Vilhelm Ekensteen, IfA- "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"

De som vill bo kollektivt ska kunna göra det, men en spridd utveckling över landet med särskilda boenden för assistansberättigade kan tyda på att assistansreformen är på väg att krascha enligt Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Risker med särskilda boenden om det inte grundas i individuella val

Vilhelm Ekensteen, IfAPå flera håll i landet bygger assistansanordnare boenden speciellt anpassade för assistansanvändare och deras assistenter, i boendena finns det vanligtvis gemensamma rum och omklädningsrum för assistenterna. Enligt Vilhelm Ekensteen som tidigare varnat för utvecklingen har alla rätt att välja den boendeform de vill.
- Vi som använder personlig assistans har givetvis samma rätt som alla andra att söka den boendeform vi önskar. I den mån den här byggnationen verkligen svarar mot efterfrågan är den alltså i princip ok.
Finns det risker?
- Det beror helt på. Jag kan inte generellt se varför personer med personlig assistans frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder. I de fall det sker måste det vara av särskilda skäl. Om det skulle börja bli en spridd utveckling kan man vara säker på att någonting har gått galet, som att assistansreformen är på väg att krascha.
Kan det finnas risker på längre sikt om detta blir allmänt förekommande?
- Det institutionsliknande i det här boendet är naturligtvis en risk. Det kan lätt bli institution.
Finns det fördelar med att assistansanordnare bygger boenden?
- Jag tycker det är tvivelaktigt.
Kan detta på något sätt jämföras med boendelösningar som fanns innan assistansen kom 1994?

- Det kan påminna om boendeservice. Om man tvingas till systematiskt samutnyttjande av assistansen är det inte personlig assistans längre, då är det boendeservice och institution.
Kan det finnas en risk att den assistansberättigade blir bunden till den anordnare som äger boendet?
- Ja, i praktiken kan man säkert ha begränsat sin valfrihet rätt rejält.

Besparingar skapar behov av särskilda boenden

Sedan 2007 har uppåt 450 personer vid omprövningar hamnat under 20-timmarsgränsen för grundläggande behov och därmed förlorat sin assistansersättning, detta beror enligt Försäkringskassan själva till stor del på de hårdare reglerna där enbart integritetskänsliga delar i de grundläggande behoven är assistansgrundande. Utvecklingen med särskilda boenden för assistansberättigade kan enligt Vilhelm Ekensteen påverkas och påskyndas av besparingar i assistansen.
- Ja, assistansreformen ska tillförsäkra oss med stora assistansbehov rätten att leva som andra. Det är den reformens historiska framsteg. Om de nya behovsbedömningarna berövar människor denna rätt kan det bli ett historiskt steg tillbaka, i värsta fall till institution exempelvis i form av boendeservice. Ty för människor med stora assistansbehov är boendeservice institution, det kan vara något annat för den som i stort sett klarar sig själv i och utanför bostaden, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2010-10-11

Vidare läsning

Se artiklar i SHT, Svensk Handikapptidskrift:

Skicka sidan till: