skapas också en osäkerhet arbetsrättsligt när anställningens startdatum passeras utan att beslut om arbetstillstånd fattats av Migrationsverket.

Arbetsmarknadsprövning

Regeringen planerar en utredning om att införa en arbetsmarknadsprövning, vilket innebär att arbetstillstånd bara beviljas om det bedöms finnas brist på arbetskraft i ett yrke. Jonny Cato befarar att det skulle göra det svårare för tex personliga assistenter att komma till Sverige som arbetskraft.
– Vi vill inte att en myndighet ska bestämma åt företagen vilken arbetskraft det finns behov av. Arbetskraftsinvandring är generellt väldigt bra för svenska företag och vår BNP. Vi vet dock inte ännu om förslaget kommer innebära att möjligheten att komma till Sverige och arbeta som personlig assistent begränsas. Men eftersom arbetsmarknadsprövning syftar till att begränsa arbetskraftsinvandring i vissa branscher är det en risk.

Förslag som gör skillnad på riktigt

I NUC–rapporten om personlig assistans och arbetstillstånd beskrivs fusk med tillstånd och skenanställningar. Fusk, brottslighet och oegentligheter hör inte hemma i det svenska samhället, inte heller i arbetskraftsinvandring, säger Jonny Cato.
– De allra flesta företagare tar hand om sina anställda, men det finns en liten andel arbetsgivare som systematiskt utnyttjar arbetskraftsinvandrare. De ska bemötas med förslag som gör skillnad på riktigt. Vi driver på för att införa en ny lag som ger möjlighet att avslå en arbetstillståndsansökan om syftet med ansökan kan anses vara tex att utnyttja välfärdssystemet. Vi vill utvidga bestämmelsen om återkallelse av uppehållstillstånd i utlänningslagen för att i högre utsträckning inkludera de fall där man i efterhand kan konstatera att syftet inte i första hand varit arbete.

Cirkeltillstånd

I NUC- rapporten talas det om att personliga assistenter kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att kunna ta hit anhöriga med funktionsnedsättning. Detta kallas ”brukarimport”. Jonny Cato vill istället använda begreppet cirkeltillstånd.
– Cirkeltillstånd är ett upplägg som syftar till att missbruka vårt välfärdssystem. Vi vill att all typ av fusk och utnyttjande bekämpas. Därför driver vi förslag om att kunna avslå en arbetstillståndsansökan om syftet är att utnyttja välfärdssystemet.
Det är väl inte i sig olagligt ta hit en anhörig med funktionsnedsättning, alla vill väl söka ett bättre liv?
– Syftet med upplägget är ofta att utnyttja välfärdssystemet och leder ofta till att en person med funktionsnedsättning kommer till Sverige och inte får den assistans den behöver.
Men om en person med funktionsnedsättning kommit hit som anhörig till en arbetskraftsinvandrare och allt gått rätt till?
– Om syftet inte varit att utnyttja välfärdssystemet ska det heller inte betraktas som ett brottsligt upplägg, säger Jonny Cato.

Jonny Cato intervjuades av Kenneth Westberg 2022-05-06

Skicka sidan till: