Agneta Rönn försvarar schablonutredningen

På ett frukostmöte arrangerat av Assistansanordnarna och Arbetsgivarföreningen KFO berättar Agneta Rönn om sina förslag. Se Agneta Rönn presentera utredningen och efterföljande panelsamtal med Agneta Rönn, Bessam Saleh och Cecilia Blanck.

Agneta Rönn säger att schablonbeloppet ligger drygt 20 kr för högt mot vad det borde göra. Detta menar hon beror på att Försäkringskassans beräkningsmodell inte bygger på korrekta löner för assistenterna. Deras löner inte ökat så mycket som man trott, vilket lett till att för stor andel av assistansersättningen idag är "övriga kostnader".

Cecilia Blanck, Ordförande i Assistansanordnarna, säger att om schablonersättningen sänks med 20 kr så måste assistenternas löner sänkas och det blir en försämrad kvalitet i assistansen. Utredningen tar inte heller hänsyn tll extra lönekostnader för handledning, personalmöten, bredvidgående osv...

Agneta Rönn svarar att detta inte innebär att hon föreslår att schablonen ska sänkas 20 kr, hon har istället beskrivit vad som hänt, det är nu upp till politikerna om schablonbeloppet ska ändras.

Agneta Rönn menar att det utöver grundschablonen behövs en tilläggsschablon för de assistansberättigade som har mer än 50 % assistans på OB-tid. Eftersom utredningen inte fick ge förslag som ger högre kostnader, behöver grundschablonen sänkas något om en tilläggsschablon införs. Tex skulle timchablonen för 2013 (275 kr) ersättas tex av en grundschablon på 272 kr och en tilläggsschablon på 6 kr.

På frågan om varför personer över 65 år inte föreslås kunna få tilläggsschablonen (vilken ju innebär en sänkning av schablonbeloppet för den gruppen) säger Agneta Rönn att det beror på att de inte föreslår någon förändring i att en person över 65 år inte ska kunna beviljas mer ersättning.

Vidare läsning

Video där Agneta Rönn presenterar schablonutredningen

Video med efterföljande panelsamtal med Agneta Rönn, Bessam Saleh, Cecilia Blanck och Hanna Kauppi
Med Agneta Rönn och Bessam Saleh från schablonutredningen och Cecilia Blanck Ordf i Assistansanordnarna

Utredningen Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet.


Skicka sidan till: