Pia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

När lagändringen om att andning och sondmatning tas upp i Socialutskottet kommer Kristdemokraterna att kräva att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som integritetsnära. Det framgick i en interpellationsdebatt mellan Pia Steensland, KD och Socialminister Lena Hallengren.

Vilka åtgärder har vidtagits för att hela den tid det tar att utföra insatsen för andning och sondmatning – inte enbart de delar som anses vara av tillräckligt privat och integritetskänslig karaktär – kommer att anses vara grundläggande behov?

Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Pia Steensland - lagändringen räcker inte

Pia Steensland sade att det är bra att lagändringen om andning och sondmatning görs, men att det inte räcker. Problemet är att Försäkringskassan vid tex sondmatning bara räknar tiden för att koppla av och på sonden som tillräckligt personlig karaktär.
– Detta ändrar inte den kommande lagändringen, säger Pia Steensland.

Lena Hallengren - Lagändringen är ett första steg

Lena Hallengren medgav att domen från 2009 om integritetsnära delar från 2009 har gett konsekvenser, men hon lovade inga åtgärder mot effekterna. Hon sade dock att lagändringen om andning och sondmatning bara är ett första steg och att regeringen ska återkomma om egenvård och ett avsmalnat föräldraansvar.
– Detta är ett första steg, vi kommer att noga följa hur lagen implementeras och vilka effekter den får för de som behöver assistans.

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialminister

Pia Steensland - Alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet

Pia Steensland säger att när lagändringen om andning och sondmatning kommer till Socialutskottet kommer de att verka för att hela tiden för sondmatning, inte bara de integritetsnära delarna, räknas som grund för assistansersättning. Och de vill gå ännu längre.
– Vi kommer att yrka på att samtliga grundläggande behov i sin helhet ska anses vara av mycket personlig karaktär och därmed vara assistansgrundande, sade Pia Steensland.

Lena Hallengren - Hoppas lagändringen ska svara på de brister som finns

Lena Hallengren avslutade med att säga att regeringen lyssnar på vad brukarrörelsen säger och vill ha bästa möjliga lagstiftning.
– Vår uppfattning från regeringens, Liberalernas och Centerpartiets sida är att den proposition vi kommer att lägga och som utskottet ska behandla snabbt så att den kan genomföras i sommar ska kunna svara på de brister som finns, sade Lena Hallengren

Se interpellationsdebatten via video från riksdagen

Tidigare artiklar

Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning - Vad betyder det att andning blir grundläggande behov

Skicka sidan till: