Patrik Silverudd, Vårdföretagarna – ”Vi ville krossa myten om att personlig assistans är dyrt”

Patrik Silverudd
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert,
Vårdföretagarna

Nu finns det inga ekonomiska skäl för politikerna att hålla nere antalet assistansanvändare, säger Patrik Silverudd efter att ha tagit del av Grant Thorntons rapport.
– Vi ville bemöta de myter som säger att personlig assistans är dyrt och att de privata utförarna driver upp kostnaderna.

Grant Thorntons rapport ”Assistansens samhällskostnader” som beställdes av Vårdföretagarna, beskriver personlig assistans som en generellt kostnadseffektiv insats. Rapporten visade också att kommunalt utförd assistans är 30 % dyrare än privat utförd assistans. Patrik Silverudd är näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
Grant Thornton har tagit fram en mycket viktig och bra rapport som leder oss till slutsatsen att assistans är en kostnadseffektiv insats och att privata anordnare bidragit till att hålla nere de totala kostnaderna.

Ville krossa myter om personlig assistans

Patrik Silverudd säger att man lät Grant Thornton göra rapporten eftersom det finns myter om att personlig assistans är dyrt och att privata utförare driver upp kostnader.
– Vi var övertygade om att dessa myter var just myter. Men vi ville att en extern aktör utan egna bindningar i branschen skulle genomföra granskningen.
Är det något som förvånade i rapporten?
Egentligen inte. Möjligen att kommunerna låg så mycket över de privata kostnadsmässigt. Trettio procent är mycket.

Måste ske en indexreglering av timbeloppet

Rapporten säger att vinst i form av rörelsemarginal ligger runt 3 % för de anordnare som granskats och att om timbeloppet fortsätter höjas i samma takt kommer privata anordnare få stora problem. Patrik Silverudd är övertygad om att analysen är korrekt.
– Det är mycket tufft för våra medlemmar att få verksamheten att gå runt. Man kan också konstatera att om ett stort antal privata utförare lämnar branschen är risken stor att många fler assistansanvändare får kommunen som utförare vilket skulle leda till kraftigt ökade kostnader för samhället.
Hur ser du på att Mats Fagerlund på Grant Thornton säger att det är tveksamt om man vara en seriös anordnare om man gör 10 % vinst?
– Det är en ickefråga för seriösa utförare. Idag handlar det om att få verksamheten att gå runt över huvud taget.
Vad sker om timbeloppet fortsätter höjas som hittills?
– Jag vet att ett antal medlemmar funderar över att lämna branschen. Redan nu drabbas assistansanvändarna när utrymmet för kvalitetsarbete, utbildning mm måste hållas till ett minimum.
Emelie Kagart på Grant Thornton säger att i princip inga svenska eller utländska aktörer vill investera i personlig assistans längre, hur ser du på det?
– Med de insikter de har på Grant Thornton så stämmer detta säkert. Jag kan tyvärr konstatera att även detta pekar på hur allvarligt läget är för branschen och att förutsättningarna måste förändras.

Riskbedömning av assistansanvändare

Rapporten varnar för att assistansanvändare idag bedöms av anordnare för risken för återkrav och att fler riskerar väljas bort när ekonomin krymper. Patrik Silverudd säger att det vore dåligt om valfriheten begränsas, men att man än så länge inte kan se att kommunernas andel av assistansanvändarna ökat.
– Men det finns en tydlig risk att privata utförare, även ideella, behöver ta större hänsyn än någonsin tidigare till risk för återkrav och att varje ”assistans” verkligen bär sina egna kostnader. Det finns inga ”gungor och karuseller”.

Risk för lägre ingångslöner

Emelie Kagart på Grant Thornton säger att dagens situation riskerar göra att ingångslönerna blir lägre och lägre hos privata anordnare och att assistenter som jobbar lång tid riskerar blir olönsamma. Patrik Silverudd säger att det finns en risk att det kan komma att bli så.
– Här ska vi komma ihåg att en utförare också måste ge en ersättning som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden för att kunna bemanna sin verksamhet. Kommunerna kan ta pengar från andra verksamheter eller höja skatten för att lägga på 30 procent ytterligare resurser - de privata och ideella har inte den möjligheten.
Vad behöver göras?
– Assistansersättningens timbelopp måste följa en rimlig och hållbar utveckling och räknas upp med åtminstone de kollektivavtalade löneökningarna.

Kostnadseffektivitet

Rapporten kom fram till att personlig assistans är mest kostnadseffektiv vid mycket stora behov som innehåller mycket vårdbehov. Patrik Silverudd vill hellre tala om helheten där personlig assistans generellt beskrivs som kostnadseffektiv.
– Att den är allra mest kostnadseffektiv för en viss grupp är inte lika intressant som helheten. Även när den är marginellt dyrare finns det kvalitetsaspekter som gör den bättre för assistansanvändaren.
Hur ser du på att Hemtjänst/ledsagning och gruppboende var lite billigare i några av de fiktiva exemplen?
Allra ”billigast” är det när Försäkringskassan/kommunen inte ger någon hjälp alls.

Kostnaden för den enskilde kan bli skyhög

Mats Fagerlund på Grant Thornton säger att man måste se till de stora sociala konsekvenserna om man ersätter assistans med tex hemtjänst/ledsagning. Mats Fagerlund resonerar klokt, säger Patrik Silverudd.
– Den lilla ”besparing” kommunen eller Försäkringskassan kan göra kan istället leda till att den enskilde assistansanvändaren tex inte längre kan arbeta eller studera eller ännu värre konsekvenser. ”Kostnaden” för den enskilde och familjen blir ofta skyhög.

Nu finns inga ekonomiska skäl hålla nere antalet assistansanvändare

Sophie Karlsson säger i en intervju på Assistanskoll att rättighetslagstiftningen I LSS (och CRPD) egentligen borde vara skäl nog för att personlig assistans ska beviljas istället för hemtjänst/ledsagning eller gruppboende till personer med stora behov. Patrik Silverudd säger att det naturligtvis borde vara så i den bästa av världar.
Men politikerna lever i en ekonomisk verklighet där man behöver göra prioriteringar. Eftersom debatten till stor del handlat om myter om att assistans är dyrt och att privata utförare driver på kostnaderna behövdes denna rapport som visar att assistans faktiskt är en kostnadseffektiv insats. Nu finns det inga ekonomiska skäl för politikerna att hålla nere antalet assistansanvändare, säger Patrik Silverudd.

Patrik Silverudd intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-13

Vidare läsning

Grant Thorntons rapport ”Assistansens samhällskostnader”

Skicka sidan till: