Timbeloppet höjs med 2,5 %

mynthög

Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 2,5 % till 332,60 kr för 2024. För 2023 blir statens kostnad för assistansersättning 100 miljoner lägre än planerat. Det framgår av regeringens budget för 2024.

Budgeten läggs fram av regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna väntas stödja budgeten.

Timbeloppet höjs 2,5 %

Schablonbeloppet räknas upp med 2,5 procent till 332,6 kr (sid 172 i budgeten) för 2023. Det är en procentenhet högre än förra årets uppräkning.

Rimliga villkor krävde höjning på drygt 12 %

I kampanjen Rimliga villkor har funktionsrättsorganisationer och Fremia krävt en höjning till 365 kr per assistanstimme, vilket skulle innebära en höjning med 39,50 kr eller drygt 12 %

100 miljoner lägre kostnad än planerat 2023

För 2023 fanns ett anslag på 24,59 miljarder för assistansersättningen, men kostnaderna beräknas landa på 24,49 miljarder. Det innebär en besparing för staten på 100 miljoner. (sid 178 i budgeten)

Beräknade kostnader fram till 2026

Kostnaden för assistanserättning för 2024 beräknas bli 26,05 miljarder, därefter 27,56 miljarder 2025 och 28,99 miljarder 2026. (sid 178 i budgeten)

Tror fortfarande på 2000 nya assistansberättigade

Antalet assistansberättigade minskade med 303 personer under 2022 och bifall vid ansökningar var 23 %. Under 2023 har minskningen fortsatt något men avstannat, men i augusti 2024 minskade antalet med 24 personer. Regeringens bedömning är dock fortfarande att lagändringarna 1 jan 2023 kommer att leda till att 2 000 fler personer får rätt till assistansersättning, varav 800 barn. Regeringen skriver att lagändringarna ska utvärderas. (läs mer på sid 160 i budgeten)

Vidare läsning

Regeringens budget för 2024 (sid 159-162, sid 172 och 178 ) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: