Högsta Förvaltningsdomstolen - Sminkning är inte ett grundläggande behov

sminksakerSminkning handlar inte om att hålla sig ren. Det slås fast i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning. Domen leder nu till att personen ifråga inte har rätt till assistansersättning.

HFD har prövat om sminkning kan vara en del av det grundläggande behovet personlig hygien. I domen konstaterar HFD först att personlig hygien inte är definierat i lagens förarbeten. Därefter analyseras ordet personlig hygien och HFD skriver följande:

Den normalspråkliga innebörden av begreppet hygien är att det avser åtgärder för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen från människans omgivning eller från människan själv (se t.ex. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien).

HFD säger sedan att det inte finns något uttalande i förarbetena som talar för att man avsett något annat än att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. HFD skriver följande:

Tvärtom talar vissa formuleringar i förarbetena för att det är just denna normalspråkliga innebörd av uttrycket som har avsetts....Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller kan sköta sin hygien.

Försäkringskassan beviljade först sminkning som grundläggande behov

Från början hade Försäkringskassan beviljat tid för sminkning som ett grundläggande behov. Personen fick då 20 timmar och 28 minuter grundläggande behov, av dessa avsåg 2 timmar och 20 minuter, eller 20 minuter per dag, sminkning.

Allmänna Ombudet överklagade och förlorade först i Förvaltningsrätten

Försäkringskassans beslut överklagades av det allmänna ombudet för Socialförsäkringen. Den första instansen Förvaltningsrätten ansåg att sminkning kan räknas som grundläggande behov och menade att den allmänna betydelsen av begreppet personlig hygien även innefattar åtgärder som vidtas för att stärka den egna självkänslan eller grupptillhörigheten såsom att sminka sig.

Avslag i Kammarrätten

Allmänna ombudet överklagade därefter till Kammarrätten som som upphävde Förvaltningsrättens dom. Enligt kammarrätten var sminkning inte ett sådant basalt behov som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Personen får nu inte assistansersättning

Efter avgörandet i HFD kommer personen ärendet gällde inte över 20-timmarsgränsen och får inte assistansersättning. HFD skriver i domen:

Eftersom sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien uppgår AA behov av personlig assistans för de grundläggande behoven inte till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Hon har därför inte rätt till assistansersättning. Överklagandet ska därmed avslås.


Vidare läsning

Högsta Förvaltningsdomstolens dom 1959-19

Skicka sidan till: