Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"

Vilhelm EkensteenRegeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade i ett brev till regeringen efter att Försäkringskassan gått ut och varnat för konsekvenserna den nya HFD-domen från 13 juni.

All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt ett brev från Försäkringskassan till regeringen några konsekvenser av HFD-domen från juni i år.

Ifa skriver i brevet till regeringen:

Om assistansen ska bedömas på det sätt som Försäkringskassan nämner i sin skrivelse kommer assistansen att styckas upp i så små beståndsdelar att den inte kommer att vara genomförbar och därmed återstår endast punktinsatser. Insatsen personlig assistans finns då inte mer

  • Vilhelm Ekensteen vädjar till riksdagen och alla i samhället

  • – Nu fordras bred solidaritet med oss assistansberättigade om vi inte åter ska slås ut ur samhället och försvinna i handikapplägenheternas och institutionsboendets instängdhet och isolering. Vi kan inte annat än ropa på hjälp! Försäkringskassans konsekvensanalys av HFD:s dom talar sitt tydliga språk.

    – Till riksdagen säger vi: Låt inte detta ske. Till alla säger vi: Hjälp! Låt inte detta ske.

    Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA


Vidare läsning

Ifas brev till regeringen: Ni måste agera kring den personliga assistansen nu!

Skrivelse från Försäkringskassan till regeringen - "Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen"

Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”

Skicka sidan till: