Andning nytt grundläggande behov från 1 november

Ordförande klubba

Beslutet togs i riksdagen den 16 oktober. Beslutet innebär att personer som har en funktionsnedsättning i andningsvägarna kan få rätt till personlig assistans.

Den 27 juni lade regeringen fram propositionen 2018/2019:145 om att behov av hjälp med andning ska vara ett nytt grundläggande behov vid sidan av måltider, av/påklädning, personlig hygien, kommunikation och det femte grundläggande behovet ingående kunskap. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Både praktisk hjälp och övervakning

Att tid ska beviljas förutsätter enligt den antagna propositionen (sid 29) dels att den enskilde har en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna, dels att det kan finnas en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges. Hjälp med andning kan vara både praktisk hjälp och övervakning, tex respiratorvård, hantering av trakealkanyl vid trakeostomi, avancerad andningsgymnastik, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar.

50 fler personer bedöms få assistansersättning

Regeringen bedömer att lagändringen leder till att ca 50 personer får rätt till assistansersättning, till en kostnad av ca 262 miljoner kr. Vid dessa behov behövs ofta dubbel assistans. Lagändringen börjar gälla 1 november 2019.

Nytt lagförslag på gång

I propositionen står det också att sondmatning ska ses som en del av det grundläggande behovet måltider. Det finns även ett lagförslag om att från 1 juli 2020 ska samtliga moment vid andningshjälp och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans oavsett om det bedöms som integritetskänsliga eller ej. Detta lagförslag har fått stark kritik av brukarrörelsen och KFO som anser att alla grundläggande behov i sin helhet bör räknas som grund för assistansersättning.

Vidare läsning

Proposition 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning

Skicka sidan till: