Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”

Sophie KarlssonDet positivt att alla partier i EU-valet uttalar stöd för personlig assistans, men många tar trots detta inte Funktionsrättskonventionen på allvar, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA. Hon anser även att Sverige bör arbeta mot institutioner även i andra EU-länder.
– Personer i behov av personlig assistans inte ska vara hänvisade till institutioner, oavsett var personen bor.

Hotar den sociala pelaren svensk assistans?

I Assistanskolls frågor till de svenska partierna inför EU-valet skiljer sig åsikterna starkt om den Europeiska pelaren för sociala rättigheter i EU. Centern, Moderaterna, Vänsterpartiet, FI, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna anser att arbetet med att skapa miniminivåer kan komma att hota Sveriges system för personlig assistans. Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser tvärtom att det handlar om basnivåer där Sverige alltid kommer att kunna gå längre. Sophie Karlsson anser att det alltid finns en risk att miniminivåer blir en form av standard som får arbetet med rättigheterna att bromsas upp.
– Det är viktigt att Sverige aldrig nöjer sig med att ligga över miniminivån utan oberoende arbetar för att vara det bästa landet på att tillgodose medborgarnas rättigheter.

Funktionsrättskonventionen tas inte på allvar

Både Sverige och EU har skrivit under Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots partiernas överlag positiva syn på konventionen menar Sophie Karlsson att den behöver tas mycket mer på allvar än vad som är fallet idag.
– Vissa är medvetna om den och visar den respekt, men den behöver mycket tydligare lyftas och användas i tillämpningen av tex personlig assistans.
Kan du ge exempel på hur konventionen inte tas på allvar?
– Om det funnits en tydlig avsikt att konventionen ska följas hade vi inte sett den rättsutveckling vi haft under ganska många års tid när det gäller den personliga assistansen. Rättigheter som en gång beviljats ska inte dras in eller ändras utan att det skett någon ändring kring individens behov. Det är remarkabelt att den försämring som skett för den personliga assistansen har fått fortgå så länge och fortfarande fortgår.

Positivt att vissa vill utöka rätt assistans vid studier utomlands

På Assistanskolls fråga om man i större utsträckning ska kunna ta med sig sin assistans vid studier/arbete i andra EU–länder var Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, FI och Centerpartiet mer eller mindre positiva till att utvidga rätten. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna sade tydligt nej. För Sophie Karlsson handlar detta om att assistansberättigade ska åtnjuta samma rättigheter som andra medborgare.
– Om andra medborgare kan arbeta och studera utomlands ska det vara en möjlighet även för assistansberättigade. Det kan förutsätta personlig assistans, som då måste kunna utföras där den assistansberättigade befinner sig, även under en längre tid.

Olika syn om stöd till institutioner

När det gäller institutioner i EU säger tex Socialdemokraterna att varje land ska sköta sin egen politik, medan tex Vänsterpartiet och Liberalerna vill verka aktivt för att institutioner i EU och att ekonomiskt stöd till dessa avvecklas. Sophie Karlsson konstaterar att det här finns skillnader i partiernas syn på saken.
– IfA som organisation anser att personer i behov av personlig assistans inte ska vara hänvisade till institutioner och att detta ska gälla alla oavsett var personen bor.
Hur ser du på åsikten att varje land ska sköta sin egen politik?
– IfA har inte någon uttalad åsikt i frågan, men alla länder måste arbeta för samtliga medborgares lika rättigheter och möjligheter att vara delaktiga och jämlika i samhället. Personlig assistans borde vara en självklarhet för den som har behov av det oavsett var en person är medborgare.

Positiv trots allt

När Sophie Karlsson läser partiernas svar på Assistanskolls frågor ser hon trots allt positivt på att det verkar finnas ett stöd och en stolthet för personlig assistans och att det finns de som vill arbeta för den svenska modellen inom EU. Hon ser även positivt på att Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, FI och Centerpartiet anser att tillämpningen av personlig assistans har försämrats i Sverige och att den behöver rättas till.
– Vi från rörelsen har nått fram till dem om att tillämpningen måste rättas till. Vi har sett en negativ trend för assistansberättigade i Sverige och det behöver vända så att vi åter kan vara ett föregångsland på området, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2019-05-17


Skicka sidan till: