Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning

En granskning av Skattekontoret i Ängelholm visade på tre branschspecifika skattefel i assistansbranschen: Oredovisade (Svarta) löner, avsättning av assistansomkostnadsmedel som inte tas upp till beskattning samt inköp som inte kan godkännas som kostnad i assistansverksamhet. Göran Fredriksson kommenterar kort dessa.

Skatteverket granskar personlig assistans

Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel" 2009-05-08Göran Fredriksson
Oredovisade (Svarta) löner, avsättning av pengar som inte tas upp till beskattning samt inköp som inte rör assistans. Det är tre branschspecifika skattefel i assistansbranschen enligt Alf Järhall, sektionschef vid skattekontoret i Ängelholm.

Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning

Hur ser du på oredovisade "svarta" löner?
- Vi är naturligtvis helt överens med Skatteverket i synen på detta. Svarta löner är helt uteslutet och går aldrig att acceptera, men som i alla andra branscher, finns det företag som försöker fixa och trixa.
- Systemet med assistansersättning, som det var utformat tidigare, har medgett oseriösa saker utan att det varit lagbrott. Sedan den 1 juli 2008 har man dock stängt möjligheten att ge kunden kontanta medel från assistansersättningen, vilket jag tror bidragit till att minska omfattningen på svarta löner.

Hur ser du på avsättande av assistansomkostnadsmedel som aldrig används?
- Det är naturligt att schablonmässigt avsätta medel till assistenters omkostnader under ett verksamhetsår eftersom man inte vet när under året kostnaden kommer. Om de medlen inte är förbrukade vid årsskiftet blir de en intäkt i näringsverksamheten, att använda dem på något annat sätt är felaktigt.

Hur ser du på gränsdragningen för vad som kan godkännas som kostnad i assistansverksamhet?
- Det är som vid företagande i allmänhet, vad som är avdragsgillt eller inte är aldrig helt klockrent. Här har Skatteverket tolkningsföreträde och gillar man inte det får man överklaga. Vi menar att en anordnare bör vara ganska strikt och hålla sig i mittfåran med god marginal till vad som kan misstänkas vara felaktigt, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-05

Vidare läsning

Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"


Skicka sidan till: