Enkät om deinstitutionalisering i Sverige

Independent Living Institute genomför en enkät för personer som har bott på institution i Sverige. Enkäten vill få fram hur människor upplevde att bo på institutioner och vilken betydelse stöd insatser via SoL eller LSS har haft för att få ett bättre liv och kunna flytta från institutioner.

Enkäten vill få fram hur individerna ser på framtiden, deras levnadsvillkor med hänsyn till dagens situation och politiska beslut som kan ha spelat roll samt annat som anses viktigt.

Enkätens resultat kommer att inkluderas i en skrift som ILI tar fram och som publiceras under 2022. All information som förmedlas är anonym. Om du har bott på institution och vill svara på enkäten klicka på länken nedan. Eventuella svar ska vara inne 1 dec 2021. Har du frågor om om enkäten maila jamie.bolling@independentliving.org.

Länk till enkät om deinstitutionalisering

Skicka sidan till: