Bengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”

Bengt EliassonDet behövs snabba lagändringar för att sondmatning, andning och integritetsnära behov åter ska räknas som grundläggande behov säger Bengt Eliasson. Han förkastar förslagen i det utläckta utkastet i LSS-utredningen och vill istället att en parlamentarisk utredning tillsätts.

Efter att ha sett det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen säger Bengt Eliasson, funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna, att det som kommit fram vittnar den troligen inte kommer att kunna användas. Han håller med Pia Steensland i Kristdemokraterna och Per Lodenius i Centerpartiet som tidigare kritiserat de förslag som läckt ut från LSS–utredningen. Ett förslag är att barn under 16 år inte skulle beviljas assistans, utan istället få en kommunal LSS–insats utan samma valfrihet.
– Det är ett förslag som vi helt avvisar. Valfriheten är en grundpelare i lagen, säger Bengt Eliasson.
Hur ser du på förslaget om en schablon på 15 timmar per vecka för andra personliga behov som fritidsaktiviteter med mera?
– Förslaget saknar grund i verkligheten. Människors liv kan inte delas upp i schabloner. Vi är helt klart mot förslaget.

”Helt oacceptabelt ersätta assistans med mindre valfrihet”

Ytterligare ett förslag är att enbart praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans, och att det femte grundläggande behovet om ”ingående kunskap” skulle ersättas med en kommunal LSS–insats utan samma valfrihet. Även detta är oacceptabelt säger Bengt Eliasson.
– Valfriheten måste försvaras. Det är ett förslag som vi helt tar avstånd från. Själva tanken med LSS är ju att man har det fria valet själv. En ny LSS–lag skall vara till för fler och inte färre, den ska innehålla insatser som är mer flexibla utifrån den enskildes behov och möjlighet till självständighet.

Vill se snabba lagändringar för grundläggande behov

Bengt Eliasson välkomnar även Kristdemokraternas krav på snabba lagändringar för grundläggande behov. Liberalerna har haft samma åsikt sedan en längre tid säger han.
– Det är bra att Kristdemokraterna ansluter sig till Liberalernas linje att sondmatning, andning och integritetsnära behov ska räknas som grundläggande behov.
Bör man invänta vad LSS-utredningens slutgiltiga förslag?
– Nej, alla partier var under valrörelsen överens om att de akuta problemen skulle kunna hanteras under hösten. Vi har krävt att de akuta problemen måste hanteras så snart det bara går. Om fler partier vill det så är det bra.
Vill du se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans?
– Vi ser gärna en blocköverskridande överenskommelse med alla anständiga partier.

De som förlorat sin assistans måste få upprättelse

Sedan oktober 2015 har antalet assistansberättigade minskat med över 1700 personer. De som under senaste mandatperioden förlorat sin assistans måste nu få sin sak prövad igen så fort det går, säger Bengt Eliasson.
– Det kan man exempelvis göra genom förordning och regleringsbrev till berörd myndighet. Vi utesluter inte möjligheten att införa en tillfällig lagstiftning här.

LSS ska utvecklas inte avvecklas

Bengt Eliasson vill nu att hela LSS ska ses över i en bred parlamentarisk utredning, med syftet att LSS ska utvecklas till en modern lagstiftning, tillgänglig för fler och mer ändamålsenlig ur perspektivet FN–konventionen och mänskliga rättigheter.
– Vi vill ha större flexibilitet mellan olika insatser, inte mindre. Vi vill värna valfrihet, självbestämmande och delaktighet, inte begränsa det. Vi vill ha en helhetsbedömning av behoven, inte bocka av en lista av snävt definierade ”grundläggande” behov. Så fort en ordinarie regering finns på plats måste den ta sig an frågan, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2018-11-15

Skicka sidan till: