Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral”

Tobias BaudinbVarför har inte personliga assistenter rätt till löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden, undrar Tobias Baudin. Uppräkningen på 1,5 % av schablonbeloppet räcker inte menar han.
– Detta skadar branschen, vilket i sin tur drabbar brukarna.

Blir svårt att upprätthålla kollektivavtalet

Regeringen vill för tredje året i rad höja assistansersättningens schablonbelopp med 1,5 %. Tobias Baudin tycker det är problematiskt på flera sätt att ersättningen inte räknas upp i takt med övriga kostnads– och löneökningar. De tre senaste åren har personliga assistenter haft en årlig löneökning på 2,2% medan schablonbeloppet räknats upp med 1,5 %.
– För vår del, som fackförbundet för de personliga assistenterna, kan vi ju inte annat än att kräva löneökningar för medlemmarna. De viktiga assistenterna har självklart samma rätt till löneökningar som andra på arbetsmarknaden. Men i längden blir det svårt att upprätthålla kollektivavtalet om det inte finns pengar till löner i systemet.
Vilka konsekvenser får detta för personliga assistenter?
– Om de inte får upp lönerna och inte får tex nödvändiga utbildningsinsatser så kan ju konsekvensen bli att de slutar. Det drabbar även brukarna.
Handlar den låga uppräkningen bara om att spara pengar eller tror det finns någon annan tanke bakom?
– Det vet jag faktiskt inte.

En ond spiral

En undersökning i Arbetsgivarföreningen KFO visar att ingångslönerna för personliga assistenter blivit lägre och att anordnarna drar ner på utbildning till assistenter, KFO anser att det beror på den låga uppräkningen av schablonbeloppet.
Vad anser du om det?

– Jag kan naturligtvis inte vara säker, men det låter som en mycket trolig anledning till att utbildningar dras ner, säger Tobias Baudin och beskriver den låga uppräkningen av schablonbeloppet som en ond spiral som riskerar att leda till sämre löneutveckling och kompetensutveckling för de personliga assistenterna.
– Jag tror att det skadar branschen, vilket i sin tur även drabbar brukarna, det är ytterst de som drabbas.

Vill att regeringen ändrar modellen för ersättningen

Enligt SCB var medelmånadslönen 2018 för första gången lägre för privat anställda assistenter (23 500) jämfört med kommunalt anställda, (23 700). Tobias Baudin säger att det svårt säga om detta beror på lägre ingångslöner i privat sektor.
– Det går naturligtvis inte att veta säkert vad det beror på. Det vi som fackförbund måste arbeta för är att alla med likvärdig kompetens har samma lön och samma utvecklingsmöjligheter.
Vad vill ni att regeringen gör åt situationen?
– Ersättningen är för låg, vi vill att regeringen ändrar modellen för ersättningen.
Vad kommer Kommunal att göra för att påverka situationen?
– Vi fortsätter att uppvakta politikerna, bland annat tillsammans med arbetsgivarna, för att påpeka hur allvarlig situationen är för branschen.

Enade med arbetsgivarna mot politikerna

Nästa år är det avtalsrörelse och förhandlingar kommer att ske med Vårdföretagarna, KFO, och Sobona. Det är för tidigt att säga hur den låga uppräkningen kommer att påverka avtalsrörelsen, säger Tobias Baudin.
– Det är ingen hemlighet att det har varit ganska nära konflikt i tidigare avtalsrörelser, men just nu skulle jag säga att vi står helt enade med arbetsgivarna, mot politikerna, i kraven på att ändra modellen som den ser ut idag.
Vilka krav kommer ni att driva i avtalsrörelsen för personliga assistenter?
– Vi har ännu inte haft avtalskonferenser för att spika våra krav, men självklart kommer vi att arbeta för bättre villkor för personliga assistenter.
Hur långt avtal vill ni ha för personliga assistenter nästa år?
– Det beror på hur det kommer att se ut på övriga arbetsmarknaden, vi vill ha samma som andra, säger Tobias Baudin.

Kenneth Westberg intervjuade Tobias Baudin 2019–09–29

Skicka sidan till: