Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Ju större behov, desto mer kostnadseffektivt är personlig assistans”

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck

Grant Thorntons rapport ger bra argument mot besparingsivern, säger Cecilia Blanck som även vill använda rapporten internationellt.
Andra länder försöker avveckla sina institutioner och många tror att personlig assistans är en dyr ersättning.

Grant Thorntons rapport ”Assistansens samhällskostnader” beskriver personlig assistans som en kostnadseffektiv insats. Andra insatser kan ibland vara något billigare men med stora sociala konsekvenser som följd. Rapportens slutsatser är ingen överraskning, säger Cecilia Blanck.
– Vi har flera gånger gjort motsvarande jämförelser inom JAG, och kommit fram till samma sak; gruppbostäder är inte billigare än personlig assistans. Men det är viktigt att fler ser det, och att budskapet når politikerna.
Vilket budskap ger denna rapport till politikerna?
– Sluta tro att personlig assistans är dyrt. Stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar kostar pengar, oavsett. Satsa då på den insats som de flesta är nöjda med och som lever upp till Funktionsrättskonventionen.

Ju större behov desto mer kostnadseffektivt

Mats Fagerlund på Grant Thornton säger i en intervju på Assistanskoll att personlig assistans är mest kostnadseffektiv vid mycket stora behov med mycket vårdbehov. En av de fiktiva personerna i rapporten är ”Lars 28 år” som har assistans dygnet runt med vaken jour på natten och dubbelassistans viss del av dagen. Personlig assistans kostar då 3,2 miljoner/år. Alternativet gruppboende kostar 3,54 miljoner/år. Cecilia Blanck säger att ju större behoven är desto svårare är de att ersätta med bristfälliga insatser.
– Det blir extra tydligt när personer inte kan lämnas ensamma. Då finns inte alternativet för samhället att bara bevilja punktinsatser, och andra dygnet-runt-stöd blir dyrare. Ju mer kvalificerad assistans man jämför med, desto dyrare blir alternativen.

Punktinsatser ger inte trygghet

Rapportens fyra fiktiva exempel visar att hemtjänst/ledsagning och gruppboende i vissa fall kan vara lite billigare än assistans. Cecilia Blanck ser dock inte hemtjänst/ledsagning som ett något alternativ till någon av de fyra fiktiva personerna.
– Ingen av dem skulle uppnå tillräcklig trygghet med ett stöd i form av punktinsatser.
Emelie Kagart på Grant Thornton säger i en intervju på Assistanskoll att alternativa insatser blir dyrare än beräknat om personerna som får de inte mår bra och behöver andra stöd då de inte kan leva ett liv som de vill. Cecilia Blanck håller med.
– Ett dåligt utformat stöd leder ofta till att funktionsnedsättningen ökar, oavsett om den är fysisk eller psykisk, och behovet blir större.

Stödet ska vara knutet till personen…

Gruppbostäder kan kanske vara marginellt billigare för personer med mindre omfattande stödbehov; men de tillgodoser inte samma behov som personlig assistans, utan behöver kompletteras med t ex ledsagning om personen ska kunna vara aktiv och göra saker på egen hand, säger Cecilia Blanck.
– Då blir det dyrare i alla fall – och mindre flexibelt.
Mats Fagerlund säger till Assistanskoll att man måste se till de stora sociala konsekvenserna om man ersätter assistans med tex boende…
– Ja, det blir en mycket begränsad tillvaro om stödet inte följer med där personen befinner sig. Det är ett grundläggande faktum – stöd ska vara knutet till personen som behöver det, inte till en byggnad. Allt annat blir en institution.

Rättigheter borde egentligen vara skäl nog

Men borde inte rättighetslagstiftningen I LSS och CRPD vara skäl nog för att personlig assistans ska beviljas istället för hemtjänst/ledsagning eller gruppboende till personer med stora behov? Cecilia Blanck svarar att naturligtvis borde det vara så.
– Rättigheterna borde verkligen vara tillräckligt, ingen ska tvingas att bo i särskilda boendeformer, oavsett kostnaderna. Men tyvärr ser inte vår värld ut så, vi tvingas att tala om kostnader. Som i Grant Thorntons rapport visar sig vara ett argument för personlig assistans, inte emot.

Anhörigas insatser

Anhörigas insatser saknas ofta i undersökningar som ser på personlig assistans i ett större sammanhang i samhället, säger Cecilia Blanck som är nöjd med att dessa räknas som en kostnad i Grant Thorntons rapport.
– Många närstående har ägnat en stor del av sina liv att stötta och hjälpa sin familjemedlem, ofta utan ersättning.

Kommer använda rapporten internationellt

JAG kommer att använda Grant Thorntons rapport i sitt intressepolitiska arbete, tillsammans med tidigare material och studier, säger Cecilia Blanck.
– Den ger bra motargument mot besparingsivern. Vi kommer också att använda den internationellt. Andra europeiska länder försöker avveckla sina institutioner – många tror att personlig assistans är en dyr ersättning, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-06


Vidare läsning

”Assistansens samhällskostnader”, rapport från Grant Thornton

Mats Fagerlund, Grant Thornton – ”Personlig assistans är mest kostnads­effektivt vid stora behov”


Skicka sidan till: