Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér

Lena HallengrenNy Barn, äldre och jämställdhetsminister blir Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län. Lena Hallengren blir nu minister ansvarig för funktionshinderpolitik, LSS och personlig assistans. Läs Assistanskolls intervju med Lena Hallengren inför valet 2014!

Nuvarande ministern Åsa Regnér avgår, då hon fått jobbet som vice Ordförande i UN Women. Lena Hallengren är idag riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet. Hon blir nu ansvarig för den mycket aktuella assistansfrågan. Redan på presskonferensen tog Lena Hallengren upp assistansfrågan, och sade följande:

På mitt ansvar ligger också funktionshinderpolitiken, alla våra insatser kommer att styras av målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett brett arbete är påbörjat och gäller inte minst arbetsmarknadspolitik och utbildningsområdet. Men låt mig såg att i dte här arbetet är LSS en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer att ta gott om tid på mig att träffa berörda intressenter och min ambition är också att söka breda överenskommelser i assistansfrågan. Jag vill inte att det ska råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip, Punkt!

Läs även Tomas Ramberg på Ekot analysera Lena Hallengrens uppgift i assistansfrågan

Lena Hallengren intervjuades på Assistanskoll 2014

Lena Hallengren har tidigare intervjuats på Assistanskoll inför valet 2014 i intervjun: "Regeringen har kört sitt eget race" där hon bland annat sade att hon vill ha breda överenskommelser i riksdagen om personlig assistans, att hon var bekymrad över Försäkringskasssans försämrade bedömningar av assistanserättning. Hon talar om för och nackdelar med kommunalt versus statligt huvudmannskap för assistansen.

Vidare läsning

Information från regeringen och presskonferens

SVT: Lena Hallengren (S) blir ny jämställdhetsminister

Aftonbladet: Lena Hallengren blir ny Barn, äldre och jämställdhetsminister

Assistanskoll: Lena Hallengren - Regeringen har kört sitt eget race"

Ekot, Tomas Ramberg: Löfven riskminimerar - Men Hallengrens uppgift blir svår

Skicka sidan till: