IfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras”

Lilly KeyRätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19, säger Lilly Key. Samtidigt måste assistansanordnarna ta ansvar för att informera assistenterna.

Ingen kan tvingas till vaccination

Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA, intressegruppen för assistansberättigade, säger att IfA hoppas att så många som möjligt låter vaccinera sig mot Covid 19 så att alla sakta men säkert kan börja återvända till något slags vardag igen.
– Vaccinet är inte den enda åtgärden som krävs men det är ett steg på vägen.
Hur bör assistansberättigade och anordnaren agera när personliga assistenter inte vill vaccinera sig?
– Ingen kan tvingas till vaccination. Assistansanordnare bör ta ansvar för att ge information så att de beslut var och en fattar ska bygger på fakta i stället för eventuell osaklig oro kring detta vaccin.

Assistansanvändaren har rätt att välja sina assistenter

Björn Jideus på Fremia säger att personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan en rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med sitt arbete. Lilly Key säger att assistansberättigade kan kräva att en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19 inte ska arbeta kvar. Grunden till detta finns i lagstiftningen i LSS.
– Enligt LSS har assistansanvändaren en möjlighet att välja sina personliga assistenter. Detta bör vara möjligt även under dessa omständigheter.

Omplacering kan bli aktuellt

Kommunal säger i en intervju på Assistanskoll att arbetsgivaren inte har en automatisk rätt att ändra anställningsvillkor för assistenter som inte vill vaccineras mot Covid 19, men att omplacering kan bli aktuellt. Lilly Key säger att omplacering också kan vara ett sätt att lösa en situation när en assistansberättigad inte vill ha assistent nära sig som inte är vaccinerad.
– Assistansanordnaren bör i ett sådant läge kontrollera möjligheten att göra en omplacering till annan assistansanvändare som inte har samma önskan. Det kan ju se olika ut utifrån den riskgrupp som respektive assistansanvändare tillhör, säger Lilly Key.

Lilly Key intervjuades av Kenneth Westberg 2020-02-02

Skicka sidan till: