Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen”

Henrik PetrénDen kommande lagändringen är ett steg i rätt riktning men långtifrån tillräckligt. Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU, befarar att LSS-utredningen föreslår ett kommunalt huvudmannaskap och att regeringen vill undvika debatt om detta i valrörelsen.
Vi kommer att göra allt vi kan för att LSS och personlig assistans ska bli viktiga frågor i valrörelsen.

Lagförslaget hjälper inte de som drabbats

Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen om att från 1 april avskaffa tvåårsomprövningarna och upphäva effekterna av HFD-domen om assistans vid transporter från juni 2017.
Är faran över nu efter regeringens lagförslag?
– Nej, verkligen inte. Den rättspraxis som gäller även efter lagändringen innebär att praktiskt taget ingen beviljas assistans. Försäkringskassans tillämpning av HFD-domarna från 2009, 2012 och 2015 ligger fast, det har regeringen inte visat någon vilja att ändra på.

”Kommuner planerar för barnboenden”

HFD-domarna från 2009, 2012 och 2015 har gjort att antalet assistansberättigade nu är under 15 000 och att uppåt 9 av 10 nekas assistans vid ansökan.
– Detta drabbar tex alla de barn med funktionsnedsättning som föds just nu och behöver assistans men inte får det.
Vad leder det till för era medlemmar?
– Vi ser att föräldrar till barn som inte får assistans till slut inte orkar med den orimliga livssituationen. Det är familjer som inget hellre vill än att låta barnen växa upp hemma i sin familj med rätt stöd, men som ser sig tvungna att hitta ett annat boende för barnet. Vi får nu signaler från SKL och Socialstyrelsen om att kommuner planerar för nya barnboenden.

Regeringen ger och tar...

Henrik Petrén svarar både ja och nej på frågan om han tror att regeringens proposition kommer ur en vilja att förändra situationen eller om det är ett sätt att vinna tid fram till LSS–utredningen efter valet.
– Jag tror man sett att konsekvenserna är orimliga och vill förhindra de akuta följderna. Därför inför man också nödstoppet för tvåårsomprövningar som vi krävt sedan sommaren 2016. Men detta handlar också om att begrava frågan inför valrörelsen och den kommande LSS-utredningen i oktober.

Direktiven visar regeringens vilja att spara

Regeringen har ju, i direktiven till LSS-utredningen, svart på vitt visat vad de verkligen vill, menar Henrik Petrén.
– Direktiven har inte ändrats, där står det att kostnaderna ska minskas dels för att finansiera andra LSS-insatser och dels av rent statsfinansiella skäl. Detta trots att assistansen idag kostar mindre än när direktiven skrevs, så vilken nivå vill man uppnå? Det verkar saknas en gräns för hur mycket regeringen vill spara.

Kommunalt huvudmannaskap vore förödande

Det har talats mycket om att regeringen kanske vill se ett kommunalt huvudmannaskap för all personlig assistans. Tex Mikael Klein på Funktionsrätt Sverige ser det som ett logiskt förslag från LSS-utredningen för att kunna uppfylla besparingsdirektiven.
– Det vi vet är att LSS-utredningen ska lämna förslag i frågan och att de inte kommer att föreslå delat huvudmannaskap. Då är det bara staten eller kommunen att välja på.
Vad skulle ett kommunalt huvudmannaskap innebära?
– En stor rättsosäkerhet eftersom kommunerna inte är kapabla att ta det ansvaret. I kommunala beslut är du mycket nära den kommunala budgeten vilket påverkar hur LSS-insatser beviljas. Det finns en 100-procentig samstämmighet i brukarrörelsen att inte acceptera detta.
Hur kommer ni att lyfta frågan i valrörelsen?
– Vi kommer att göra allt vi kan för att assistansfrågan ska finnas med i valrörelsen. Exakt vilka aktioner vi kommer att göra är inget jag kan berätta om nu.

Odemokratisk metod

I Kalla fakta beskrevs det nyligen hur nedskärningar av assistansersättning kunnat ske via regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan som i sin tur tolkat domar från Högsta Förvaltningsdomstolen restriktivt. Per Hermanrud anser att det är ett demokratiskt problem att nedskärningar görs på detta sätt istället för via lagändringar. Henrik Petrén håller med.
– Jag menar dessutom att det är i strid med grundlagen när regeringen ger i uppdrag till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Rätten till assistans är reglerad i lag och jag kan inte se hur Försäkringskassan kan uppnå detta utan att ändra sin tolkning av lagen jämfört med tidigare, vilket är precis just det vi har sett. I Sverige ska myndigheter vara självständiga gentemot regeringen i sin tillämpning av lag. Ansvarigt statsråd har också anmälts till KU för skrivningen i regleringsbrevet och det blir intressant att se vad som kommer ut av det.

Magdalena Anderssons uttalande var en start…

Utvecklingen satte igång på allvar på hösten 2015 säger Henrik Petrén.
– Det blev mycket tydligt efter okt 2015 efter att finansminister Magdalena Andersson sade att besparingar skulle ske på assistansersättning och sjukpenning i samband med att hon talade om hur man skulle klara den pågående flyktingkrisen.
Magdalena Andersson säger nu Facebook att hennes uttalanden vantolkats…
– Jag tyckte att det enda hon klargjorde på Facebook, fast med lite andra ord, var att hon menade vad hon sade. Vi protesterade redan då mot att hon ställde grupper mot varandra.

Samma mönster i sjukpenning

Magdalena Andersson nämnde även sjukpenning som ett område där besparingar kunde ske. Även här har Försäkringskassan blivit hårdare i sina bedömningar och ansvarige ministern, Annika Strandhäll, ger en bild av att ducka för medias frågor.
Det verkar vara ett mönster?
– Jag följer inte den frågan lika nära men ser samma mönster, säger Henrik Petrén.

S eller M måste ändra inställning om en förändring ska ske

Socialdemokraterna eller Moderaterna måste ändra sin inställning om besparingarna inom assistanse ska stoppas, säger Henrik Petrén.
– Socialdemokraterna och Moderaterna ligger tyvärr nära varandra i en restriktiv syn idag, men det finns opposition i båda partierna.
Det finns personer inom S, tex Laila Naraghi, som vill gå längre, är det ett spel för gallerierna eller pågår det en kamp inom S tror du?
– Vi vet att många socialdemokrater inte är bekväma med partiets linje. Många S–kommunalråd har kritiserat regeringen. Det var en stor fråga på deras kongress, partiledningen tvingades till reträtt i att intentionerna till LSS skulle återställas.
Hur kommer ni att fortsätta trycka på regeringen o lyfta frågan i valrörelsen?
– Vi kommer att göra allt vi kan för att detta blir en stor fråga i valrörelsen. Exakt vilka aktioner vi kommer att göra är inget jag kan berätta om nu. Frågan behöver hållas levande så att alla tvingas göra konkreta utfästelser, säger Henrik Petren.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2018–02–05

Skicka sidan till: