Johan Klinthammar, RBU – ”Barn ska bo hemma hos sina familjer, punkt!”

Johan Klinthammar
Johan Kilnthammar

Grant Thorntons rapport bekräftar vad RBUs ordförande Johan Klinthammar redan vet. Personlig assistans är kostnadseffektivt jämfört med barnboende och familjehemsvård. Om föräldrarna tvingas sluta arbeta för att ta hand om sitt barn blir det dyrare för samhället.

Grant Thorntons rapport ”Den personliga assistansens samhällskostnader” kom fram till att personlig assistans är kostnadseffektiv, framför allt vid större behov med mycket vårdbehov. Johan Klinthammar, ordförande i RBU säger att detta framkom även i RBU:s rapport Den personliga assistansens alternativkostnader (2017) som uppdaterades med nya siffror 2022.
– Vår rapport togs fram av Hans Knutsson, lektor vid ekonomihögskolan, Lunds universitet. Både vår och Grant Thorntons rapport visar att assistansen är mest kostnadseffektiv, framför allt om men ser till kvalitét och möjligheten till ett likvärdigt liv med självbestämmande.
Vilken slutsats drar ni av rapporterna?
– Att personlig assistans borde vara ett självklart förstahandsval för kommun och Försäkringskassan.

Lisa 12 år – personlig assistans marginellt dyrare

I Grant Thorntons rapport finns ett fiktivt exempel med ”Lisa 12 år” där barnboende och familjehem är marginellt billigare än assistans med 1,66 miljon/ år för barnboende och 1,44 milj för familjehem jämfört med 1,67 miljon/år för assistans. Johan Klinthammar ser exemplet som relevant.
– Även om många av RBU:s medlemmar är flerfunktionsnedsatta och har ännu större behov tycker jag att räkneexemplet tydligt visar skillnaderna. Det är även bra att man i slutet på det exemplet lyfter Det bör noteras att enligt barnkonventionen har barn rätt att bo hemma med sin familj. Givet att Lisa har en god familjesituation, går det därmed att ifrågasätta om det skulle vara lagligt att placera henne utanför hemmet”.
I rapporten sägs det även att familjehemskostnaden troligen blir större eftersom den redovisade kostnaden förutsätter att familjehemmet kan ta hand om Lisa dygnet runt. Hur ser du på det?
– Tittar man på Lisas fall så ska inte ett familjehem vara ett alternativ om man tittar på barnkonventionen. Lagen är tydlig, Lisa har rätt att bo hemma. Man måste se till barnets bästa vilket alldeles för ofta inte görs.

Viktigt räkna med anhörigas arbete

I exemplet med Lisa redovisades också en kostnad på 1,74 miljon/år om föräldrarna istället slutar arbeta och tar hand om Lisa. Att Grant Thorntons rapport räknar med anhörigas insatser som en kostnad i sammanhanget, hör till ovanligheterna, säger Johan Klinthammar.
– Politiker och beslutsfattare pratar sällan eller aldrig om att anhöriga vägras möjligheten att arbeta med det man är utbildad för när man sparar och drar in på beslut. Det är bra att rapporten tar upp det som en kostnad.

Nekat stöd har lett till barnboenden

Det har hänt flera gånger att kommuner nekat stöd i hemmet till den grad att barnet hamnat på barnboende då föräldrarna inte mäktat med situationen, säger Johan Klinthammar.
– Hade kommunen eller Försäkringskassan gett bra stöd skulle fler barn kunnat bo kvar hemma. Detta görs tyvärr utan konsekvenser för myndigheterna.

Barn ska bo sina föräldrar, punkt!

Emelie Kagart på Grant Thornton säger i en intervju på Assistanskoll att man måste se till de stora sociala konsekvenserna om barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Johan Klinthammar ser det inte som ett alternativ överhuvudtaget.
– Barn ska bo hos sina familjer, punkt. Om det inte går av olika anledningar ska barnet bo i ett familjehem. Barnboende ska enbart bli aktuellt om alla andra möjligheter provats och utvärderats noggrant.

Kostnader ska egentligen inte styra

Egentligen borde rättighetslagstiftningen I LSS (och CRPD) vara skäl nog för att personlig assistans ska beviljas istället för boenden eller hemtjänst/ledsagning till personer med stora behov, säger Johan Klinthammar.
– Kostnader ska inte tas upp över huvud taget då LSS är en rättighetslagstiftning.

Kostnader beskrivs annorlunda i assistans jämfört med ROT/Rut-avdrag

Johan Klinthammar tycker man ofta talar om kostnader på totalt olika sätt inom politiken och tar RUT och Rot avdrag som ett exempel.
– Rot och rutavdrag beskrivs ofta som ett sätt att hålla igång bygg och städbranschen, de skapar arbete och ger äldre och barnfamiljer en möjlighet till bättre liv, bara fördelar.
När man talar om assistansersättning är bilden motsatt, då talas det bara om kostnader, det visar hur bisarr politiken är idag, fortsätter Johan Klinthammar.
– För en reform med en i högsta grad osäker effekt talar man bara om fördelar. För personlig assistans däremot, som ger så mycket i form av arbeten, möjligheter till likvärdigt liv talar man bara om kostnader, säger Johan Klinthammar.

Johan Klinthammar intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-06

Vidare läsning

”Assistansens samhällskostnader”, rapport från Grant Thornton

Den personliga assistansens alternativkostnader som uppdaterades med nya siffror inför valet 2022


Skicka sidan till: