Begränsat självbestämmande med kommunal assistans.

Ladda ner rapporten här: Kommunala riktlinjer - till hjälp eller stjälp?(PDF)
(Rapport från Länsstyrelserna 2007-01-31)

Personlig assistans innebär att du har rätt att bestämma vem som assisterar dig, vad du behöver assistans med och var den ska utföras. En undersökning visar att många kommuner begränsar ditt självbestämmande genom att till exempel bestämma vad du kan få assistans med.

Länsstyrelserna redovisar i en undersökning att kommunala riktlinjer för LSS-bedömningar ofta begränsar insatsen på ett oacceptabelt sätt. Enligt länsstyrelsernas slutsatser har nio av tio kommuner "skapat begränsningar som skiftar från kommun till kommun. Lagstiftningen åsidosätts och regionala skillnader skapas." Länsstyrelsens granskning var ett regeringsuppdrag.

Ladda ner rapporten här: Kommunala riktlinjer - till hjälp eller stjälp?(PDF)
(Rapport från Länsstyrelserna 2007-01-31)

PDF anpassad för talsyntes
http://www.lst.se/NR/rdonlyres/52CE5ECD-E6D0-484D-87A6-8C429720270E/51572/LSS_rapport_07_talsyntesanpassad.pdf

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!


Skicka sidan till: