Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”

Irene Nilsson CarlssonSocialstyrelsen har lagt ut information till socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård på sin webbplats. Ansvaret ligger dock på flera olika myndigheter. Arbetsmiljöverket ansvarar för frågor om skydd för personalen och den behandlande läkaren och smittskyddsläkaren har uppgifter när det gäller smittskyddet. Socialstyrelsen har föreskrifter om basal hygien.

Socialstyrelsen fick i förra veckan uppdraget att ta fram information till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården om åtgärder för att skydda riskgrupper i samband med covid -19. Nu ligger information på Socialstyrelsens webbplats.
– Vi har jobbat snabbt med det. Vi fick regeringsuppdraget i torsdags och har jobbat över helgen med det, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.
Informationen är dock övergripande och det vänder sig inte specifikt till assistansberättigade eller personliga assistenter.
– Men informationen är relevant för assistansberättigade och personliga assistenter. Informationen handlar om själva sjukdomen, hur man skyddar sig själv och annat man behöver känna till.

Inte jobba när man har förkylningssymtom

Framför allt betonar Iréne Nilsson Carlsson att assistenterna inte ska gå till jobbet om de har förkylningssymtom.
– För att skydda de man jobbar med är det viktigt att man är frisk när man är på jobbet. Sedan har vi föreskrifter om basal hygien som man kan utgå från. Folkhälsomyndigheten har information till allmänheten att det är viktigt att tvätta händer, undvika att röra vid ansiktet och så vidare. Även Arbetsmiljöverket och arbetsgivarorganisationerna har information om regler och om hur man skyddar sig från att smittas.

Ansvaret ligger på den som arbetar

Covid19 smittas genom kontakt med personer som bär på viruset vilket gör att assistansberättigade inte helt och hållet kan isolera sig utan alltid är beroende av att assistenterna inte är smittade. Neuroförbundet skrev ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten där de frågar om deras medlemmar kan kräva att personliga assistenter, hemtjänstpersonal eller färdtjänstchaufförer inte är smittade, varit kontakt med smittade eller varit i länder med risk för samhällsspridning. Iréne Nilsson Carlsson säger att den som känner av symptom inte ska jobba.
– Den som är smittad har ett ansvar att inte sprida smittan vidare. Det är viktigt att den assistansberättigade har förtroende för att assistenterna följer detta och här har arbetsgivarna en uppgift att se till att assistenterna har kunskap om covid-19.
Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, säger i en intervju på Assistanskoll att assistenter som varit i riskområden för coronasmitta bör stanna hemma i 14 dagar, vad anser du om det?
– Socialstyrelsen utgår från Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer.

Olika myndigheters ansvarsområden

Frågor om smittspridning relaterat till personlig assistans spänner över många olika myndigheters ansvarsområden säger Irene Nilsson Carlsson. Hur personliga assistenter bör arbeta för att tex undvika att smitta assistansanvändare eller sig själva ligger också på Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, och arbetsgivarna och styrs av olika lagar, däribland smittskyddslagen.
– Vi behöver samverka, säger Iréne Nilsson Carlsson.
Vad är Socialstyrelsens ansvar här?
– Socialstyrelsen har ett ansvar för att informera om hur personal inom vård och omsorg ska arbeta för att skydda de man jobbar med, patienter och brukare och assistansanvändare, medan Arbetsmiljöverket är ansvarig för regelverket om hur arbetstagaren skyddas, där har arbetsgivaren ett ansvar att tillämpa bestämmelserna. Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien gäller t.ex. för personliga assistenter som arbetar vid särskilda boenden men inte personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem. För assistenter som arbetar i den enskildes hem gäller krav på god kvalitet och där ingår att förebygga smittspridning. Om man är smittad kan det vara särskilda förhållningsregler som gäller enligt smittskyddslagen, som man får av sin läkare, så det är lite komplicerat.

Behandlande läkare och ev smittskyddsläkare har ansvar om brukaren smittas

En situation som skulle kunna uppstå är att en assistansberättigad smittas och frågan blir då om assistenterna kan fortsätta arbeta, med skyddsutrustning. Iréne Nilsson Carlsson säger att om det sker kan det ges förhållningsregler från den behandlande läkaren och ev. smittskyddsläkaren i respektive region.
– Vi har inte sagt något i detalj i vår information mer än att man måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Cecilia Blanck i Föreningen JAG menar i en intervju att det är oklart hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad, vad svarar du henne?
– Så länge den assistansberättigade bor kvar i hemmet behöver frågan lösas inkl. behovet av skyddsutrustning m.m. för assistenten.

Om många assistenter insjuknar samtidigt

Det är svårt att bedöma utvecklingen och konsekvenserna av covid 19 men en potentiell situation skulle kunna vara att många assistenter insjuknar samtidigt.
Vore det bra att tillåta personliga assistenter arbeta mer än tillåtet idag om många assistenter är sjukskrivna?
– Det är i första hand en fråga för Arbetsmiljöverket. Arbetstidsreglerna är i första hand till för att skydda arbetstagaren så att man inte blir utsliten utan klarar att jobba på längre sikt. Det kan också ev. bli en patientsäkerhetsfråga om arbetstagaren inte orkar att göra ett bra jobb, säger Iréne Nilsson Carlsson.
Det kan ju uppstå akuta situationer när nästan alla assistenterna arbetslaget är sjuka, och en trött assistent borde ju vara bättre än ingen alls?
– Ja visst, men det måste naturligtvis gå att lösa ihop med assistansanordnaren och se hur man kan hjälpas åt.
Vad har kommunerna för ansvar om privata anordnare inte klarar att utföra assistansen om för många assistenter är sjuka samtidigt?
– Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Det innebär bland annat att kommunen har ett ansvar vid tillfälliga utökningar av insatsen, tex för att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Utökad assistans bedöms av kommunen eller Försäkringskassan

En liknande fråga är om en assistansberättigad tvingas stanna hemma för att arbetet eller skolan slagits igen på grund av smittorisken. Skulle det, om behovet skulle uppstå, då gå att tillfälligtvis kunna få en utökad assistans?
– Nej, jag har ingen synpunkt på det. Det är inte en fråga för Socialstyrelsen att bedöma utan för kommunen eller Försäkringskassan.
Kan inte Socialstyrelsen lägga sig i det?
– Nej den frågan bedömer kommuner och Försäkringskassan.

Tillgång till skyddsutrustning

I samband med Corona-utbrottet hörs alarmerande vittnesmål om brist på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Ett annat uppdrag, som Socialstyrelsen fick från regeringen den 16 mars, är att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Socialstyrelsen har lagt ut information om skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning. Irene Nilsson säger att Socialstyrelsen nu arbetar med detta på flera på flera fronter.
– Vi har tex kontakter med företag som är beredda att leverera och det finns företag nu som är beredda att ställa om och hjälpa till på olika sätt så vi hoppas vi ska få fram tillräckligt med material. Det finns ju också möjligheter för kommuner att samverka kring utrustning, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Irene Nilsson Carlsson intervjuades av Erik Tillander 2020-03-29


Vidare läsning

Information om Coronavirus covid-19 till personal inom socialtjänst

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning


Skicka sidan till: