Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"

Assistanskoll har intervjuat Heléna Karnström som upprörts av en ledare i Expressen om assistansreformen. Hon upplever att artikeln skapar falska samband och det är fel att ställa behovet av personlig assistans mot äldres hjälpbehov.

Heléna KarnströmLedaren i Expressen av Anna Dahlberg publicerades 10 juni och har rubriken "En reform som löpte amok".Den inleds med ingressen "Samhällets svagaste har blivit guldkalvar för skojare och lycksökare. Det är moraliskt stötande och samhällsekonomiskt ohållbart". Som en reaktion på ledaren har Heléna Karnström skickat ett brev till Expressen.

Berätta, vad är det som du har reagerat på i ledaren?
- Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen.

Du skriver att du blir orolig när du läser ledaren, varför?
- Jag är rädd att bli av med min assistans. Då dör jag. Sedan är jag rädd att mitt dagliga liv skall styras av ett byråkratiskt regelverk. Jag vill kunna tala med min läkare i enrum medan min assistent väntar utanför. Jag vill inte att försäkringskassan gör oanmälda besök hos mig och min man nattetid.

Är det inte okej att assistansreformens kostnader respektive fusk och felaktigheter diskuteras?
- Visst skall fusk och felaktigheter diskuteras. I min artikel föreslog jag att kontrollen för att komma in i systemet skall skärpas genom att auktorisera de läkare som får skriva intyg. Sedan bör kassan ha läkare som i sin tur kan granska dessa intyg. Det är en bättre väg än integritetskränkningar och byråkrati. Vi ser olika ut som människor.

Hur skulle du vilja att debatten fördes?
- Jag önskar att vi blir respekterade som fullvärdiga medborgare. Det är bättre att tala om våra rättigheter än att vi skall få stöd och hjälp. Det vore bättre att belysa bristerna i kassans handläggning, exempelvis gällande personer som inte har en dokumenterad sjukdomshistoria. Naturligtvis måste dessa dokument granskas, särskilt när de kommer från andra länder.

Du skriver att du var med när denna reform infördes. Hur du var engagerad i det arbetet?
- Tillsammans med Adolf (Ratzka, på Independent Living Institute) uppvaktade vi socialdepartementet och andra politiker. Vi demonstrerade också på gator och torg. Fortfarande har jag kontakt med Bengt Westerberg. Honom är vi tack skyldiga.

Varför är denna reform så viktig?
- Den har gett mig självkänsla och människovärde. Jag är stolt över mina barn, min man, min familj och att jag kan arbeta och försörja mig. Jag är en fullvärdig medborgare. Utan denna reform skulle jag varit död i dag.

Har du fått någon respons på ditt brev till Expressen?
- Nej.

Heléna Karnström intervjuades 2012-06-20 av Minna Nyman Sabbadini

Läs Heléna Karnströms brev till Expressen


Läs Anna Dahlbergs ledare i Expressen

Skicka sidan till: