TEMA - Kostnadseffektivitet i personlig assistans jämfört med andra stödformer

Är personlig assistans mer kostnadseffektiv än andra stödinsatser? Assistanskoll intervjuar ekonomer med flera om personlig assistans påverkan på samhällsekonomin och hur man kan se på dess kostnader.

Artiklar: (15)

Skicka sidan till: