Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 %

I budgeten för 2017 framgår det att schablonbeloppet för 2017 blir 291 kr, vilket innebär en höjning med 1,05 %. Dessutom innehåller budgeten lagändringar i Socialförsäkringsbalken som ger regeringen möjlighet att sätta olika schablonbelopp .

Höjning med 1,05 %

Trots att regeringen nyligen skrev in 5 § i Förordningen för assistansersättning att schablonbeloppet ska höjas med 1,4 % per år säger regeringen nu i sin budget att ersättningen ska höjas med bara 1,05 %. (sid 170 i budgeten). Regeringen hänvisar till återigen till att assistansersättningen tidigare höjts för mycket, tex i Assistansersättningsutredningen från 2014, där Agneta Rönn sade att assistansersättningen var ca 20 kr för hög.

Rätt att sätta olika schablonbelopp

Tidigare fanns ett lagförslag ute på remiss där regeringen skulle få rätt att sätta olika schablonbelopp och ändra schablonbeloppet vid en "ekonomisk kris". Delar av detta finns nu med i budgeten, på sid 170 i budgeten sägs det att det ska sättas ett schablonbelopp som gäller i ett år, men att det ska kunna finnas flera olika schablonbelopp. Schablonbeloppet ska beräknas med ledning av de uppskattade kostnaderna för att få assistans. Regeringen talar även om att möjligheten att sätta flera schablonbelopp kan ge möjlighet att ändra ersättningsmodellen innan den pågående LSS-utredningen har lagt sina förslag i oktober 2018.

Schablonbeloppet gäller bestäms fortfarande ett år i taget

I Bilaga 2 sid 5-6 beskrivs den promemoria med lagändring i 51 kap 11 § i Socialförsäkringsbalken som tidigare var ute på remiss. Den innebar att den tidsperiod schablonbeloppet gäller (idag ett år) inte längre ska regleras i Socialförsäkringsbalken. Orsaken var att regeringen ska kunna vidta åtgärder i en "krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar. Regeringen har dock valt att inte ändra tidsbestämningen i Socialförsäkringsbalken, utan schablonbeloppet/beloppen sätts fortfarande ett år i taget.

Efterskottsbetalning minskar kostnaderna för 2016

På grund av att efterskottsbetalning införs blir kostnaderna för assistansersättningen 21,6 miljarder för 2016. (En minskning med 4,7 miljarder). Detta är dock en tillfällig minskning och kostnaderna beräknas bli 25,9 miljarder 2017, 26,7 miljarder 2018, 27,4 miljarder 2019 och 28,2 miljarder 2020.

Hårda reaktioner samma dag budgeten lagts

Vårdföretagarna skriver under rubriken Skandal utan dess like att en uppräkning med 1,05 % är ett dråpslag mot assistansreformen och att Regeringens taffliga hantering hotar nu en hel bransch, och därmed tillvaron för tusentals assistansberättigade.
Under rubriken Regeringens neddragningar fortsätter säger Föreningen JAG att Regeringen drar därmed åt snaran ytterligare för att svälta ut den personliga assistansen.

Vidare läsning

Regeringens budget för 2017 gällande Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: