1980 artiklar om personlig assistans i datumordning

2009

2009-12-16

Elina LinnaElina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistans­reformen"
Tid där assistenten "är till förfogande" är enligt Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, något som gör assistansen till vad den är, till skillnad från exempelvis hemtjänst. Hon anser att sådan tid är nödvändig för att den assistansberättigade ska kunna leva ett liv som andra, kunna arbeta och vara förälder.

2009-12-15

Maria Lundqvist BrömsterMaria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
Försäkringskassans hållning att räkna minutrar och bara godkänna aktivitetstid som grund för assistans håller inte enligt Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet. Hon hoppas även att folkpartiets motion lagt grunden för att den kommande LSS-propositionen förtydligar arbete och föräldraansvar som en grund för assistans.

2009-12-10

Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
För att ett hjälpmedel ska räknas som individuellt och bekostas av landstinget måste personen med funktionsnedsättning själv kunna hantera det, i annat fall anses det var till för de anställda och ska bekostas av arbetsgivaren. Landstingets hållning grundas på Arbetsmiljölagen enligt Roger O Nilsson, divisionschef för barn- kvinnosjukvård, psykiatri och habilitering, (BKPH) i Landstinget Gävleborg som nu bemöter kritik.

2009-12-08

Kenneth JohanssonKenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
Till våren kan det komma en LSS-proposition som innehåller bland annat förslag om tillsyn av anordnare och justeringar i schablonmodellen bedömer Kenneth Johansson. Den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och förändringar i huvudmannaskapet tror Kenneth Johansson däremot kan behöva ytterligare beredningstid.

2009-12-04

Kenneth JohanssonKenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
Kenneth Johansson oroas av brukarorganisationernas kritik av det instrument som ska bedöma behov av personlig assistans och uppmanar Socialstyrelsen till ett nära samarbete med brukarorganisationerna. Han anser också att det i assistans kan behövas viss "tid där assistenten är till förfogande" och inte enbart aktivitetstid, vilket Försäkringskassan nyligen uttalat.

2009-11-30

Att vara egen arbetsgivare
Om du driver din assistans i egen regi är du själv arbetsgivare för dina assistenter. Cirka 3,0 procent av de assistansberättigade är egna arbetsgivare(dec 2020), vilket innebär 440 personer.
( 14 kommentarer )

Att välja assistans­anordnare
Funderar du över vilken anordnare som passar dig bäst? Du kan köpa assistans av din kommun, ett företag eller ett brukarkooperativ. Assistanskoll beskriver de olika alternativen.
( en kommentar )

2009-11-26

Försäkrings­kassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnads­täckning"
Som svar på ett regeringsuppdrag föreslår Försäkringskassan att den assistansberättigade ska kunna beviljas tre olika schablonbelopp beroende på när på dygnet assistansen förväntas användas. Försäkringskassan medger att det kan begränsa flexibiliteten för den assistansberättigade men anser det nödvändigt för att få bättre kostnadstäckning. Besparingen beräknas bli 230 miljoner, vilket motsvarar 1.1 procent på utgifterna för den statliga assistansersättningen.

2009-11-25

Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
Annica Nilsson bor hos sin mamma Gun några kilometer utanför Gävle. Hon hyr sin portabla lift av landstinget, köper sina lyftselar och takliftar är något hon hittills inte haft råd med. Hennes assistansanordnare OP assistans administrerar hyran av liften via assistansersättningen eftersom landstinget betraktar den som ett arbetstekniskt hjälpmedel i assistenternas arbetsmiljö.

Hanna ErikssonHanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regerings­rätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
Hanna Eriksson, jurist på STIL - Stiftarna av independent Living i Sverige, drev det fall där Regeringsrätten fastställde att kommunerna är skyldiga att betala ut ersättning vid ordinarie assistents sjukdom. Hon är mycket besviken på att vissa kommuner, trots domen, fortfarande vägrar betala ut ersättning för sjuklöner.

2009-11-24

Pernilla HålénPernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistans­berättigade ska fly från Gävleborg?"
Gävleborgs län verkar vara en de sämre platserna att vara assistansberättigad i. Kommuner som Gävle och Hudiksvall betalar inte ut sjuklöner till assistansanordnare när vikarier behöver tas in. Landstinget Gävleborg anser att assistansersättningen ska bekosta arbetstekniska hjälpmedel, vilket i deras ögon kan vara personliftar och duschstolar.

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
Att vissa landsting klassar exempelvis personliftar eller rullstolar som arbetstekniska hjälpmedel som ska betalas via assistansersättningen är oacceptabelt enligt Kenneth Johansson, Centerpartistisk Ordförande i Socialutskottet och LSS-kommittén. Kenneth Johansson vill nu agera för att detta regleras i lagstiftning. Denna förändring kan isåfall bli en del i en kommande proposition utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande.

2009-11-23

Adolf Ratzka - "Handikapp­rörelsen sov när FN-konventionen översattes"
Debattartikel av adolf Ratzka om den svenska översättningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
( en kommentar )

Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistans­berättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
En ensam assistansanordnare kommer att få uppdraget som kommunal utförare till de assistansberättigade på Södermalm som väljer kommunen. Kjell Carlsson, ansvarig tjänsteman för upphandlingen, säger att den assistansberättigades inflytande över hur assistansersättningen används och rekrytering av assistenter kommer att väga tungt vid valet av utförare.

2009-11-13

Elina LinnaElina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, håller med Lars U Granberg, (S) om att den nya LSS-insatsen

Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
Maria Larsson svarar Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet. Elina Linna kritiserar Försäkringskassans hårdare hållning vid bedömning av personlig assistans och att Regeringsrätten fastställt Försäkringskassans hållning. Elina Linna anser att regeringen bör agera eftersom utvecklingen inte är i överensstämmelse med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2009-11-11

Carina Fasth, assistans­berättigad - "Assistansen gör att jag kan vara en fullvärdig anställd"
Enligt Carina Fasth möjliggör olika delar i hennes assistans att hon kan utföra sitt arbete på resursavdelningen hos en av landets assistansanordnare. Dels assistans med praktiska arbetsuppgifter i jobbet, dels hjälp med mat och toalettbesök på arbetsplatsen.

2009-11-09

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistans­berättigade - "Assistans­reformen riskerar att slitas i trasor"
Försäkringskassans hållning att tid där "assistenten är till förfogande" inte längre ska berättiga till assistanstimmar kommer att leda till att välfungerande assistans slås sönder enligt Vilhelm Ekensteen. Han är även starkt kritisk till att Försäkringskassan enbart räknar integritetskänsliga delar i grundläggande behov vid assistansbedömningar. Vilhelm Ekensteen uppmanar politikerna att stoppa utvecklingen, om nödvändigt genom en blocköverskridande uppgörelse.

2009-11-01

carina_tror_inte_pa_tvaarsgransen.pdf

2009-10-29

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkrings­kassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
Försäkringskassans och Regeringsrättens hållning att bedöma vilka delar i ett grundläggande behov som är integritetskänsliga kränker och diskriminerar den enskilde. Det förhindrar personer med funktionsnedsättningar att leva jämlikt och går stick i stäv med FN: s konvention i frågan. Detta hävdar folkpartisterna Linnea Darell, ledamot i LSS-kommittén och Maria Lundqvist Brömster, ledamot i Socialutskottet, som tagit initiativ till en motion till riksdagen.

Jonas FrankssonJonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
Det började med en debatt om trivselpengar och assistenters arbetsvillkor. Idag ifrågasätts assistansen struktur enligt Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad sedan 1996. Försäkringskassans nya riktlinjer, ifrågasättandet av att en assistent kan vara till förfogande och slutbetänkandets förslag om "personlig service med boendestöd" riskerar att förvandla assistansen till hemtjänst.

Jonas FrankssonJonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
För Jonas Franksson är assistansen en förutsättning för att kunna arbeta och vara förälder. Tidigare arbetade han halvtid hemma framför datorn, och han hade inte vågat bilda familj och få barn utan assistans.

2009-10-28

Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
Den låga uppräkningen av schablonbeloppet beror enligt socialdepartementet på en förväntad låg löneutveckling. Det av Kommunal/Vårdföretagarna nämnda besparingsförslaget från slutbetänkandet bereds just nu på departementet. Socialdepartementet öppnar däremot för en översyn av frågan om assistansberättigade som köper assistans ska få ersättning vid sjukhusvistelse och till assistenters uppsägningslöner när brukaren avlider. Ledande folkpartister uttalar redan idag stöd för en sådan förändring.

2009-10-23

Försäkrings­kassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
Tid när assistenten är till förfogande ska enligt gällande lagstiftning inte berättiga till assistanstid. Bedömningen av detta kan idag skilja sig åt mellan lokala försäkringscenter. Detta hävdar Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan som även säger att det instrument som nu gått ut för prövning kan komma att leda till ett minuttänkande vid bedömning av assistansbehov.

2009-10-19

Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistans­utförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
Omsorgshuset AB har från 1 januari 2010 - 31 december 2013 uppdraget som kommunal utförare för vuxna assistansberättigade i Visbyområdet på Gotlands kommun.

Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län kritiserade i en intervju Gotlands kommun för att de har skriftliga begränsningar av vad assistans utförd av kommunen får innehålla. I kommunens skriftliga riktlinjer sägs det att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel inte kan utföras av assistenter. Gustav Hoffstedt svarar även på några frågor om upphandlingen av assistans för vuxna i Visbyområdet på Gotland, där Omsorgshuset AB är kommunal assistansutförare från den 1 januari 2010. Gustav Hoffstedt svarar även på några

2009-10-12

Kommunal och Vårdföretag­arna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"
Vårdföretagarna begärde den 2 oktober omförhandling av kollektivavtalet för personliga assistenter eftersom de anser att kostnaderna inte täcks. Kommunal anser däremot att Vårdföretagarna borde kunna klara det sista året. Båda är dock överens om att den låga uppräkningen av schablonbeloppet innebär att regeringen genomfört ett av LSS-kommitténs besparingsförslag samt att regeringen snarast bör ändra Förordningen för assistansersättning så att ersättning betalas ut när en brukare hamnar på sjukh

2009-10-09

Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
Fyra folkpartister har lämnat en motion till riksdagen där de protesterar mot Försäkringskassans hårdare krav för att få personlig assistans, de anser att detta strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De kräver att rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.

2009-10-08

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkrings­kassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
Det går inte längre att söka assistansersättning för enstaka veckor, istället ska genomsnittet för grundläggande behov beräknas under upp till ett års tid, där tiden räknas endast när en person inte har någon annan stödinsats. Detta framgår av Försäkringskassans nya vägledning för assistansersättning som kom den 3 september 2009. Vägledningen lyfter även fram en regeringsrättsdom som fastställer att inte alla delmoment i de grundläggande behoven berättigar till tid. Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, kan man även komma att definiera integritetskänsliga delmomen

2009-10-07

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkrings­kassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
Som svar på ett regeringsuppdrag föreslår Försäkringskassan att avräkningsperioden för assistansersättning förlängs till tolv månader. I en enkätundersökning gjord av Försäkringskassan framgår det att sexmånadersperioden gett assistansberättigade som är egna arbetsgivare svårigheter att finansiera exempelvis utbildning och hantera arbetsgivaransvar.

2009-10-06

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistans­berättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, håller med Lars U Granberg att den av LSS-kommittén föreslagna LSS-insatsen

2009-09-29

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar att leda till att många som idag har assistans får en minskad möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis i att kunna arbeta och vara föräldrar. Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i socialutskottet, anser att detta kan vara i konflikt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2009-09-23

Mathias BlombergMathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
Biståndshandläggare har börjat bedöma om hjälp som behövs vid måltider eller personlig hygien är integritetskänslig nog för att räknas som grundläggande behov. Försäkringskassan har återigen börjat mäta tidsåtgången för att exempelvis borsta tänderna. Detta är enligt Mathias Blomberg, advokat på CJ Advokatbyrå, resultatet av en konsekvent linje, driven av Försäkringskassan och vissa kommuner. En linje som nu fått stöd i en dom i regeringsrätten den 17 juni.
( en kommentar )

2009-09-11

Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
Om endast den aktiva tid behovsbedömningsinstrumentet levererar räknas som grund för assistans innebär det en återgång till hemtjänst vilket vore förödande enligt Lena Retzius och Anna Spånt Enbuske på Kommunal. De kräver även att konsekvenserna för assistenternas arbetsmiljö utreds vid eventuella nedskärningar i assistansen.
( en kommentar )

2009-09-03

Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
Det är inte bedömningsinstrumentet utan lagstiftning och regelverk hos myndigheter som avgör vilka behov som ger rätt till assistans och exempelvis om assistans ska ges för tid mellan aktiviteter där den enskilde är i behov av stöd. Instrumentets roll är att kartlägga individens behov och vara ett metodstöd för handläggaren enligt Lennart Jansson projektledare på IMS, Institutet för metoder i socialt arbete.

2009-09-01

Hanna ErikssonHanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
En person med en omfattande funktionsnedsättning ska inte behöva välja bort sin assistans om han/hon tillfälligt vistas i daglig verksamhet eller skola en del av sin tid. Just detta blir fallet med Försäkringskassans nya hållning menar Hanna Eriksson, jurist på STIL, stiftarna av independentliving i Sverige, samtidigt som hon välkomnar att beräkning av grundläggande behov görs för en längre period än en vecka.

2009-08-20

Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretag­arna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
En granskning av Skattekontoret i Ängelholm visade på tre branschspecifika skattefel i assistansbranschen: Oredovisade (Svarta) löner, avsättning av assistansomkostnadsmedel som inte tas upp till beskattning samt inköp som inte kan godkännas som kostnad i assistansverksamhet. Göran Fredriksson kommenterar kort dessa.

2009-08-19

Hanna KauppiHanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
Det finns exempel på dålig arbetsmiljö i assistans men det finns också en uppsjö exempel av väl fungerande assistans, säger Hanna Kauppi. Hon anser att en god arbetsmiljö går att förena med att den assistansberättigade är arbetsledare för sina assistenter och att vi har att lära av de goda exemplen.

2009-08-10

Göran FredrikssonGöran Fredriksson, Vårdföretag­arna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
Assistansföretag måste få marknadsföra sig, men att systematiskt ringa upp assistansberättigade är inte acceptabelt säger Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna. Han tar även starkt avstånd från att ge pengar eller gåvor till assistansberättigade för att värva dessa som kunder.

2009-07-21

Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
Det är fel av Gotlands kommun att säga att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel aldrig får utföras av assistenter. Det säger Brittmarie Fagerlund, socialkonsulent på Länsstyrelsen Gotlands län, samtidigt som hon menar att det finns gränser för assistenters arbetsuppgifter.

2009-07-20

Ägarförhållanden i assistans­branschen - juni 2009
Assistansföretag och assistanskooperativ listas i storlek efter antal kunder. Listningen visar också vilka företag som ingår i olika ägarkoncerner.

2009-07-14

Göran Fredriksson, Vårdföretag­arna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
Behovsbedömningsinstrumentet riskerar bli en besparing paketerad i professionella bedömningskriterier säger Göran Fredriksson, Ordförande i

2009-07-13

Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
Psykiska arbetsmiljörisker missas ofta säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunal och facklig företrädare för två tredjedelar av landets assistenter. Hon anser att det ibland finns en otydlighet där varken arbetsgivare, assistent eller den assistansberättigade vet vad som gäller.

Göran Fredriksson, Vårdföretag­arna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
Vem som ska bekosta hjälpmedel till den assistansberättigade är ett problem som uppstår då och då enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna. Vissa landsting anser att arbetsgivaren via assistansersättningen ska bekosta exempelvis hissar, liftar eller duschstolar vilket leder till att arbetsmiljön blir lidande.

Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
Tre kunder på Din assistans får idag personlig assistans enligt målen i LSS, trots att de i grunden har beslut på insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen. Dessa kunder saknar dock den lagstadgade rätt till insatsen som LSS garanterar.

Stefan PelcStefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
Stefan Pelc, egen arbetsgivare sedan 1993 välkomnar att Arbetsmiljölagen gäller honom, han säger sig ha allt att vinna på systematiskt arbetsmiljöarbete. Han ser ingen intressekonflikt i att förena sina egna och sina assistenters intressen, situationen är lika för alla småföretagare menar han.

2009-06-11

Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
Omsorgshuset i Stockholm AB vann upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet på Gotland. De assistansberättigade som berörs är vuxna med postadress i Visby. Avtalet gäller 4 år med möjligheter till förlängning 2 + 1 år.

2009-06-10

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkrings­kassan - "Kontaktuppgifter till assistans­berättigade är sekretesskyddade"
Om Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut kontaktuppgifter till assistansberättigade avslöjas personens hälsotillstånd. Det är ett allvarligt sekretessbrott, enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
Åsa och hennes man har en minderårig assistansberättigad dotter som bor hemma. I maj 2009 blev familjen upprepade gånger kontaktad via telefon och brev av ett mindre assistansföretag som ville sälja sina tjänster och som sade att de fått familjens telefonnummer från kommunen. I en intervju svarar Åsa nu på frågor om detta. Efter frågorna finns en avidentifierad kopia på familjens polisanmälan.

Staffan OlssonStaffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
Att kontaktuppgifter till assistansberättigade lämnas ut från en kommun eller från Försäkringskassan utan lagstöd, t.ex. ett samtycke, är ett allvarligt brott enligt Staffan Olsson som föreläser om sekretess och tystnadsplikt. Han anser att marknadsföring via telefon är klart olämpligt också om en anordnare på annat sätt fått tag i kontaktuppgifter till assistansberättigade.

2009-06-08

Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
Arbetsgivaren Helena Karnström och hennes assistent Susanne Stengård upplevde att hemtjänst var utgångspunkten vid Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön. Exempelvis kom fönsterputsning och städning av dotterns rum upp som tvivelaktiga arbetsuppgifter.
( en kommentar )

2009-05-28

Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
Flera har reagerat och hört av sig till Assistanskoll efter att flera politiker sagt att synskadade skulle ha nytta av den i slutbetänkandet föreslagna LSS-insatsen personlig service med boendestöd

2009-05-20

Lars U Granberg svarar på kritiken
Representanter för M, KD, FP och C har kritiserat Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén för att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande. Lars U Granberg bemöter nu kritiken.

2009-05-19

Skrivelse-Regeringen-SoS-FK.pdf

2009-05-14

Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistans­omkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
Avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot kan det vara avtalat att anordnaren betalar omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel, enligt Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket. Oanvända assistanstimmar kan däremot alltid övertas av en ny anordnare.
( tre kommentarer )

2009-05-12

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld. Det är dock oklart om problemen är större inom hemtjänst eller assistans. Tillsynsrapporten blir offentlig i slutet av maj 2009.

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
Om det grundläggande arbetsmiljöarbetet är gjort behöver inte den assistansberättigades liv bli överplanerat menar Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör. Han berättar också att inspektioner av egna arbetsgivare diskuteras, eftersom Arbetsmiljölagen (AML) sedan 1 januari 2009 även gäller för assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll.

2009-05-08

Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen

Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
Oredovisade (Svarta) löner, avsättning av pengar som inte tas upp till beskattning samt inköp som inte rör assistans. Det är tre branschspecifika skattefel i assistansbranschen enligt Alf Järhall, sektionschef vid skattekontoret i Ängelholm.

2009-05-05

Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en intervju bland annat att den nya LSS-insatsen

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, tycker det är positivt att Socialdemokraterna visar tecken på en mer progressiv politik när det gäller personlig assistans. Han tycker även det är positivt att företrädare för regeringspartierna helt avvisar tanken att ta bort personlig assistans för den som fyllt 65 år.

2009-04-27

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen
( en kommentar )

2009-04-24

Linnea DarellLinnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen

Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen

2009-04-22

Maria Lundqvist BrömsterMaria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen

2009-04-15

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
Den nya LSS-insatsen

2009-04-08

Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
Personer som har assistans via kommunala LSS-beslut bör enligt Socialstyrelsen få behålla sin assistans. Socialstyrelsen är även tveksam till införandet av nya åldersgränser i LSS samt till att slutbetänkandet verkar förutsätta besparingar från det behovsbedömningsinstrument som är under utveckling.

2009-04-07

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder

2009-04-06

Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistans­berättigade och deras anhöriga"

2009-03-26

Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"

2009-03-19

Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistans­berättigade måste flytta till gruppboenden"
Om assistans inte längre beviljas till personer som enbart har grundläggande behov, kommer dessa att hamna i gruppboende, säger Patrik Häljeryd, socialdemokratisk Ordförande i Handikappomsorgsnämnden i Sandvikens kommun.

Cecilia BlanckFöreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"

2009-03-12

Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"

Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
I sin nya vägledning säger Försäkringskassan att de kan anmäla till Arbetsmiljöverket om assistenter arbetar på ett sätt som bryter mot arbetstidsreglerna i ATL, Arbetstidslagen.

FAKTA om Arbetstidslagen, ATL

( tre kommentarer )

Kommunal, Lena Retzius, - "Bistånds­bedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistans­timmar"

2009-03-10

Intervju med Erling Fredriksson, 57 år och assistans­berättigad
Intervju med Erling Fredriksson, 57 år och assistansberättigad som publicerades först i Stiletten Nr 3 2008 av Kenneth Westberg
( en kommentar )

Behovet av personlig assistans missbedömt sedan starten
Sedan personlig assistans infördes 1 januari 1994 har två statliga utredningar tillsatts för att begränsa kostnaden för assistanstimmarna. En rad lagändringar har gjorts, alla utom hävandet av 65-årsgränsen med avsikten att minska assistansens omfattning. Artikel om LSS Historik som publicerades först i Stiletten Nr 3 2008 av Kenneth Westberg.

2009-03-05

Försäkrings­kassans vägledning 2003:6 version 5: sammanfattning av flera viktiga förändringar

2009-03-03

Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
DHR Maria Johansson Ordförande, Förbundet Rörelsehindrade Lars Hagström Ordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade Daniel Pollak Språkrör, Föreningen JAG Magnus Andén Ordförande, Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL Lars Enqvist Ordförande, Handikappförbundens samarbetsorgan Ingemar Färm Ordförande, Hjärnkraft Marie-Jeanette Bergvall Förbundssekreterare, Independent Living Institute Adolf Ratzka Ordförande, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA Vilhelm Ekensteen Ord

Remissvar - möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

2009-02-27

Tomas SundbergFörsäkrings­kassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"

Tomas SundbergFörsäkrings­kassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"

Per StrömbergPer Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistans­företagen kan påverkas av finanskrisen"

Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"

2009-02-10

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistans­ersättningen används"

2009-01-27

Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"

2009-01-23

Miriam EnriquesSpanien - Spanjorerna kämpar för mera personlig assistans

Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
Jessica Smaaland analyserar och kritiserar LSS-kommitténs förslag om att sjuklönekostnader för personliga assistenter ska betalas via en höjning av assistansersättningens schablonbelopp

Kroatien - Kroaterna är stolta över sin handikapp­olitik

David EganIrland - Ideologiskt skifte på gång i Irland

Stelios KimbouropoulosGrekland - Stelios lever självständigt med hjälp av familjen

Island - Få har beviljats assistans på Island

Tyskland - har inkomstbeprövad assistans

2009-01-21

Flandern, Belgien - Lång kö för personlig assistans

Elina Akaan PenttiläFinland - "Den nya assistans­lagen når inte ända fram"

Foto: Dace RodzinaLettland - "Vi vill få hjälp att starta assistans­projekt"

2009-01-01

swishAssistans­kolls bakgrund och syfte

( sju kommentarer )

2008

2008-12-16

Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistans­anordnare att reservera assistans­omkostnader inför en planerad resa eller utbildning"

2008-12-15

"goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"

2008-12-11

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"

2008-12-10

"De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistans­anordnare"

2008-11-25

Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
Enligt ett regeringsuppdrag ska ett vetenskapligt instrument skapas för bedömning av de behov som berättigar till personlig assistans och bedöma den tid som behövs för att åtgärda behoven. Instrumentet ska enligt projektledaren Lennart Jansson ha sin utgångspunkt i WHO:s klassifikation av funktionshindertillstånd, ICF och vara klart att använda i mars 2011.
( en kommentar )

2008-11-07

Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"

2008-11-06

Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"

2008-11-04

SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"

SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"

Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistans­ersättning"

2008-10-14

Konsekvenser för assistans­berättigade

Konsekvenser för assistans­anordnare

2008-10-10

Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"

2008-09-17

Stefan PelcStefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistans­berättigade"

2008-09-15

"assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"

Kenneth JohanssonKenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande

Karsten Inde, VD för Olivia Holding, svarar på frågor om förvärvet av Nordström assistans och slutbetänkandet

2008-09-08

Sofia TedsjöSofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkrings­kassan"

2008-09-03

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkrings­kassan"

2008-08-27

Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"

Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistans­berättigade"

2008-08-26

Argan Capital ny huvudägare till Humana Group

2008-08-15

Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"

2008-08-12

Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"

Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistans­timmar ska sänkas från 106 till 100"

2008-07-24

Öppet brev till Rapport-redaktionen

2008-07-21

Kenneth Johansson - "LSS-kommittén kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
LSS-insatsen personlig assistans bör få ett statligt huvudmannaskap enligt Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén. Dessutom kommer krav på tillstånd och en aktivare tillsyn för assistansanordnare med bland annat krav på avtal med den assistansberättigade. LSS-lagstiftningen bör även få ett barnperspektiv.

2008-07-15

Vårdföretag­arna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"

2008-07-14

IfA- Intressegruppen för Assistans­berättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"

2008-07-10

Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistans­utförare i Staffanstorps kommun

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistans­ersättning utbetald vid sjukhusvistelse"

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"

2008-07-04

Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"

Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistans­brukare tas över av Assistansia AB"

Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"

( en kommentar )

2008-07-01

Ägarförhållanden i assistans­branschen

2008-06-15

Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistans­branschen"

2008-06-11

Assistans­ersättning - ändrad tolkning av 6 § förordningen om assistans­ersättning

2008-06-05

Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"

2008-06-01

Rattigheten-som-blev-dyr.pdf

2008-05-22

Hanna KauppiHanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivar­ansvar"

2008-05-20

Stefan PelcStefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"

( en kommentar )

2008-05-14

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"

2008-05-05

Skatteverket - "Hela assistans­ersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"

( fem kommentarer )

2008-05-01

Tillbaka till hemtjansten

2008-04-20

STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"

2008-04-12

Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
Riskkapitalföretag har kritiserats starkt av fria fackföreningsinternationalen, FFI. Trots att Landsorganisationen, LO är medlem i FFI är de försiktigt positiva till riskkapitalföretag. Åsa-Pia Järliden Bergström på LO-ekonomerna menar att situationen i Sverige hittills varit annorlunda, och att riskkapitalföretag kan vara ett komplement till annat ägande.

IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"

2008-04-10

ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"

2008-04-08

Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"

2008-04-07

Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
Sedan februari 2008 äger det svenska riskkapitalföretaget Procuritas 70 procent av det nya företaget Olivia Holding, där Olivia Assistans ingår. Karsten Inde som fortfarande är VD och äger 25 procent av företaget, planerar att förvärva ett antal assistansföretag och därefter börsnotera företaget.

2008-04-03

Beslut om propositionen taget i Socialutskottet

2008-03-28

Per StrömbergPer Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
Flera stabila företag med stora kassaflöden, ett stort antal små assistansföretag och en stabil bransch som inte är konjunkturkänslig. Detta är faktorer som gör det gynnsamt för uppköp av riskkapitalföretag menar Per Strömberg, professor på Handelshögskolan och forskare på SIFR, Institutet för Finansforskning.

2008-03-25

Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
Tom Berggren är VD för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Han anser att riskkapitalföretagens aktiva ägande ger stora möjligheter att utveckla företag. Han vill även avliva fördomar som finns om riskkapitalföretag.

2008-03-19

kfoFAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter

( fyra kommentarer )

Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén

Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"

IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"

Stefan PelcStefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"

Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"

Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"

( två kommentarer )

KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"

2008-03-06

Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistans­ersättning

2008-02-26

Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"

( fem kommentarer )

LSS-handläggarens roll vid valet av assistans­anordnare

LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut

( en kommentar )

LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistans­utförare

2008-02-08

Intervju PPA-bolagen - "närhet till kunderna möjliggör bra service"

2008-02-01

"Boss över sitt liv" av Yasmin Jungestedt

"Erfarenhet och envishet gör resan bra" av Jessica Smaaland
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute

2008-01-24

Rekrytering av personliga assistenter

2008-01-17

Försäkrings­kassans och LSS-kommittens syn på sparad assistans­ersättning

Sparad assistans­ersättning inför tvister med anställda

Sparad assistans­ersättning till stora assistans­omkostnader

Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen

( fyra kommentarer )

Sparad assistans­ersättning till kostnader utifrån arbetsgivar­ansvaret

TEMA - Sparad assistans­ersättning ifrågasätts

2008-01-01

Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
Länkar till lagar, utredningar, rapporter och förordningar.

2007

2007-12-07

Adolf RatzkaGrubblerier om kostnader för assistansen och försvaret, av Adolf Ratzka
Grubblerier om kostnader för assistansen och försvaret, av Adolf Ratzka

2007-12-03

Svar från Magnus Johansson (mp) på Sture Jonasson
Svar från Magnus Johansson (mp) på Sture Jonasson

2007-12-01

Magnus Johanssons (mp) ombes precisera sitt svar till Bengt Elmén
Magnus Johanssons (mp) ombes precisera sitt svar till Bengt Elmén

2007-11-21

Öppet brev till Magnus Johansson (mp)
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute

2007-11-14

Personliga assistenters arbetsuppgifter

( 32 kommentarer )

Assistans­ersättningens samhällsekonomiska effekter måste utvärderas - reaktion på Magnus Johansson (mp) inslag i Rapport, av Adolf Ratzka
Assistansersättningens samhällsekonomiska effekter måste utvärderas - reaktion på Magnus Johansson (mp) inslag i Rapport, av Adolf Ratzka

2007-11-09

Assistans­ersättning - steg i bedömningen
Detta informationsmeddelande har till syfte att beskriva de steg i bedömningen av rätten till assistansersättning som följer av 3 § lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS), inklusive vilka del­moment som måste finnas för att ett behov ska klassificeras som ett grund­läggande behov.
( en kommentar )

2007-11-08

Intervju JAG - "styrs av medlemmarna"

Intervju Olivia - "satsar på högutbildad personal och handledning"

Intervju IGS - "Kunden ska kunna påverka sin avgift till oss"

2007-11-07

"Erfarenheter av assistans­anordnare" av Jessica Smaaland
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute

2007-11-06

Intervju ME-assistans - "Liten organisation och närhet till kunden"

2007-11-01

Intervju Argolis - "samma service och avgift för alla kunder"

Assistentpärmen"Att anvisa sina assistenter" av Bengt Elmén
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute
( två kommentarer )

2007-10-18

Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
Även de som arbetar i sin arbetsgivares hushåll bör lyda under arbetsmiljölagen (AML). Detta föreslås i utredningen

2007-10-01

Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistans­beredningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute

2007-09-01

Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel

2007-06-16

Svar på Resa med personlig assistans
Att resa med sina personliga assistenter är ett kapitel för sig. Det är så mycket som är annorlunda jämfört med hemma, och det mesta kan faktiskt hända.
( en kommentar )

2007-05-15

Att resa med personlig assistans
Att resa med personlig assistans. The Independent Living Institute

2007-05-03

Hemtjänst istället för assistans?

2007-03-21

Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.

2007-01-31

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Begränsat självbestämmande med kommunal assistans.

Personlig Assistans. Assistans­koll listar anordnare av personlig assistans i Sverige

Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistans­utredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
I fredags (28 september 2007) presenterade Assistansutredningen (LSS-Kommittén) sitt delbetänkande "Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning". Delbetänkandet är ett snabbt svar på ett tilläggsdirektiv som kom från regeringen så sent som den 5 juli i år.

Skicka sidan till: