1980 artiklar om personlig assistans i datumordning

2018

2018-12-31

Johanna Mattsson30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistans­anordnare
Från 1 januari tas det ut en avgift för att söka tillstånd att bedriva personlig assistans. I en tillståndsansökan krävs nu att den sökande har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
Nora Eklövs önskningar inför 2019 är att LSS-utredningens förslag slängs i papperskorgen och att hon får tillbaka sin assistans på riktigt.
( en kommentar )

2018-12-19

”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”
Genomförda lagändringar mot HFD-domar till 1 juni 2019, förstatligande av personlig assistans. Skrotad LSS-utredning och tillsättning av en ny parlamentarisk utredning. Det kunde enligt en anonym källa blivit verklighet i en överenskommelse som fanns mellan S + L + C + Mp innan förhandlingarna avbröts.
( fyra kommentarer )

2018-12-18

Stefan PelcStefan Pelc, assistans­användare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”
Stefan Pelc har mest tillsvidareanställda assistenter då han tycker det ger lägre personalomsättning och stabilitet. Han anser att det ska krävas mycket för att säga upp en assistent, men att det samtidigt behövs ett skydd för assistansanvändaren.
( sju kommentarer )

2018-12-14

Pia SteenslandViss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation
Den antagna budgeten med en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna ger 350 miljoner mer än övergångsregeringen till assistansersättning för 2019. Detta för att finansiera lagändringar där sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 299,80 för 2019.
( en kommentar )

Vad en 15 timmmars schablon skulle innebära...
Ifa har låtit mer än 20 assistansanvändare berätta om hur deras liv skulle påverkas av att det infördes en 15-timmarsschablon för andra personliga behov.

2018-12-12

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
Att mindre pengar skulle betalas ut när anhöriga är assistenter är främmande för svensk arbetsrätt, säger Henrik Petrén. Och att assistans till barn skulle ersättas med kommunala insatser utan valfrihet vore grymt.
( tre kommentarer )

2018-12-10

Bild på bokenAntologi om forskning
Läs bidrag från 21 forskare i boken "Forskning om personlig assistans - en antologi".

2018-12-09

Kristina HenschenKristina Henschen och Julia Blomberg, Musikhjälpen – ”Vi gillar inte heller välgörenhet”
Kristina Henschen, Radiohjälpen och Julia Blomberg, SR, värjer sig mot kritik från delar av funktionshinderrörelsen. De menar tvärtom att Musikhjälpen handlar om mänskliga rättigheter.
( en kommentar )

2018-12-02

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Flera partier och riksdagsledamöter motionerar om ingripa mot tex domar som begränsat rätten till personlig assistans. Liberalerna vill dessutom utreda åldersgränsen.
( två kommentarer )

mynthögVad riksdags­partierna budgeterar till assistans 2019
För budgetåret 2019 lägger övergångsregeringen 24,5 miljarder på assistansersättning. Moderaterna och Centern lägger lika mycket. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägger mer.
( en kommentar )

2018-11-30

Assistans är frihetLandsomfattande demonstrationer den 3 december
Nu på måndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot försämringarna av personlig assistans.
( en kommentar )

2018-11-26

LSS-utredningen blir klar först den 10 januari 2019
LSS-utredningen kommer att överlämnas till regeringen den 10 januari istället för den 15 december. Det sker av praktiska skäl enligt Jens Petersen på regeringskansliet.
( fyra kommentarer )

Carina Ståhl HerrstedtCarina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
Integritetsnära delar av grundläggande behov, liksom andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Lagändringar för att uppnå detta bör genomföras snarast, säger Carina Ståhl Herrstedt.
( åtta kommentarer )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen kom som ett slag i magen säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2018-11-22

Åsa LindhagenÅsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
Även Miljöpartiet vill nu se lagändringar för grundläggande behov, för tex sondmatning och andning. Partiets nye funktionshinderpolitiska talesperson Åsa Lindhagen säger att det i grunden handlar om mänskliga rättigheter.  
( sju kommentarer )

2018-11-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
Assistansen kommer att likna förbättrad hemtjänst om de förslag som nyligen läckte ut från LSS-utredningen förverkligas. Det menar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( nio kommentarer )

2018-11-15

mynthögSchablon­beloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019
I övergångsbudgeten föreslås att schablonbeloppet för 2019 höjs med 1,5 % till 299,80 kr. I budgeten konstateras det att kostnaderna för assistansersättning minskat med 1,3 miljarder för budgetåret 2018. Huvudorsaken är att antalet assistansberättigade minskar.
( fem kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
Det behövs snabba lagändringar för att sondmatning, andning och integritetsnära behov åter ska räknas som grundläggande behov säger Bengt Eliasson. Han förkastar förslagen i det utläckta utkastet i LSS-utredningen och vill istället att en parlamentarisk utredning tillsätts.
( fem kommentarer )

2018-11-14

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
Det behövs lagändringar mot alla de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans, säger Maj Karlsson. Förslagen i det utläckta utkastet från LSS-utredningen anser hon tvärtom försämrar rätten till personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-11-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen visar en vilja att kontrollera kostnader på bekostnad av individens valfrihet säger Anna Barsk Holmbom. Schablonen på 15 timmar för tex fritidsaktiviteter, träning och dagligt liv riskerar att drastiskt minska antalet beviljade assistanstimmar.
( fyra kommentarer )

2018-11-12

Per LodeniusPer Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
Centerpartiet vill liksom Kristdemokraterna se snabba lagändringar där  tex sondmatning och andning åter räknas som grundläggande behov. Per Lodenius är också kritisk till utläckta förslag från LSS-utredningen.
( 11 kommentarer )

2018-11-08

Selina GriesserSelina Griesser – ”Sverige och Tyskland kan lära av varandra”
I Tyskland är personlig assistans öppen att söka för alla oavsett ålder och storlek på behovet, men du måste betala en stor del av din inkomst och förmögenhet. I Sverige urholkas systemet alltmer av begränsande rättspraxis. Selina Griesser har i ett mastersarbete jämfört Sveriges och Tysklands system och tycker att båda behöver reformeras men att de också kan lära av varandra.
( tre kommentarer )

2018-11-06

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter”
Det har en prislapp att kräva en starkare grund för att kunna säga upp en personlig assistent menar Anna Barsk Holmbom. Assistenter kan komma att tvångsplaceras där de inte är välkomna. Hon vill däremot att assistenter ska få veta vad skälet är för en uppsägning och få en möjlighet att ändra sig.
( två kommentarer )

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent”
Det ska krävas ett skäl för att säga upp en assistent om det saknas förtroende från den assistansberättigade. Det säger Eva Schömer som anser att man bör skapa ett mellanting mellan hur det ser ut idag och vad som står om saklig grund i LAS, Lagen om anställningsskydd.
( tre kommentarer )

2018-11-01

Antalet assistans­berättigade nu 14 468
I september 2018 hade 14 468 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 711 färre jämfört med okt 2015. 
( tre kommentarer )

Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
Funktionsrätt Sverige, DHR, Lika Unika och Ifa m.fl. kräver på SVD Debatt en ny LSS-utredning, som tar hänsyn till FN:s funktionshinderkonvention och Barnkonventionen.
( 11 kommentarer )

2018-10-30

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
LSS-utredningen sägs överväga att barn förlorar rätten till assistans och att enbart praktiska hjälpbehov skulle ge rätt till assistans. Detta vore förödande säger Pia Steensland som tvärtom vill se snabba lagändringar där tex andning och sondmatning blir en självklar del av grundläggande behov.
( nio kommentarer )

2018-10-25

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
LSS ger inte assistansberättigade självbestämmande över allt och Arbetsmiljölagen ger inte de anställda rätt i allt, säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning. Det krävs stora kunskaper hos arbetsgivaren för att hitta lösningar som passar alla parter.
( två kommentarer )

2018-10-22

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
Skriftliga arbetsbeskrivningar och regelbundna träffar med arbetsgivaren i hemmet, är ett sätt att skapa bra arbetsmiljö, anser Eva Schömer. Assistenten ska göra vad den assistansberättigade gjort om denne inte haft en funktionsnedsättning, förutsatt att det inte är farligt eller olagligt. Då kan det ingå att sköta katten, klippa gräset eller byta olja på bilen.

2018-10-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”
Nästan alla som ifrågasätter dagens rättighetslagstiftning för personlig assistans tillhör 60-talsgenerationen, säger Jonas Franksson. Han menar att de tillhör en mellangeneration - för unga för att se hur illa det var före LSS och för gamla för att ta rättigheterna för givna.
( åtta kommentarer )

2018-10-15

Bild på FörsäkringskassanVeronica Söderholm, Försäkrings­kassan – ”Vi vet inte längre hur schablon­beloppet bör fördelas på olika kostnads­slag”
Försäkringskassan tar bort de allmänna råden om hur mycket som ska gå till tex löner/lönebikostnader eller assistansomkostnader. Samtidigt kan ett beviljat högre timbelopp, för de som har efterskottsbetalning, nu fördelas över en avstämningsperiod.

2018-10-12

Personer som skriverAndra utläckta utkastet från LSS-utredningen
Statligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för vissa andra personliga behov. Lägre schablonbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har läst delar av ett andra utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 15 dec 2018. Läs huvudpunkterna och citat från utkastet.
( 34 kommentarer )

2018-10-11

Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag
Barn under 16 år ska inte längre beviljas personlig assistans. En schablon på max 15 timmar i veckan för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Detta kommer LSS-utredningen att föreslå trots nyligen slopade besparingsdirektiv. Det framgår av en artikel i SVD där den samlade brukarrrörelsen säger att förslagen är ett brott mot FN-konventionen.
( 14 kommentarer )

2018-10-10

JOnas FrnkssonJonas Franksson, STIL - ”Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten”
Jonas Franksson är positiv till valresultatet och hur den politiska debatten om personlig assistans utvecklades i valrörelsen. Mest nöjd är han med att järnaxeln mellan (S) och (M) är bruten.
( två kommentarer )

2018-10-08

Fredrik BoreliusVårdföretag­arna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Sophie Karlsson, IfA. Henrik Petrén, KFO, menar att det försvårar för assistansanvändarna att välja anordnare. Fredrik Borelius, Vårdföretagarna, anser att det skadar assistansbranschen.

2018-10-07

Johanna MattssonJohanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
Hittills i år har bara 15 av 84 nyansökningar om att bedriva assistans godkänts. Förra året förlorade 16 assistansföretag sitt tillstånd vid en särskild granskning. Vid årsskiftet avgiftsbeläggs ansökningarna och fler tillståndskrav införs, säger Johanna Mattsson, avdelningsutredare på IVO.
( en kommentar )

2018-09-30

Ingrid RydellIngrid Rydell, IVO – ”Assistans­berättigade får nu begära ut uppgifter om assistans­anordnare i vårt tillståndsregister”
Sedan i somras visas inte uppgifter om anordnares LSS-tillstånd direkt på nätet. Ingrid Rydell kan inte svara på när detta kommer att ske igen. Assistansberättigade inte har lagstöd för direktåtkomst till uppgifter i IVO:s register.
( en kommentar )

2018-09-26

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”När barn inte får assistans aborteras fler foster med funktionsnedsättningar”
Margareta Persson är för fri abort. Men hon anser att det inte är samma sak att abortera ett foster för att det har en funktionsnedsättning som att abortera för att man inte vill ha ett barn vid en viss tidpunkt.
( fyra kommentarer )

2018-09-22

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
Nästa regering bör snabbt införa lagändringar för bedömningen av grundläggande behov. Detta kan göras innan LSS–utredningen är klar anser Mikael Klein. Han är samtidigt kritisk till debattörer i media som angriper LSS utan att ge egna lösningar.
( fem kommentarer )

2018-09-21

Assistans­utredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som aldrig genomfördes. Läs utredningen och jämför med dagens LSS-utredning vars läckta utkast tidigare i år föreslog tex borttagen assistans för barn under 12 år och personer över 80 år.
( tre kommentarer )

2018-09-17

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
Krockar assistansberättigades självbestämmande med assistenters arbetsmiljö? Ska assistenter ha formell utbildning eller ska de utbildas av den assistansberättigade? Var går gränsen för assistenters arbetsuppgifter? Det är några saker som Lars Lööw ska titta på i regeringens översyn av yrket personlig assistent.
( fem kommentarer )

2018-09-13

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
Vad partierna lovat innan valet saknar betydelse om deras agerande inte svarar upp till vad de utlovat. Deras agerande kommer nu att visa hur de ser på LSS, säger Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2018-09-07

Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas
Vänsterpartiet och F! vill utöka rättigheter till personlig assistans för nyanlända. Moderaterna vill minska den. DRW, Disabled refugees Welcome har ställt frågor till alla riksdagspartier och FI! om rättigheter för nyanlända med funktionsvariation.

Bengt EliassonManifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
Bengt Eliasson (L) flaggade för att tillsätta en helt ny LSS-utredning om Liberalerna kommer i regeringsställning. Direktiven till den pågående utredningen är ”helt enkelt” för dåliga, sade han.
( två kommentarer )

2018-09-04

Hanna KauppiAlmedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
Välviljan var stor bland de samlade riksdagspolitikerna. Som brukligt ett valår ville alla värna assistansen.
( två kommentarer )

2018-09-03

Riksdagspartiernas logotyperVad säger riksdags­partierna efter Socialdemokraternas assistans­löften?
Mer pengar, statligt huvudmannskap, lagändringar för grundläggande behov, en blocköverskridande överenskommelse. Läs vad riksdagspartierna lovar för personlig assistans inför riksdagsvalet.
( tio kommentarer )

Gudrun SchymanDebatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas. Barnhem som nu etableras ska avvecklas. Det säger Gudrun Schyman med flera från Feministiskt initiativ.
( tre kommentarer )

2018-08-31

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
Nora Eklöv beskriver hur hon under Almedalsveckan får besked från Förvaltningsrätten om sin personliga assistans.

2018-08-30

Lena HallengrenSocialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
Efter SVT-dokumentären ”Striden om assistansen” lovar nu Socialdemokraterna lagändringar och att det kan behövas mer än 1,5 miljarder till personlig assistans. Bengt Westerberg fd partiledare i Liberalerna frågar sig dock om denna omsvängning inför valet verkligen är trovärdig.
( fyra kommentarer )

2018-08-29

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
Widar Anderssons ifrågasättande av rättighetslagstiftningen i LSS är en del av större auktoritär idéströmning i samhället menar Anders Lindberg.
( fyra kommentarer )

2018-08-27

SVT - "Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden"
SVTs frågor till riksdagspartierna visar att alla partier utom S vill ha ett statligt huvudmannaskap. SVT avslöjar samtidigt att det nu byggs boenden till barn som inte kan bo kvar hemma hos sin familj. Se debatt om detta i Aktuellt mellan Lena Hallengren och Annie Lööf.
( tre kommentarer )

2018-08-20

SVT dokumentär - "Striden om assistansen"
Se SVT:s dokumentär om tvååriga Matilda och hennes föräldrars kamp för Matildas assistans. Vi får följa det politiska spelet kring assistansen, där regeringen 2015 gav direktiv om att antalet assistanstimmar skulle minska.
( fem kommentarer )

Antalet assistans­berättigade snart 14 500
I juli 2018 hade 14 522 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 657 färre jämfört med okt 2015.
( tre kommentarer )

2018-08-17

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
Vad är egentligen det socialdemokratiska partiets hållning gentemot personlig assistans och LSS? Bengt Elmén skräms av Widar Andersson som i en ledarartikel ifrågasätter dagens assistanskostnader.
( fyra kommentarer )

2018-08-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
Snart är det val. Vilka regeringsalternativ gynnar personlig assistans? Vilka gynnar inte personlig assistans? Kring detta resonerar vår krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2018-08-14

Lill HultmanLill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
Prejudicerande domar och rättsfall styr allt mer bedömningarna av personlig assistans. Därefter söker handläggarna svar hos sig själva eller kollegor om vad som är rimligt. Istället borde handläggarna söka svar hos den sökande säger Lill Hultman som intervjuat kommunala handläggare.
( tre kommentarer )

2018-08-06

Micael Kallin i angrepp på assistans­ersättningen
Antalet assistanstimmar skulle kunna begränsas till högst 70 per person och vecka. Är det rimligt att ge assistans för att tex klippa gräset vid lantstället. Det är frågor nationalekonomen och journalisten Micael Kallin diskuterar i en essä i tidskriften Kvartal. I slutet av artikeln finns en rättelse av Micael Kallin då han anser att hans essä citerats felaktigt i denna artikel.
( tio kommentarer )

2018-07-31

Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden
En särskild utredare ska fram till 15 januari 2020 utreda personliga assistenters arbetsförhållanden. I direktiven sägs att det finns problem i form av otydliga arbetsuppgifter och osäkerhet i arbetsledning samt brister i självbestämmande och personalens kompetens.
( nio kommentarer )

2018-07-23

Camilla Waltersson GrönvallAlmedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
I en debatt i Almedalen sade Camilla Waltersson Grönvall (M) att Lena Hallengren (S) ”vände och vred på sig som en mask” när hon försökte undgå ansvar för den politik regeringen fört under mandatperioden. Å andra sidan hade hon själv mycket stora problem med att försvara moderaternas förslag på skattesänkningar.
( sju kommentarer )

2018-07-17

Sophie KarlssonAlmedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
Kommunal föreslår i en ny rapport att assistansyrket ska professionaliseras och att det ska krävas utbildning för att bli personlig assistent. På ett seminarium i Almedalen mötte förslaget starkt motstånd både från arbetsgivarsidan och från IfA.
( fem kommentarer )

2018-07-12

Niklas Altermark i Almedalen 2018Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
Niklas Altermarks inledning på Almedalens första seminarium om LSS var en hård kritik mot regeringen. Han sade att signaler från regeringen har påverkat Försäkringskassan till en hårdare rättspraxis och att de ”lanserat” fusket som förklaringen till assistansens kostnadsutveckling.
( åtta kommentarer )

2018-07-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
Många demokratiska länder nekar personer med psykiska funktionsnedsättningar rätten att rösta, och även i Sverige finns det brister, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( en kommentar )

2018-07-04

Hård assistans­debatt i Opinion Live i Almedalen
Igår debatterade ansvarige minister Lena Hallengren, fd liberala partiledaren Bengt Westerberg och assistansanvändaren Annika Taesler i Opinion Live. Deltog gjorde också den liberala debattören Kajsa Dovstad som väckte uppmärksamhet genom att vilja avskaffa LSS som rättighetslagstiftning.
( sex kommentarer )

2018-07-03

Cecilia BlanckKFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
KFO visar i en skuggproposition en lagändring i LSS 9a § 1 som upphäver effekterna av fyra domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Syftet är att återställa rättsläget i personlig assistans till hur det var före 2009.
( tre kommentarer )

2018-06-30

Jamie BollingJamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”
Moderaterna vill höja kraven för vissa nyanlända med funktionsnedsättningar för att få tillgång till bidrag och förmåner som till exempel personlig assistans. Detta riskerar att försämra möjligheten att integration anser Jamie Bolling, projektledare för Disabled Refugees Welcome, DRW.
( en kommentar )

2018-06-27

Jan LIndholmJan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
I en öppenhjärtig intervju tillbakavisar Jan Lindholm, Miljöpartiet, den kritik i assistansfrågan som riktats mot partiet under mandatperioden. Han anser att Miljöpartiet ägnat sig åt skademinimering genom att få Socialdemokraterna att backa.
( 11 kommentarer )

2018-06-24

riksdagspartierna samt FIRiksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistans­koll
Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ.
( fem kommentarer )

2018-06-18

LIll HultmanLill Hultman, Fil. Dr. – ”Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna”
Lill Hultman har studerat ungdomars upplevelser av assistansbedömningar. Hon fann att många inte kände sig delaktiga, de led av att bara tala om vad de inte kan och upplevde att de måste visa sig från sin värsta sida för att få det stöd de behöver.
( en kommentar )

2018-06-17

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”
Funktionsrätt Sverige anser att de problem som finns med anhörigassistans kan lösas bäst med en upprustning av andra LSS-insatser. De säger i ett ställningstagande, tillsammans likaunika med flera, att inskränkningar av möjligheterna till anhörigassistans skulle få mycket olyckliga följder.
( tre kommentarer )

2018-06-14

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistans­anordnare ska finnas kvar”
I en medlemsundersökning med 189 assistansanordnare ser drygt en fjärdedel en risk för avveckling det närmaste året. Anordnarna pressas enligt Hanna Kauppi av låg uppräkning av schablonbeloppet och försenade utbetalningar av assistansersättning.
( en kommentar )

2018-06-13

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”
Människosynen gentemot personer med funktions-nedsättning har gått upp och ner. 1920-40-talet var en mörk tid med steriliseringar och avskiljande från samhället. Införandet av LSS 1994 var kulmen på en positiv tid som redan hunnit vända till det sämre.
( sex kommentarer )

2018-06-08

Lena Hallengren och Bengt ElménLena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
Se inspelningarna av Bengt Elméns intervjuer av Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan.

2018-06-07

KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.

Emma RönströmEmma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
Allmänna Ombudet överklagar beslut från Försäkringskassan men har ingen egen åsikt om vad utfallet borde vara. Överklagandena görs för att lösa olösta rättsfrågor, säger Emma Rönström. Hon håller inte med om att allmänna ombudet har en agenda att driva fram en hårdare rättspraxis.
( två kommentarer )

2018-06-06

Forskning om personlig assistans
Vilken forskning finns det om personlig assistans? Det diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Arbetsgivarföreningen KFO den 5 juni.

2018-06-01

”S och M är två cementblock i rummet”
Riksdagsdebatten ”Rättsläget för personlig assistans” som begärts av kristdemokraterna blev en fortsatt massiv kritik från V, L, KD, C och SD mot regeringens hantering av assistansfrågan.
( tre kommentarer )

2018-05-28

Jessica Smaaland#iam stories - berättelser om personlig assistans
#iam stories är namnet på en ny rörelse som STIL och JAG genomför tillsammans. Olika assistansanvändare berättar på offentliga platser om betydelsen av personlig assistans i sina liv. På fredagen genomförde de sin första manifestation, på Stockholms Central.

2018-05-21

Försäkrings­kassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
Kritiken mot Försäkringskassans tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom om sondmatning blir allt hårdare. RBU JK-anmäler nu Försäkringskassan för domstolstrots.
( tre kommentarer )

riksdagenSe riksdags­debatt om personlig assistans
KL 11:00 idag den 21 maj har riksdagen en debatt om rättsläget i personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv skriver om varför assistans behöver bli en fråga i valrörelsen och varför utsatta grupper inte får ställas mot varandra.
( sju kommentarer )

2018-05-20

mynthögLöneguiden för assistenter är uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2017 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

2018-05-18

Henrik PetrénHenrik Petren, RBU – ”Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på”
Regeringen slopade precis besparingsdirektiven till LSS-utredningen. Samtidigt har över 1500 förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Försäkringskassan säger att ”andra personliga behov” måste vara kvalificerade för att beviljas. Detta har regeringen hittills inte agerat mot.
( två kommentarer )

2018-05-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistans­reformen är säkrad
Om assistansreformens intentioner verkligen ska återupprättas krävs en rad åtgärder, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

2018-05-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Försäkrings­kassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
Det är obegripligt att Försäkringskassan hävdar att sondmatning och egenvård inte behöver vara integritetskänsligt och berättiga till personlig assistans. För Henrik Petrén är det självklart att HFD menar att Kammarrättsdomen gäller.
( två kommentarer )

2018-05-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”
Fortsatt delat huvudmannaskap mellan stat och kommun för personlig assistans. Ingen indragen assistans för barn under 12 år. Det är regeringens ambition enligt Lena Hallengren. Hon säger samtidigt att fler åtgärder för de som redan förlorat sin assistans nu får vänta tills LSS–utredningen är klar.
( nio kommentarer )

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
Försäkringskassan står fast vid att Högsta Förvaltningsdomstolens, HFD:s dom 682-17 enbart tar ställning till om sondmatning som ges i form av egenvård kan vara grundläggande behov. Domen tar inte ställning till om den hjälp som behövdes för att tillgodose behovet i det enskilda fallet var integritetskänslig, enligt Eva Nordqvist.

2018-05-11

Anna DunérAnna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”
Anhörigassistans ger ett flexibelt stöd som ges med kort varsel och assistansanvändaren slipper känna tacksamhet för oavlönat arbete. Men det finns samtidigt risk för beroenden om enbart anhöriga är assistenter. Det säger Anna Dunér som gjort något så ovanligt som att forska om anhörigassistans.
( två kommentarer )

2018-05-07

Antalet assistans­berättigade närmar sig 14 600
I april 2018 hade 14 638 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 541 färre jämfört med okt 2015.

2018-05-03

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
Mathias Blomberg anser tvärtemot Eva Nordqvist på Försäkringskassan att Högsta Förvaltningsdomstolens dom 682-17 innebär att aktiva delar av sondmatning är av integritetskänslig natur och berättigar till personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-05-01

Anders LindbergReaktioner på slopade besparingsdirektiv
Brukarorganisationerna välkomnar beskedet om slopade besparingsdirektiv, men vill samtidigt se fler åtgärder. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, säger att nästa steg är att de som förlorat sin assistans ska få den tillbaka.
( tre kommentarer )

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
Det är bra att regeringen tar bort besparingskraven på LSS-utredningen, men det räcker inte menar Bengt Westerberg. Det finns en rad brister i stödet från LSS, vilket kräver resurstillskott.
( åtta kommentarer )

2018-04-30

Lena HallengrenSparkraven på LSS-utredningen tas bort
Regeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen ska dock hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder.
( sju kommentarer )

2018-04-27

Ann Marie BeglerAnn-Marie Begler får sparken av regeringen
Regeringen meddelade idag att Ann Marie Begler avsätts som generaldirektör för Försäkringskassan. Ny tillförordnad generaldirektör blir Maria Hemström-Hemmingsson, tidigare generaldirektör på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.
( åtta kommentarer )

2018-04-25

SR-Ekot - Mp vill ta bort sparkrav i LSS-utredningen
SR-Ekot säger sig ha uppgifter om att Miljöpartiet vill ha ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att sparkraven ska tas bort. Regringen ska just nu förhandla om detta.

2018-04-24

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”
Den FN-kommitté som övervakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i en text ingående beskrivit hur personlig assistans bör vara utformad. Thomas Hammarberg anser att texten bör påverka lagstiftningen i länder som ratificerat FN-konventionen.
( en kommentar )

2018-04-23

Eva NordqvistEva Nordqvist, Försäkrings­kassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
Näringstillförseln vid sondmatning kan nu vara ett grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara av tillräckligt kvalificerat slag, om det ska berättiga till personlig assistans. Detsamma gäller andra egenvårdsinsatser enligt Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.
( sju kommentarer )

2018-04-17

Karin FlycktKommunal assistans ersätter Assistans­ersättning
Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet barn mellan 0-12 år ökar mest, med 22 procent eller 130 personer på ett år.
( en kommentar )

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – “All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov”
All egenvård kan nu beviljas som grundläggande behov förutsatt att den är integritetsnära och kan inbegripas i något av de fem grundläggande behoven. Sondmatning är i sig integritetsnära och ingår nu i det grundläggande behovet “måltider”. Det är några följder av HFDs dom 682-17 om sondmatning.
( två kommentarer )

2018-04-16

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistans­ersättning”
De grundläggande behoven har blivit totalt kringskurna av alla domar och Försäkringskassans tolkning av dessa. Anna Barsk Holmbom säger sig vara förvånad att assistansersättning överhuvudtaget beviljats fram till idag.
( fyra kommentarer )

2018-04-13

Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
RBU och Unga Rörelsehindrade välkomnar HFD:s dom om att sondmatning kan räknas som ett grundläggande behov. RBU anklagar dock Försäkringskassan för att ha brutit mot lagen. Försäkringskassan säger att de ska börja tillämpa HFD-domen och ger bilden av att de själva drivit på för att få ett förtydligande.
( en kommentar )

KlubbaHFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
Idag kom domen många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov.
( åtta kommentarer )

2018-04-12

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Försäkrings­kassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
Den senaste vägledningen för assistansersättning är uppdaterad med lagändringarna om avskaffade tvåårsprövningar och att väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter utanför hemmet ska kunna beviljas. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, oroas dock av att andra personliga behov ska vara kvalificerade för att beviljas.
( fyra kommentarer )

2018-04-11

Jonas FrankssonJonas Franksson – ”Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet”
Jonas Franksson reagerar starkt på Tomas Agdalens tankar om att assistansen kommit bort från Independentliving tanken och borde begränsas till en mindre grupp personer.
( fem kommentarer )

2018-04-09

Lena HallengrenLena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
I en intervju för Hejaolika.se upprepar Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren att direktiven till LSS-utredningen om att göra besperingar i dagsläget ligger fast. Hon säger att för mycket pengar gått till vinster i privata bolag och att varenda krona ska gå till assistans.
( åtta kommentarer )

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistans­frågan”
Om de läckta förslagen i LSS-utredningen genomförs är knappt någon kvalificerad till assistans och de som vore det skulle inte få den att fungera anser Jonas Franksson. Han hoppas nu att assistansen blir en valfråga och att nya ministern Lena Hallengren ska innebära någon form av förändring.
( fyra kommentarer )

2018-04-07

Tre fjärdelar väljer en privat assistans­anordnare
75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller ett kooperativ. Samtidigt är rekordfå 1,6 procent (233 personer) egna arbetsgivare för sina assistenter.

2018-04-04

Sooz Romero och Jamie BollingDisabled Refugees Welcome - ”Stora brister på kunskap”
Alla medarbetare i det nya ILI-projektet "Disabled Refugees Welcome" har själva både utländsk härkomst och olika funktionsvariationer.
( en kommentar )

2018-03-31

Lagändringar som införs 1 april 2018
Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska kunna ges för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet.
( fyra kommentarer )

2018-03-29

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
I HFD–domen 1057–17 sägs det att 3 timmar grundläggande behov/vecka inte räcker för att berättiga till kommunalt beviljad personlig assistans. Detta är första gången HFD tar ställning till den undre gränsen för att beviljas personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-03-22

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF - ”Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken”
För att kunna fortsätta utveckla personlig assistans kan man behöva definiera vad personlig assistans egentligen är. Det menar Tomas Agdalen, ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
( sex kommentarer )

2018-03-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018
Kommunerna ska var skyldiga att informera om rättigheterna i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod.
( tre kommentarer )

2018-03-20

Therese BäckmanTherese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när ett assistans­beslut tidsbegränsas”
”Gynnande besluts negativa rättskraft”, är en rättslig princip som säger att ett myndighetsbeslut inte kan ändras till det negativa, om situationen är oförändrad. I sommar skrivs principen in i den nya Förvaltningslagen.

2018-03-15

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv berättar om sitt assistanslösa liv och vilka konsekvenser det får i hennes vardag.
( fyra kommentarer )

2018-03-14

Peik GustafssonPeik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
Personer med autism och ADHD beviljas allt mindre personlig assistans. Utvecklingen har accelererat det senaste året, säger Peik Gustafsson. Försäkringskassan godkänner inte längre hans läkarintyg.

2018-03-12

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
Barnperspektivet i LSS tycks vara bortglömt säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

Christina TallbergChristina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
Det är åldersdiskriminering att personlig assistans skulle upphöra vid 80 års ålder säger PRO:s Ordförande Christina Tallberg. Hon anser även att personlig assistans borde kunna beviljas efter 65 års ålder.
( en kommentar )

2018-03-09

Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
Gunilla Malmborg beklagar att hennes interna arbetsutkast i LSS-utredningen blivit offentligt. Det skapar bara oro säger hon. Hon säger samtidigt att hon inte tänker lägga några förslag som försämrar för barn och att ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans inte är någon självklarhet.
( fem kommentarer )

2018-03-08

Lena HallengrenLena Hallengren ersätter Åsa Regnér
Ny Barn, äldre och jämställdhetsminister blir Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län. Lena Hallengren blir nu minister ansvarig för funktionshinderpolitik, LSS och personlig assistans. Läs också Assistanskolls intervju med Lena Hallengren inför valet 2014!
( två kommentarer )

2018-03-07

Åsa RegnérÅsa Regnér avgår
Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér avgår. Hon har erbjudits arbete som vice chef för FN:s jämställdhetsorgan UN Women. Enligt SVT kommer statsminister Stefan Löfven imorgon (8 mars) att meddela vem hennes ersättare blir .

2018-03-05

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenLSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om det utkast till förslag från LSS-utredningen som blivit känt.
( 11 kommentarer )

2018-03-01

Bild på ISF-rapportenISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
Nu är det hög tid att också säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna säger utredaren Tomas Agdalen i en ny ISF-rapport. ISF vill att IVO ska få lagstöd för att kunna granska kvaliteten på ut­förd personlig assistans.
( tre kommentarer )

2018-02-28

1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS
"Vi kan inte vara tysta längre". Ändra och förtydliga lagen, ändra regleringar och direktiv till Försäkringskassan och LSS-utredningen. Det säger 1500 psykologer i ett upprop på SVT-Opinion.
( två kommentarer )

RiksdagenDebatt och omröstning om lagändring idag
Tvåårsomprövningarna avskaffas och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Idag röstar och debatterar riksdagen om den av regeringen föreslagna lagändringen i LSS. Samtidigt görs många reservationer av partier som vill gå längre än regeringen.
( tre kommentarer )

2018-02-21

Stefan LöfvenStefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast
Det finns inga planer på att ta bort den personlig assistans för barn under 12 eller äldre över 80 säger statsminister Stefan Löfven enligt Dagens Nyheter och Expressen.
( 13 kommentarer )

2018-02-20

Aftonbladets ledarsida - "Känslokalla sossar struntar i LSS-barnen"
Tonen mot regeringen mot regeringen är hård efter att ett utkast till förslag från LSS-utredningen blivit känt. Eva Franchell på Aftonbladet skriver i en ledare att känslokalla sossar struntar i LSS-barnen.
( en kommentar )

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
Läs Bengt Westerbergs kommentarer till de tankar och förslag som för närvarande övervägs i LSS-utredningen.
( 17 kommentarer )

2018-02-19

MIkael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen"
Regeringens utredare av personlig assistans Stig Svensson har flera gånger, citerat oss felaktigt, säger Mikael Klein i en debattartikel på Assistanskoll. Men det är inte Svensson som ska avkrävas ansvar säger han, det är regeringen vars åsikter han agerar budbärare för.
( fem kommentarer )

Nils MuiznieksEuroparådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"
Sverige har en oroande trend med re-institutionalisering pga minskad statligt finansierad personlig assistans. Detta säger The Commissioner of human rights in Europe, Nils Muiznieks i en färsk rapport.
( fem kommentarer )

2018-02-17

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistans­reformen”
80-årsgränsen kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade och barns delaktighet i sina familjer undermineras om assistansen tas bort, säger Vilhelm Ekensteen som är chockad efter att ha läst LSS-utredningens förslag.
( tio kommentarer )

Personer som skriverFörsta utkastet från LSS-utredningen
Kommunalt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov. Assistanskoll har läst delar av ett första utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 1 okt 2018.
( 31 kommentarer )

2018-02-16

Denise CressoDenise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
90 kvinnor med funktionsnedsättning vittnar om sexuella övergrepp i metoouppropet #Slutvillkorat. Denise Cresso, initiativtagare till uppropet, menar att metoo–uppropet #hjälpaintestjälpa för kvinnliga personliga assistenter är en del av samma problem.

2018-02-13

Antalet assistans­berättigade 14 800
I januari 2018 hade 14 803 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet minskar nu stadigt månad för månad och antalet har nu minskat med 1376 personer sedan okt 2015.
( en kommentar )

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistans­frågan i valrörelsen”
Den kommande lagändringen är ett steg i rätt riktning men långtifrån tillräckligt. Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU, befarar att LSS-utredningen föreslår ett kommunalt huvudmannaskap och att regeringen vill undvika debatt om detta i valrörelsen.
( tre kommentarer )

2018-02-12

Den blinda rättvisanRekordmånga överklaganden 2017 för assistans­ersättning
2017 överklagades 923 assistansersättningsbeslut till Förvaltningsrätten. Det kan jämföras med 530 överklaganden året innan. Det visar statistik från Domstolsverket.
( tre kommentarer )

2018-02-08

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighets­lagstiftningen”
Det är fel av Stig svensson att ange siffror för hur stort assistansfusket är när det i verkligheten saknas säkra siffor, menar Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU. Han tycker däremot Stig Svenssons kritik av rättighetslagstiftningen i LSS ger möjlighet till en öppen debatt.
( åtta kommentarer )

2018-02-05

Per HermanrudPer Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”
Att trumma ut en bild av omfattande fusk inför nedskärningar är en metod som använts i många länder, tex USA med bilden av så kallade Welfare Queens. Per Hermanrud på Kalla fakta ser ett demokratiskt problem när besparingar i assistansen inte görs utifrån lagändringar.
( fem kommentarer )

2018-02-02

Niklas AltermarkDN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistans­fusk"
Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt.

2018-02-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet
Thomas Juneborg, assistansanvändare och talesperson i VIMPA ger sin bild av Socialutskottets utfrågning av politiker, myndigheter och brukarorganisationer om situationen i personlig assistans.

2018-01-27

Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott
Tisdagen den 30 januari 10-13 hade socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Bland talarna var politiker och experter, myndigheter och representanter från funktionshinderrörelsen. 
( fem kommentarer )

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”
Det finns två världar inom assistansen idag som inte möts menar Stig Svensson, en liten mycket kriminell och en stor majoritet som sköter sig. Han beklagar att majoriteten nu känner sig utsatt men anser trots detta att tex anhörigassistans behöver begränsas till 50 timmar per vecka.
( 11 kommentarer )

2018-01-24

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Kostnads­utvecklingen drivs av hur rättighets­lagstiftningen är skriven”
Det är rättighetslagstiftningen som driver kostnadsutvecklingen genom att det saknas en gräns för vad assistans kan beviljas för och i vilken omfattning. Det anser Stig Svensson som just lämnat sin utredning till regeringen. Samtidigt anser han att assistansersättningens timbelopp behöver höjas mer, i takt med löneökningarna.
( tre kommentarer )

2018-01-23

Metoo-upprop för personliga assistenter
Så kom metoo även till personlig assistans. I Kommunalarbetaren har metoo-uppropet #hjälpaintestjälpa publicerats. Där berättar 17 assistenter om sexuella trakasserier.

2018-01-22

Kalla faktaKalla fakta i TV4 granskar assistans­krisen
Kalla fakta har i "Spelet om assistansen" granskat försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta. Reportaget granskar bland annat expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i personlig assistans.
( 15 kommentarer )

2018-01-17

Maria Kain, ISFMaria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
Kvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden.
( en kommentar )

Stig Svensson och Åsa RegnérStatlig utredning om assistans­fusk klar
Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det i lagtexten saknas begränsningar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten har minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson.
( 17 kommentarer )

2018-01-13

Maj KarlssonMaj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
Idag kan även personer som är tillfälligt bosatta i Sverige söka assistansersättning och andra förmåner på Försäkringskassan. Moderaterna uttalat i sin budget att de vill ändra på detta. Maj Karlsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet är mycket kritisk.

Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistans­ersättning
Moderaterna skriver i sin budget för 2018 att de vill att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka assistansersättning.
( tre kommentarer )

2018-01-11

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Ros och ris till regeringen"
I en krönika varnar Bengt Westerberg för att det även efter regeringens aviserade lagändring kommer att vara mycket svårt att beviljas personlig assistans. Och de som har förlorat sin assistans får den inte tillbaka.
( tre kommentarer )

2018-01-08

Åsa RegnérLagrådsremiss om lagändringar 1 april
Idag kom regeringens lagrådsremiss. Från och med den 1 april i år föreslås avskaffade tvåårsomprövningar och att assistansersättning ska kunna ges för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter. Reaktionerna från RBU och JAG är positiva men mycket återstår att åtgärda.

2018-01-03

Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistans­ersättning
Antalet avslag för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på drygt 88 %. Utvecklingen beror enligt Försäkringskassan på domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och på deras egen "kvalitetsutveckling".
( två kommentarer )

2017

2017-12-25

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistans­frågan”
Att Miljöpartiet svikit i assistansfrågan har gett Socialdemokraterna fritt spelrum, till skillnad mot vad moderaterna fick i alliansregeringen. Det är en slutsats Jonas Franksson drar av det dagspolitiska läget i assistansfrågan.
( nio kommentarer )

2017-12-22

Antalet assistans­berättigade under 15 000
I november 2017 hade 14 984 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet har alltså gått under 15 000 vilket innebär att vi nu är nere på 2008 års nivåer.
( fyra kommentarer )

2017-12-20

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”
Vi har rösträtten att tacka för regeringens stopp av omprövningar p.g.a. den senaste HFD-domen. Hade det inte varit valår hade de inte skett, säger Jonas Franksson, STIL. Han tror också att det politiska priset är för högt för att göra drastiska nedskärningar i assistansen.
( två kommentarer )

2017-12-19

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”assistans­krisen måste ses i ett större sammanhang”
Laila Naraghi har tidigare krävt att regeringen ska göra mer för assistansen. Hon ser samtidigt försämringarna i assistansen som en del i en större förändring i samhället. Hon tror att de som driver försämringar gör det av okunnighet. Samtidigt pekar hon på att det ibland är svårt för politiker att förändra när tjänstemän på myndigheterna ofta har ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge.
( 14 kommentarer )

2017-12-18

Björn JidéusBjörn Jidéus, KFO - ”Försäkrings­kassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
I september slöts ett nytt kollektivavtal mellan Kommunal och KFO men Björn Jidéus, KFO, pratar hellre om de problem Försäkringskassans krav ställer till med för assistansanordnarna. De verkar göra allt för att inte betala ut pengar i tid, säger han.
( fyra kommentarer )

2017-12-17

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar
Antalet assistansberättigade är nu under 15 000. Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen gör att allt färre nybeviljas och allt fler förlorar sin assistansersättning. Men det beror enligt Försäkringskassan inte bara på HFD-domarna, utan även på att de själva ”ökat kvaliteten” genom att tex ta in mer medicinska underlag och noggrannare och mer enhetliga bedömningar.
( tre kommentarer )

2017-12-16

ISF - ”Minskad lönsamhet för assistans­anordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
Assistansanordnarnas lönsamhet har successivt minskat de senaste tio åren. Detta kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset hos seriösa aktörer. Det skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Assistanskoll beskrivs också i ISF:s rapport, med en felaktig uppgift om att Assistanskoll ägs av STIL.
( en kommentar )

2017-12-15

Kerstin NilssonKerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
Allmänna ombudet har överklagat ett anpassningsbidrag en person fått för att köra sin egen bil med motivet att assistenterna istället kan köra bilen. Detta är en inhuman människosyn där människor tas ifrån sin värdighet, säger Kerstin Kjellin.
( två kommentarer )

2017-12-14

Andrea BondessonAndrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Men Sverige har samtidigt åtagit sig att följa CRPD, och ska så långt det går tolka lagen efter CRPD.
( en kommentar )

2017-12-13

Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"
En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det har blivit svårare att få personlig assistans. Av 460 fall av indragen eller nekad assistans som Socialstyrelsen studerat är 40 % barn. Kommunerna har svårt att ersätta assistansen med insatser som fungerar, vilket leder till att självbestämmandet minskar och att anhöriga istället få ge stöd.
( två kommentarer )

2017-12-11

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
Eftersom FN-konventionen inte gjorts till svensk lag gäller annan svensk rätt över den menar Thomas Bull. Det går dock att göra en så kallad konventionskonform tolkning av lagen för att uppfylla tex FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
( fem kommentarer )

2017-12-08

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”
Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning med det nya lagförslaget säger Laila Naraghi. Men det måste följas av åtgärder mot även andra HFD-domar och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen.
( två kommentarer )

2017-12-06

Bengt WesterbergBengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm
Assistanskoll publicerar det anförande Bengt Westerberg höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Stockholm den 3 dec.
( tre kommentarer )

2017-12-05

Niklas AltermarkAnförande från demonstration i Malmö 3 december
Assistanskoll publicerar det anförande statsvetaren Niklas Altermark höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Malmö den 3 dec.
( sex kommentarer )

2017-12-04

Bild från demonstration"Regeringens åtgärder räcker inte"
Under parollen "Assistans är frihet - Rädda LSS" genomfördes för andra året i rad demonstrationer över hela landet.
( två kommentarer )

2017-12-01

Åsa RegnérRegeringens lagförslag har kommit
Tvåårsomprövningarna avskaffas. Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid när assistenten väntar vid aktiviteter utanför hemmet. Försäkringskassan ska dock fortfarande ompröva när behovet av assistans minskar. Lagändringarna förslås börja gälla 31 mars 2018.
( fem kommentarer )

Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser
Alla kommuner ger inte stöd med egenvårdsinsatser som tex sondmatning. Istället ger många föräldrar själva egenvårdsinsatserna till sina barn. Det är några av Socialstyrelsens slutsatser i rapporten "Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård".

Assistans är frihetDemonstrationer för personlig assistans 3 december
Nu på söndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot nedskärningarna inom personlig assistans.
( två kommentarer )

2017-11-30

Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen har överklagat ett beslut från Försäkringskassan där en person beviljats bilstöd. Motivet är att personen har assistans dygnet runt och att assistenten då istället anses kunna köra bilen.
( två kommentarer )

2017-11-26

Emma HenrikssonRiksdags­debatt visar tydlig blockbildning i assistans­frågan
De mindre allianspartierna, KD, L och C, gick till hårt angrepp och sade bland annat att regeringen ”lägger rökridåer” och utarmar reformen genom sin passivitet. Kritiken backades upp av SD och V medan Moderaterna snarare stöttade regeringen.
( fem kommentarer )

2017-11-23

Assistans­ersättning ersätts av LSS-bostäder
Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.
( åtta kommentarer )

2017-11-20

Riksdags­debatt om personlig assistans
Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar. Se debatten via internet. Läs medias recensioner av debatten.
( fem kommentarer )

2017-11-17

Björn JidéusNär ska övertid i assistans beviljas?
En tidigare artikel på Kommunals hemsida riskerar att skapa konflikter om när övertid ska beviljas. Björn Jidéus, KFO, menar att man övertolkar en ändring om den så kallade ”frivilliglistan” och rätten till övertidsersättning.
( sex kommentarer )

2017-11-16

Andreas LarssonAndreas Larsson, Försäkrings­kassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar”
Assistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 ska inte längre tvåårsomprövas. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren.
( två kommentarer )

2017-11-15

Bengt WesterbergBengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
Det är positivt att regeringen agerar mot senaste domen i Högsta Förvaltningsdomstolen och fryser tvåårsomprövningarna. Men det räcker inte menar han. LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i assistansersättningen.
( fem kommentarer )

2017-11-14

Åsa RegnérRegeringen backar om assistansen
Regeringen vill att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningen är klar. Inom tre månader kommer en lagändring där som säger att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.
( fyra kommentarer )

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
Konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida menar Thomas Bull. Samtidigt menar han att HFD inte kan väga in sådana hänsyn utan måste hålla sig strikt till vad som står i lagtexten.
( tre kommentarer )

2017-11-09

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”
Trots att justitierådet Thomas Bull i HFD sagt att deras dom inte sade något om väntetid eller beredskap ändrar inte Försäkringskassan sitt ställningstagande.
( 13 kommentarer )

2017-11-08

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenDomen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen.
( två kommentarer )

2017-11-07

Margaretha JohanssonKommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
Även Kommunal är negativa till HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av den. Om assistans bara beviljas för aktiva perioder kan assistenterna drabbas i form av delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad sägs det i en intervju i Kommunalarbetaren.
( en kommentar )

2017-11-06

Åsa RegnérÅsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring"
I en intervju i Ekot säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen börjat arbeta med en lagändring som ska kunna läggas fram till riksdagen innan jul och som ska kunna börja gälla någon gång under våren.
( sju kommentarer )

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”
HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till.
( sex kommentarer )

Maria Johansson, Ordf i LikaUnika"Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"
Nu måste regeringen agera och börja arbeta för en lagändring. I en artikel i Dagens Samhälle säger en samlad brukarrörelse att frågan nu handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.
( en kommentar )

2017-11-04

Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
Det blir ett treårigt avtal med 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS.

2017-11-03

Antalet assistans­berättigade minskar och pengar sparas in
I september vara antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019.
( en kommentar )

2017-11-02

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
Tillämpningen av HFD-domen startar nu direkt efter att Försäkringskassans rättsliga ställningstagande kommit. Mathias Blomberg befarar att det inte stannar vid att tid när assistenten väntar tas bort. Tid för städning, matlagning mm kan komma att ersättas med hemtjänst.
( åtta kommentarer )

2017-11-01

Aftonbladets ledarsida - "Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade"
Många medier rapporterar nu om assistanskrisen. Eva Franchell på Aftonbladet skriver att Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade.
( tre kommentarer )

Bengt WesterbergBengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkrings­kassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
Regeringen måste nu agera snabbt, säger Bengt Westerberg. De skulle tex kunna ge LSS-utredningen i uppdrag att lämna förslag på en lagändring och meddela Försäkringskassan att ligga lågt i väntan på detta. Han tror samtidigt att Försäkringskassan känner sig pressad av regeringen att göra en så restriktiv tolkning som möjligt.
( fem kommentarer )

mynthögGuide om personliga assistenters löner
Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Assistanskoll har sammanställt informationen i en ny guide. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor och mellan olika delar av landet.
( fem kommentarer )

2017-10-31

Rättsligt ställningstagande från Försäkrings­kassan om HFD-domen
Väntetid och beredskap beviljas inte mer. Tid mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet beviljas inte som assistanstid. Det framgår av Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05
( fyra kommentarer )

2017-10-30

Lars OhlyFunktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
Hela assistansreformen är hotad om Försäkringskassan genomför den tolkning av HFD-domen som de beskriver i sitt brev till regeringen, säger Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande.
( två kommentarer )

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
De konsekvenser Försäkringskassan beskriver av den nya domen i HFD leder till att assistansen, som den ser ut idag, avskaffas. Försäkringskassan gör en extrem tolkning av en HFD-dom som i sin tur är en tolkning som är oförenlig med ursprungsintentionerna.
( tre kommentarer )

2017-10-27

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
Regeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade i ett brev till regeringen efter att Försäkringskassan gått ut och varnat för konsekvenserna den nya HFD-domen från 13 juni.
( två kommentarer )

DomstolsklubbaFörsäkrings­kassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistans­timmar
All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt Försäkringskassan några konsekvenser av en HFD-dom från jun i år.
( 11 kommentarer )

2017-10-23

Lars BeckmanLars Beckman, moderat riksdags­ledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”
Lars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna till hur de var innan de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Samtidigt vill Moderaterna begränsa rätten till assistansersättning för nyanlända som inte kvalificerat in sig i socialförsäkringarna.
( tre kommentarer )

2017-10-19

Bengt EliassonLiberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanades Försäkringskassan till av regeringen i regleringsbrevet för 2016. Liberalerna vill nu att Konstitutionsutskottet prövar om detta var otillåten myndighetsutövning.
( nio kommentarer )

Ann-Sofi Nilsson och AlexAnn-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning”
Vid Alex omprövning byttes 77 timmars personlig assistans/vecka till 3 timmars ledsagarservice och 2 timmars avlösarservice. Detta trots att en ADL-bedömning intygat Alex behov av personlig assistans, och att handläggarens bedömning blivit sågad av kommunens egen kvalitetsutvecklingschef.
( fyra kommentarer )

2017-10-17

Magnus Arnek, analytiker, Försäkrings­kassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek. Han ser risker med att extrema fuskfall via media färgar bilden av assistans men säger att det inte påverkar Försäkringskassans arbete.
( tre kommentarer )

2017-10-12

Jamie BollingJamie Bolling ny verksamhetsledare på ILI
Sedan 1 oktober är Jamie Bolling verksamhetsledare på Independent Living Institute, ILI, där Assistanskoll är ett av de projekt som ingår. Jamie Bolling har tidigare varit engagerad i ENIL, European Network on Independent Living, SHIA (nuvarande MyRight) och DHR. Adolf Ratzka stannar dock i ILI:s styrelse.

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning.
( åtta kommentarer )

2017-10-10

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater vill stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

2017-10-09

Mikael KleinBrukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med den politik regeringen för, pekar mot att utredningen kan komma att föreslå ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans.
( fyra kommentarer )

2017-10-06

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
Det måste finnas behov av ”kvalificerad hjälp” om assistanstid överhuvudtaget ska beviljas vid transporter till fritidsaktiviteter. Det är resultatet av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Mathias Blomberg befarar att detta kommer att leda till en rad begränsningar.
( sju kommentarer )

Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen
För budgetåret 2018 ger Moderaterna och Centern lika mycket till assistansersättning som regeringen(med stöd av Vänsterpartiet). Sverigedemokraterna ger 50 miljoner mer, Kristdemokraterna 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

2017-10-02

Marie AxelssonMarie Axelsson, försäkrings­direktör, Försäkrings­kassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
Nej till en egen bidragsbrottsenhet, men ja till försäkringsmedicinska teamutredningar, minskad sekretess och ett medborgarkonto för varje person där pengar från alla myndigheter passerar. Det är Försäkringskassans svar på Lars Erik Lövdéns utredning om välfärdsbrottslighet.
( fem kommentarer )

2017-09-26

Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivar­föreningen KFO
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistentter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad.
( tre kommentarer )

2017-09-25

Signe Holmlund Armerin, Försäkrings­kassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
För att räknas som grundläggande behov vid personlig hygien måste hjälpen, enligt ett nytt rättsligt ställningstagande, handla om att hålla sig ren. Sminkning, manikyr, pedikyr eller duschning flera gånger/dag ses då inte som grundläggande behov som ger rätt till assisansersättning.
( nio kommentarer )

2017-09-24

Lars OhlyAlmedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinder­politiska frågan just nu”
I vårt sista referat från debatterna i Almedalen säger Lars Ohly att assistansen är den högst prioriterade frågan för Funktionsrätt Sverige. Han ondgjorde sig även över det som kallas välviljans tyranni, att alla vill väl.
( tre kommentarer )

2017-09-20

Statsbudgeten1,6 miljarder insparat på assistansen
Regeringens budget visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar.
( sex kommentarer )

2017-09-18

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
Gunilla Malmborg talar hellre om långsiktigt hållbar utveckling än om besparingar i personlig assistans. Hon säger att brukarperspektivet är viktigt även om hon och brukarna skulle komma fram till olika slutsatser.
( sju kommentarer )

2017-09-12

Lotta GröningLotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
Regeringens mål i assistansfrågan är att fördröja alla beslut fram till valet och låta de besparingar som sker fortsätta. Det säger Lotta Gröning som tycker Socialdemokraterna svikit de utsatta grupperna i samhället.
( 17 kommentarer )

2017-09-08

Nytt avtal mellan Vårdföretag­arna och Kommunal
Det blir 2,2 procent lönehöjning enligt märket för personliga assistenter, lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Avtalet gäller i tre år. Vårdföretagarna säger att de tvingats acceptera ett avtal som branschen inte klarar.

2017-09-07

Bild på knappen Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”
Journalisten Anders Hellberg har engagerat sig i assistansfrågan sedan hans båda styvbarn förlorade sin assistansersättning. När han ville ställa frågor till ansvarige minister Åsa Regnér i Almedalen, stoppades han av Säkerhetspolisen.
( sex kommentarer )

2017-09-06

Annika WallenskogAnnika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistans­kostnader”
Kommunerna fick en halv miljard i ökade kostnader under 2016 pga att alltfler förlorat sin assistansersättning. Och de enskilda drabbas, säger Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
( tre kommentarer )

2017-09-04

Bild på FörsäkringskassanStora brister i information när assistans­ersättning dras in
Var fjärde kommun får inte information om att en kommuninnevånare fått indragen assistansersättning. 30 % av kommunerna som får informationen tar inte kontakt med personen. Det framgår av en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen.
( två kommentarer )

2017-09-01

Bengt EliassonAlmedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
Liberalen Bengt Eliasson och Socialdemokraten Mikael Dahlqvist debatterade på IfA:s seminarium om statligt huvudmannaskap. Bengt Eliasson ifrågasatte om regeringen vill stoppa utvecklingen. Mikael Dahlqvist svarade att partiets kongress beslutat att intentionerna i LSS ska följas.
( fem kommentarer )

2017-08-28

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistans­frågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
Regeringens politik leder till att många som borde ha rätt till assistans inte får det. Motivet är att spara pengar och Anders Lindberg anser att regeringen använder fuskdebatten som alibi för nedskärningarna.
( fyra kommentarer )

2017-08-24

Kommunal utlyser nyanställningsblockad
Kommunal har varslat om nyanställningsblockad från 8 september efter att de sagt nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.
( tre kommentarer )

mynthögSchablon­beloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
Vänsterpartiet hävdar att de kommit överens med regeringen om att schablonbeloppet ska höjas med 1,5 % per år de kommande tre åren. Detta skulle enligt Vänsterpartiet innebära en höjning med 4,40 istället för 3 kr jämfört med den senaste höjningen på 1,05 %.
( två kommentarer )

2017-08-22

Vårdföretag­arna vill ha sexmånadersavtal
Kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal gick egentligen ut den 30 juni. Parterna förhandlar dock fortfarande. Vårdföretagarna har nu lämnat ett förslag på ett sexmånadersavtal.
( en kommentar )

2017-08-21

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
Försäkringskassan föreslås delta i husrannsakningar och utreda brott. Medier säger, baserat på ett fall, att assistansersättning finansierar terrorverksamhet. Allt detta är enligt Andreas Pettersson tecken på att jakten på och bilden av fusk inom assistans tappat alla proportioner.
( fyra kommentarer )

2017-08-17

Åsa RegnérJämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
För ett år sedan sade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i TV4 att regeringen inte vill att barn med stora behov inte ska få assistans. Idag sade hon i TV4 att kommuner och landsting måste gå in och ge stöd när staten pga domar inte längre kan bevilja assistans.
( fem kommentarer )

2017-08-16

Rekordlågt antal assistans­berättigade
I juli 2017 hade 15 237 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det är en minskning med 942 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.
( fyra kommentarer )

2017-08-15

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
LSS behandlas inte som den rättighetslag den är anser Andreas Pettersson. Kassan och kommunerna behandlar den som en ramlag och regeringens regleringsbrev för 2016 var ett direkt angrepp på rättighetslagstiftningen.
( sex kommentarer )

2017-07-30

Mathias BlombergAlmedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
Det Allmänna ombudet har överklagat Försäkringskassans beslut att sondmatning inte ska räknas som grundläggande behov. Trots det fortsätter Försäkringskassan göra den bedömningen. Försäkringskassans ambition att minska kostnaderna är överordnat allt annat, säger advokaten Mathias Blomberg.
( fyra kommentarer )

2017-07-19

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
Desirée Pethrus har begärt att att få sluta sitt arbete i LSS-utredningen från 1 augusti. Ny utredare blir Gunilla Malmborg, socionom och tidigare särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen.
( 17 kommentarer )

2017-07-15

Tobias Baudin, ordförande i KommunalAlmedalen 2017 – ”Knyt assistans­ersättningen till löneökningarna”
Tobias Baudin, ordförande i kommunal tror att regeringens avsikt med att hålla nere nivån på assistansersättningen är att få bort ”skurkarna” från branschen. Han varnar dock för att seriösa hoppar av den svenska modellen vilket hotar kvalitén på assistansen.
( sex kommentarer )

2017-07-05

Assistans­reformen - ett beslut som format Sverige
Bengt Westerberg, fd folkpartiledare, och Adolf Ratzka, som grundade det första assistanskooperativet STIL, beskrivs i P1 - Assistansreformen som de personer som gjorde reformen möjlig.
( tre kommentarer )

2017-06-28

Adolf Ratzka prisvinnareAdolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award
Årets vinnare av Pride Award har varit en av Europas ledande aktivister i kampen mot jämställdhet för funktionshindrade i nästan fem årtionden. Det sade ULOBAs generaldirektör Vibeke Maröy Melström.
( fyra kommentarer )

2017-06-20

Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
Fyra äldreforskare på Lunds universitet anser att 65-årsgränsen för att få personlig assistans borde tas bort liksom skrivningen ”som beror på normalt åldrande”.
( åtta kommentarer )

2017-06-19

Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
Att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov gör att barn inte får den assistans de behöver och att kommunerna snart måste börja bygga boenden, säger Barbro Westerberg.
( 12 kommentarer )

2017-06-15

Kenneth AnderssonKenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinder­politiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
Det behövs en översyn av de begränsande domarnas effekter på personlig assistans före riksdagsvalet säger Kenneth Andersson som också efterlyser en diskussion om annat än kostnader.
( sex kommentarer )

Försäkrings­kasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag
Att rekordmånga inte beviljas assistansersättning beror enligt Försäkringskassan på förändrad rättspraxis, tex egenvårdsdomen. Och det är kommunernas uppgift att ge stöd till alla som nu inte får assistansersättning.
( fyra kommentarer )

2017-06-13

Bengt WesterbergBengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistans­ersättning
23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga.
( fem kommentarer )

2017-06-11

Lars OhlyLars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistans­bedömningarna”
Regeringen har drivit fram hårdare assistansbedömningar med regleringsbrev och besparingsdirektiv, säger Lars Ohly som hoppas på att Socialutskottet snart ska kräva en förändring.
( sex kommentarer )

2017-06-08

Ryggtavla med Handikappförbundens loggaFunktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
Förstärk den enskildes tolkningsföreträde! Så lyder huvudbudskapet i Funktionsrätt Sveriges ställningstagande om de centrala begreppen i LSS. Lagen är inte svårtolkad, som ofta påstås, problemet är bristande kunskaper i domstolarna.
( fem kommentarer )

2017-06-07

Bengt WesterbergBengt Westerberg ger ut ny rapport
Bengt Westerberg kommer den 13 juni att presentera alternativa direktiv till LSS utredningen och en beräkning av de alternativa kostnaderna till personlig assistans.
( 25 kommentarer )

2017-06-02

Åsa RegnérLagändring före LSS-utredningen?
Beslut om en lagändring kring bedömningen av personlig assistans skulle kunna tas efter rapporter som kommer under hösten, säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Men hon anser inte att ISF:s rapport om domen om egenvård gav anledning att införa ny lagstiftning.
( nio kommentarer )

2017-05-29

Åsa RegnérÖppnar regeringen för lagändring i LSS?
Åsa Regnér sade i SR-Ekot att hon är öppen för en lagändring om lagens intentioner inte följs. Samtidigt sade Åsa Regnér att kommunerna ska tvingas ta mer ansvar för de som inte får assistansersättning.
( tre kommentarer )

2017-05-24

Cecilia Blank, riksdagsseminarium 170504Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans”
Försäkringskassan tolkar om gamla domar och tillämpar de på ett nytt, mer restriktivt, sätt. Det hävdade Maria Persdotter på ett riksdagsseminarium om personlig assistans.
( fem kommentarer )

2017-05-22

Löneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2016 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
Regeringen har förutsatt att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Deras ambition att sänka kostnader har i sin tur pressat Försäkringskassan till mer restriktiva lagtolkningar. Martin Klepke anser att utvecklingen bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet, att resurser till välfärd ska ges efter behov.
( en kommentar )

2017-05-19

Åsa RegnérÅsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”
På en presskonferens en 15 maj presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitik. Det var inga konkreta förslag till förändringar, istället presenterades en ny målsättning. Regeringen fick kritik från Likaunika och Handikappförbunden.
( sju kommentarer )

2017-05-16

Hans KnutssonHans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”
Företagsekonomen Hans Knutsson visar i en rapport att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans, vilket han liknar med att friska äpplen ersätts med halvruttna päron.
( fyra kommentarer )

2017-05-12

Christine LiljendahlChristine Liljendahl, Försäkrings­kassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”
Sedan juli 2013 begär Försäkringskassan in personuppgifter om alla personliga assistenter. Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in uppgifter om en enskild assistent.
( fyra kommentarer )

2017-05-09

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
Laila Naraghi var Ordförande på den socialdemokratiska partikongressen där det togs beslut om att ”intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla”. Hon har själv drivit frågan hårt i partiet. Beslutet på kongressen betyder att LSS-lagen måste ändras säger hon.
( åtta kommentarer )

2017-05-07

Lars Erik LövdénUtredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bör få en bidragsbrottsenhet som leder förundersökningar, utreder brott och medverkar vid husrannsakningar. Det sägs i utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet som letts av Lars Erik Lövdén.
( sju kommentarer )

2017-05-05

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistans­fusk”
Niklas Altermark anser att expertmetoden inte är lämplig för att bedöma assistansfusk och att den dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.
( en kommentar )

Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen
Idag den 5 maj är det Europeiska IL-dagen ”The European Independent Living Day”. Sverige uppmärksammas genom artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans.
( en kommentar )

2017-04-28

Riksdags­seminarium om personlig assistans
Berättelser om indragen assistans, om hur bedömningarna blir hårdare var teman på ett seminarium anordnat av Föreningen JAG och RBU i samarbete med riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V).
( två kommentarer )

2017-04-26

Stig SvenssonStig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
Stig Svensson är osäker på om det går att bedöma omfattningen av fusk inom personlig assistans. Det är lätt att hamna i en bubbla och tro att alla fuskar säger han. I sitt arbete på Skatteverket har han tidigare utrett kriminella som varit kopplade till assistansbolag.
( åtta kommentarer )

Jimmy LoordJimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”
Nybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler.
( en kommentar )

2017-04-25

Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Ökningen av antalet avslag accelererar. Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson säger att systemet faller sönder och regeringen inte verkar förstå vidden eller allvaret.
( tre kommentarer )

2017-04-20

Susanne Berg i panelenSusanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall. Susanne Berg anser att goda levnadsvillkor innebär att kunna leva sitt liv som den individ man är.
( två kommentarer )

2017-04-14

Jonas FrankssonJonas Franksson, assistans­användare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
Jonas Franksson orkar inte längre. Att ständigt omprövas och gradvis få färre timmar och samtidigt arbeta intressepolitiskt i en tid där assistans bara ses som en kostnad har blivit för mycket.
( 11 kommentarer )

2017-04-11

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
En majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Emma Henriksson, KD, som står bakom kravet säger att timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.
( tre kommentarer )

2017-04-10

HSO.s gamla logga på en skjortryggHandikapp­förbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
Den första frågan som LSS-utredningen arbetat med är den komplicerade frågan om huvudmannaskapet för personlig assistans. Handikappförbunden är kritiska och tycker man börjat i helt fel ände.
( två kommentarer )

2017-04-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans. Följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar blir alltmer tydliga.
( sex kommentarer )

2017-04-04

Åsa Regnér och Stig SvenssonRegeringen utreder assistans­marknaden
Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket sedan 40 år tillbaka, ska till den 15 januari 2018 utreda assistansersättningens utveckling och hur assistansmarknaden vuxit fram.
( sju kommentarer )

2017-03-31

Stefan LöfvenStefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag. Emma Henriksson (KD), hade tidigare frågat statsministern om utvecklingen inom personlig assistans är rimlig.
( 14 kommentarer )

2017-03-30

Marie AxelssonFörsäkrings­kassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
Det har aldrig varit så svårt att få assistansersättning. Enligt Marie Axelsson är orsaken de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon vill inte säga att utvecklingen beror på att Försäkringskassan uppfyllt regeringens uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.
( 11 kommentarer )

2017-03-28

Pelle KölhedPelle Kölhed, Handikapp­förbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
Avsikten med att starta en parallell LSS-utredning är främst att samla de olika förbundens synpunkter och leverera de till regeringens utredningssekretariat. Pelle Kölhed, som representerar Handikappförbunden i utredningen, säger att deras viktigaste uppgift är att bidra med faktabaserade uppgifter.
( fem kommentarer )

2017-03-27

"Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"
Demokratin hotas när assistansen skärs ner säger 16 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet Unga Rörelsehindrade säger tex att deras kansli är underbemannat och att anställda tvingas arbeta på distans på grund av indragen assistans.

2017-03-23

Viktoria VargstrandViktoria Vargstrand, assistans­användare: ”Det var lite gungigt i början”
Om personkemin inte stämmer spelar det ingen roll att assistenten är bra och gör rätt, det fungerar ändå inte. Det anser Viktoria Vargstrand som har haft assistans sedan 2009. Hon och hennes assistent Susanne Lekborn beskriver relationen som ett samboförhållande.
( två kommentarer )

2017-03-22

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.
( sex kommentarer )

2017-03-21

Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
Personlig assistans har varit ifrågasatt sedan den infördes 1994 säger Vilhelm Ekensteen. Att assistansanvändare då tex började gå på restaurang eller resa skapade genast missbruksmyter. Han berättar också att hela reformen hotades redan 1995 av Kerstin Wiqsells förslag i dåvarande Assistansutredningen.
( 12 kommentarer )

2017-03-18

Antalet assistans­berättigade och assistans­timmar minskar stadigt
I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.
( sex kommentarer )

2017-03-17

Thomas FalkThomas Falk, talesperson på Försäkrings­kassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet har kritiserat Expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Hon anser att den påverkas av samhällets tidsanda. Thomas Falk som var en av experterna i FUT- Delegationen står dock fast i sitt försvar av metoden. Detta trots att bara 2 % av Försäkringskassans kontrollutredningar leder till fällande domar.
( två kommentarer )

2017-03-16

Thomas FalkThomas Falk, Försäkrings­kassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
Assistansberättigade som låtsas ha funktionsnedsättningar. Bolag där assistenter bara finns på papperet, bolag som skaffar sig hållhakar på brukare och assistenter. Thomas Falk har däremot inte sett att assistansbolag skulle finansiera terrorism vilket sägs i en rapport från Finansinspektionen.
( fem kommentarer )

2017-03-14

Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”
Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.
( tre kommentarer )

2017-03-06

Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
Försäkringskassan har överklagat den kammarrättsdom i Göteborg som säger att sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Om prövningstillstånd beviljas kommer frågan åter upp i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Assistanskoll har intervjuat advokaterna Mathias Blomberg och Sofia Tedsjö.
( fem kommentarer )

2017-02-27

Tuva LundTuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
Anledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något, och bygga ett bättre samhälle, säger den socialdemokratiska kommunal- och landstingspolitikerna Tuva Lund. Hon är kritisk mot regeringens direktiv till LSS-utredningen och är själv övertygad om att kostnadsökningarna är ”naturliga”.
( fyra kommentarer )

2017-02-21

Bengt WesterbergBengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
Bengt Westerberg bemöter Desirée Pethrus vilja att problematisera anhöriga som assistenter och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.
( 13 kommentarer )

2017-02-20

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
Införandet av efterskottsbetalning verkar ha genomförts utan större nedläggningar av assistansanordnare. Några har tömt reserverna, marginalerna minskar och de fortsätter att kämpa med ett schablonbelopp som höjs mindre än löneökningarna, säger Hanna Kauppi. Hon vill också varna för konsekvenserna av förslagen i välfärdsutredningen.

2017-02-15

"Assistans­fusket" tas upp i Svenska Dagbladet
SVD beskriver bland annat hur assistansbolag får kontaktuppgifter till assistansberättigade via anställda på Försäkringskassan och hur funktionshindrade benämns rasistiskt och sexistiskt. Assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att fixa lån och bostäder. Läs också hur ledarsidorna på Aftonbladet och Expressen drar olika slutsatser av "assistansfusket".
( sju kommentarer )

2017-02-14

Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnads­utvecklingen kan vara”
LSS–utredningen har ett tydligt uppdrag i att minska kostnader men Desirée Pethrus anser att det går att göra genom att LSS–insatserna görs mer träffsäkra och effektiva. Hon tycker samtidigt att debatten kring frågorna är onödigt hätsk.
( tio kommentarer )

2017-02-13

Desirée PethrusDesirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
Anhöriga som assistenter bör problematiseras mer säger Desirée Pethrus, vilket hon menar görs i våra nordiska grannländer.
( nio kommentarer )

2017-02-11

Pelle KölhedHandikapp­förbunden gör parallellutredning av LSS
Under mottot LSS ska utvecklas, inte avvecklas gör Handikappförbunden en utredning vid sidan av den statliga LSS-utredningen som leds av Desirée Pethrus. Pelle Kölhed som är med och leder utredningen anser att LSS-utredningen präglas av historielöshet.
( en kommentar )

2017-02-10

Ola HäggOla Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
Ökade kostnader och en frustration över att inte kunna ge de välfärdstjänster som förväntas. Det är resultatet för kommunen när alltfler förlorar sin assistansersättning. Kommunen beviljar inte heller i nuläget personlig assistans till dessa personer, säger socialdemokraten Ola Hägg.
( tre kommentarer )

2017-02-03

Rapport från Försäkrings­kassan tyder på vändning
2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände enligt rapporten "Assistansersättningens utveckling". Från att i flera år ha legat runt 16 000 minskade antalet assistansanvändare med ungefär 400 personer. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar.
( två kommentarer )

2017-02-02

Utfrågning om assistansens kostnads­utveckling
Det blir inga förändrade direktiv till LSS-utredningen. Det var regeringens svar till Bengt Eliasson, Liberalerna, i dagens utfrågning i riksdagens socialutskott.
( två kommentarer )

2017-01-30

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
Assistansens framtid avgörs idag inte av öppna politiska beslut utan av möten i regeringen, på Försäkringskassan och på Högsta Förvaltningsdomstolen, säger Bengt Eliasson.
( fem kommentarer )

2017-01-29

Adolf RatzkaTrettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
Det är trettio år sedan det första pilotprojektet med personlig assistans startade i Sverige. 1 januari 1987 startade STIL ett pilotprojekt med ett kooperativ med ett tjugotal medlemmar. Det kom att bli modell för assistansersättningen som infördes 1994.
( fyra kommentarer )

2017-01-25

RiksdagenInterpellations­debatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér
I interpellationsdebatten hade Bengt Eliasson ställt en rad frågor till ansvarige minister Åsa Regnér, han ville bland annat se tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att analysera tim- och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.
( fyra kommentarer )

2017-01-20

Färre assistans­berättigade sänker utgiftsprognoserna
Kostnaden för statlig assistansersättning tros de kommande åren bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit.
( tre kommentarer )

2017-01-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistans­berättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag.
( 12 kommentarer )

2017-01-16

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
Föreningen JAG rasar mot uttalandena från LSS-utredaren Desiree Pethrus om att Sverige har för mycket anhörigassistenter. Om inte föräldrar kan arbeta som assistenter skulle många barn växa upp på barnhem, säger Cecilia Blanck.
( 13 kommentarer )

2017-01-08

Pelel KölhedPelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
Sedan utredaren Desirée Pethrus talat om skenande assistanskostnader och ifrågasatt anhörigassistenter berättar nu Pelle Kölhed om sin roll som expert i utredningen. Han upplever att man vill hålla brukarperspektivet borta.
( nio kommentarer )

2016

2016-12-31

Lagens klubbaHFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att kommunen kan kräva ett underlag för kostnader för assistans den beviljat. Ersättning ska ges för de verkliga kostnaderna efter att de bedömts som skäliga.

2016-12-30

Desiree PethrusLSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
Kostnaderna för personlig assistans skenar enligt LSS-utredaren Desiree Pethrus. I TV4- Nyheterna säger hon kostnaden för reformen ökat från 3-4 till 70 miljarder. Hon anser också att alltför många anhöriga är assistenter och att Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.
( 34 kommentarer )

2016-12-21

Försäkrings­kassans regleringsbrev 2017
Regeringen ersätter formuleringen "verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" till "motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen." Regeringen ger inga förslag för att ändra följderna av de domar som begränsat rätten till assistansersättning. Istället tillsätts nya utredningar.
( fyra kommentarer )

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
Försäkringskassan har gjort rätt i sin tolkning av tre domar som inskränkt rätten till assistans. Men domarna står på en skakig rättslig grund som regeringen bör ta ställning till.
( tre kommentarer )

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
Sondmatning kan idag vara både egenvård eller räknas till det grundläggande behovet mat/måltider. Det är oklart vad som är sjukvårdande behandling i assistans, det måste förtydligas säger Tomas Agdalen på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

2016-12-15

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistansISF uppmanar regeringen att ta ställning
Försäkringskassan är skyldig att följa HFD-domarna om egenvård och det femte grundläggande behovet, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen på ISF. Samtidigt ser ISF otydligheter i rättspraxis och uppmanar regeringen att se om målen för personlig assistans uppfylls eller om det behövs lagändringar.
( tre kommentarer )

Emma HenrikssonEmma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
Regeringen målar upp en bild av assistansen som fylld av fusk, vinster och överutnyttjande för att kunna göra nedskärningar. Samtidigt slår Emma Henriksson ifrån sig kritik att alliansregeringen borde gjort mer för att stoppa effekten av domen om integritetsnära delar av grundläggande behov.

2016-12-14

Rädslan sprider sig
Assistansanvändaren Elin berättar i P1 - Tendens om sin rädsla för att förlora sin assistansersättning. Hon är rädd att rättspraxis nu förändrats så mycket att hon inte längre har de grundläggande behov som krävs.

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionshinder­forskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
Barbro Lewin är positiv till att Försäkringskassan använder begreppet goda levnadsvillkor men anser att delar av kassans rättsliga ställningstagande i frågan saknar laglig grund.

2016-12-13

Lise LidbäckLise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
Att egenvård inte räknas som grundläggande behov gör nu att fler förlorar sin assistansersättning. Regeringen måste nu agera mot domarna och ändra regleringsbrevet till Försäkringskassan, säger Lise Lidbäck.
( tre kommentarer )

2016-12-12

Artikelserie i Dagens samhälle
Dagens samhälle beskriver dels hur kommunerna får ta smällen när allt fler förlorar sin statliga assistansersättning, dels hur privata assistansföretag får allt lägre vinstmarginaler.

2016-12-08

Lagförslag om meddelarskydd
Privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett lagförslag som regeringen lagt efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
( en kommentar )

2016-12-05

Antal personer med funktionsnedsättning jan 2015 till feb 2017Färre har assistans­ersättning
I november 2016 hade 15 738 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det är en minskning med 441 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.
( fem kommentarer )

Lise LidbäckLise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
Söndagen den 2 oktober hittades en kvinna död på en toalett i ett skånskt köpcentrum. Hon hade innan fått minskad assistansersättning från Försäkringskassan. Lise Lidbäck ser den tragiska händelsen som en vändpunkt i debatten om personlig assistans.
( två kommentarer )

2016-12-01

Anna StrimboldAnna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
Det är en missuppfattning att goda levnadsvillkor ska vara bedömningsgrund för antalet assistanstimmar menar Anna Strimbold, jurist på Föreningen JAG.
( två kommentarer )

2016-11-29

Åsa RegnérBackar regeringen?
Det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad och målet i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska förtydligas. Det är två åtgärder som regeringen nu vill göra på grund av oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning.
( fyra kommentarer )

2016-11-23

Carl SchlyterCarl Schlyter, Miljöpartiet – ”Visa lite hjärta!”
Regeringen har stirrat sig blind på hjärnspöken om omfattande fusk och sätter det före rättigheter. Regeringen borde istället införa ett nödstopp för indragningar av personlig assistans. Riksdagsledamoten Carl Schlyter är mycket kritisk mot regeringen och sitt eget parti.
( två kommentarer )

2016-11-21

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
Goda levnadsvillkor borde tillämpas även när grundläggande behov bedöms. Att Försäkringskassan talar om att man måste prioritera mellan olika behov riskerar leda till begränsningar.
( fem kommentarer )

2016-11-17

Assistans debatteras på SVT
I en debatt på Opinion Live berättade Karolina Hermansson om hur hennes son inte får assistans. Katharina Haar berättade hur hon fått sin ledsagning indragen. De fick stöd av fd Folkpartiledaren Bengt Westerberg. Socialdemokraten Lars Stjernqvist beklagade situationen.
( tre kommentarer )

Signe Holmlund, Försäkrings­kassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkrings­kassan menar med goda levnadsvillkor”
”Goda levnadsvillkor” för en assistansberättigad är att hen ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar och som en person i motsvarande ålder och livssituation som inte har en funktionsnedsättning. Bedömningen vad det innebär får varje enskild handläggare göra enligt Signe Holmlund Armerin på Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2016-11-14

Roger HolmbergRoger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt”
Socialdemokratiska toppolitiker från alla kommuner i Kalmar län kräver att statsrådet Åsa Regnér stoppar neddragningen av assistanstimmar. De kritiserar att allt fler förlorar sin assistansersättning trots att de har oförändrade behov.
( sex kommentarer )

2016-11-11

Nora EklövNora Eklöv, fd assistans­användare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
Nora Eklöv, generalsekreterare i Förbundet unga rörelsehindrade, förlorade all sin assistans i samband med flytten till Stockholm. Följden har blivit att hon fått säga upp sina assistenter och flytta hem till föräldrahemmet på Öland igen.
( en kommentar )

2016-11-09

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
Bengt Westerberg utvecklar i en krönika sin syn på begreppet "träffsäkra insatser". Det används bland annat i LSS-utredningen och av ansvarige minister Åsa Regnér i debatten om alternativa insatser till personlig assistans.
( fem kommentarer )

2016-11-08

Utredning föreslår vinsttak på sju procent
Ett vinsttak på 7 procent + statslåneräntan på operativt kapital. Tillståndskrav där ägare och ledning i bolagen ska ha rätt kompetens för att bedriva verksamhet. Det är några förslag från utredningen Ordning och reda i välfärden som berör bolag inom skola, sjukvård och omsorg, inklusive assistansföretag.

Kristofer LiljebergKristofer Liljeberg, analytiker – ”Så länge Moderaterna inte går emot regeringen händer inget”
Det är uppenbart att regeringen vill stoppa kostnadsutvecklingen för assistansen säger Kristofer Liljeberg, analytiker på Carnegie. Han tror dock att mediatrycket kan bli så hårt att regeringen tvingas backa i assistansfrågan. Han är också skeptisk till att det verkligen kommer att införas vinstbegränsningar för välfärdsföretag.

2016-11-07

Åsa RegnérÅsa Regnér pressas om direktivet till Försäkrings­kassan
Barn- Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér intervjuades igår i SVT:s Agenda. Hon ville inte svara på om regeringen ska ta bort direktivet till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".
( tre kommentarer )

2016-11-02

Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS, från 1 november 2016. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket från 1 januari 2017. Avtalet innebär också skärpta villkor för uppsägningar av assistenter.

2016-10-31

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet - ”Ovärdigt en rödgrön regering”
Vänsterpartiets krav att avskaffa skrivningen att Försäkringskassan ska bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar fick vid en omröstning den 27 oktober stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen och Moderaterna röstade emot. Centern avstod från att rösta.
( sju kommentarer )

2016-10-30

bild från deformerad PersonaYlva Andersson, författare och assistans­användare - ”Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistans­användare”
I Deformerad Persona, som just nu går på Dramaten, skildras maktspelet mellan en ung MS-sjuk kvinna och hennes jämnårige personliga assistent. Pjäsen är en korsning mellan Ingmar Bergmans film Persona och Ylva Anderssons dikter och noveller som kommit ur erfarenheten av att ha personlig assistans.

2016-10-29

upplagd bokNy vägledning för assistans­ersättningen
Definiering av goda levnadsvillkor. Egenvård kan inte längre beviljas som ett grundläggande behov. Det är några förändringar i den fjortonde versionen av Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning.
( fyra kommentarer )

2016-10-28

Riksdags­debatt efter votering i Socialutskottet
I en riksdagsdebatt om personlig assistans pressade bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet regeringen om att stoppa de nedskärningar som pågår.

2016-10-26

Staffan OlssonStaffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
Den statliga utredningen Ökad insyn i välfärden 2016:62 föreslår att offentlighets-principen inklusive fullt meddelarskydd ska gälla för privata företag inom välfärden från 1 januari 2019. Detta skulle även gälla privata assistansanordnare.
( två kommentarer )

2016-10-25

När hjälpen upphör...
I artikelserien När hjälpen upphör - Kampen för personlig assistans tar Aftonbladet upp de nedskärningar som pågår just nu. Här går det att läsa om 2-åriga Elvira som nekas assistans, och 4-åriga Cimon som fått minskad assistans.
( två kommentarer )

2016-10-18

Bengt ElménBengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen”
Se förre ministern Maria Larsson presentera vårdhubbottar eller Försäkringskassan anställa dementorer. Bengt Elmén gör satir över utvecklingen i personlig assistans, en utveckling han är mycket oroad över.
( en kommentar )

2016-10-16

Debatt om assistans dras till sin spets
Efter att Vänsterpartiet och Liberalerna pressar regeringen om neddragningarna på personlig assistans har rad debattörer klivit fram med hård kritik av assistansreformen. Det sägs nu öppet att assistansen tränger undan annan vård och omsorg eller att den borde kommunaliseras och upphandlas.
( 11 kommentarer )

2016-10-12

Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall
För drygt en vecka sedan fastnade en kvinna på en handikapptoalett och dog under natten då vakten glömde kolla. Kvinnans personliga assistans hade minskats ner till den grad att hon inte hade möjlighet att någon assistent med sig. Dödsfallet har lett till en våg av kritik mot regeringen och Försäkringskassan.
( åtta kommentarer )

2016-10-06

Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
För budgetåret 2017 ger regeringen med stöd av Vänsterpartiet lika mycket till assistansersättning som Moderaterna, Centern och KD ger i sina skuggbudgetar. Liberalerna ger 1 miljard mer medan Sverigedemokraterna ger 111 miljoner mindre.
( två kommentarer )

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
I år vill två motionärer göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Annars handlar de flesta om kritik mot Försäkringskassans hårda bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning.
( två kommentarer )

2016-10-05

Tobias BaudinTobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
Det duger inte med en uppräkning på 1,05 % av assistansersättningen menar Kommunals Ordförande Tobias Baudin. Det försvårar avtalsrörelsen och förhindrar förbättringar av personliga assistenters arbetsvillkor.
( åtta kommentarer )

2016-10-03

Mattias Näsman"Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna"
Anhöriga får ta över när stödet dras in enligt ekonomhistorikern Mattias Näsman på Umeå Universitet. I rapporten "Konsekvenser av indragen Assistansersättning" hävdar han att regeringen sedan 2015 arbetar för att sänka kostnaderna för personlig assistans.
( nio kommentarer )

2016-09-28

Wenche WillumsenWenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
Både Vilhelm Ekensteen, IfA, och Wenche Willumsen, DHR, anser att den låga schablonhöjningen på 1,05 % utarmar assistansen. Och även om regeringen dragit tillbaka förslaget att schablonbeloppet inte ska gälla ett år i taget och kunna ändras vid tex en ”kris” känner sig Wenche Willumsen inte trygg.
( fem kommentarer )

Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom KFO från 1 september 2016. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. En arbetsgrupp ska dessutom fram till 30 juni 2017 undersöka vilka hinder som finns för att månadslön ska vara norm vid anställningar.

2016-09-26

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
Övergången till efterskottsbetalning blir besvärlig för många anordnare tror Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Hon tror också att den allt tuffare situationen för assistansanordnare medför att företag både kommer att säljas och avvecklas.
( två kommentarer )

2016-09-23

Julia BahnérAvhandling om sexualitet och assistans
Julia Bahnér, som tidigare intervjuats i Assistanskoll på temat sexualitet och assistans, är nu klar med sin doktorsavhandling på samma tema: ”Så nära får ingen gå”. Avhandlingen beskriver en tystnad kring frågorna, en tystnad som legitimeras även på policynivå.
( två kommentarer )

2016-09-21

Thomas HammarbergAlmedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
På KFO:s seminarium om FN-konventionen diskuterade Thomas Hammarberg, f.d. FN-kommissionär och Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, vad som krävs för att Sverige ska bli bättre på att efterleva konventionen. Båda ser fram mot den oberoende MR-myndighet som utlovats.
( tre kommentarer )

2016-09-20

Schablon­beloppet höjs med enbart 1,05 %
I budgeten för 2017 framgår det att schablonbeloppet för 2017 blir 291 kr, vilket innebär en höjning med 1,05 %. Dessutom innehåller budgeten lagändringar i Socialförsäkringsbalken som ger regeringen möjlighet att sätta olika schablonbelopp.
( nio kommentarer )

mynthögNu införs efterskottsbetalning
Den 20 september var sista gången assistansersättning betalas ut i förskott. Från 1 oktober 2016 betalar Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott, efter inlämnad redovisning av utförd assistans. Detta innebär att nästa utbetalning kommer tidigast den 20 november 2016.
( två kommentarer )

2016-09-19

Paul LappalainenMed lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
Med lagen som verktyg vill minska diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, i synnerhet angående otillgänglighet, genom att bidra till att fler fall drivs som testar lagens gränser. Inspirationen kommer från bla USA, där funktionshinderrörelsen genom rättsprocesser flyttat fram positionerna för tillgänglighet.
( tre kommentarer )

2016-09-15

Åsa RegnérÅsa Regner svarar på kritik om personlig assistans
Lagstiftningen fungerar inte som det var tänkt, säger Åsa Regnér i en intervju i TV4. Att många nu förlorar sin assistans säger hon beror mycket på en dom från 2012 som hon säger att regeringen bett ISF utreda.
( 12 kommentarer )

2016-09-13

Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretag­arna
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. från 1 juli 2016. En oenig styrelse i Vårdföretagarna sade ja till medlarnas bud. Kommunal säger sig vara nöjda och den varslade nyanställningsblockaden blir inte av.

2016-09-12

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
Talet om stora problem i assistansreformens konstruktion kan leda till att det som fungerar rivs ner, anser Vilhelm Ekensteen. Och trots att det saknas konkreta bevis, fortsätter Försäkringskassan att påstå att det finns en omfattande kriminalitet.
( två kommentarer )

2016-09-08

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
RBU har begärt ett krismöte med regeringen och Försäkringskassan för att diskutera de förändrade bedömningarna i personlig assistans. Men Försäkringskassan har sagt nej och säger samtidigt på DN–debatt att det inte finns någon kris i assistansen.
( 14 kommentarer )

2016-09-07

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
Regeringen agerar på flera fronter för att minska antalet assistanstimmar och assistansberättigade. Thomas Juneborg anser att Socialdemokraterna gör ett moraliskt haveri. Försäkringskassans påstående om att det inte finns någon kris tycker han känns obehagligt.
( nio kommentarer )

2016-09-06

"Det finns ingen kris i assistansen"
I en artikel på DN-debatt säger Försäkringskassans generaldirektör att krisen i assistansen inte finns. Det sägs också att brottsligheten tyder på stora problem i försäkringens konstruktion. Artikeln får hård kritik av STIL/JAG, RBU och Vårdföretagarna.
( två kommentarer )

2016-09-04

RiksdagenInterpellations­debatt om personlig assistans
Frågan i interpellationsdebatten var vad regeringen vill göra för att vända dagens negativa trend i assistansersättningen.
( två kommentarer )

2016-09-01

Kommunal utlyser nyanställningsblockad
Kommunal säger nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal och varslar om nyanställningsblockad från den 13 september. Vårdföretagarna svarar att Kommunals krav är orimliga med tanke på anordnarnas ekonomiska situation.

2016-08-29

Anders ViklundAlmedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistans­ersättning”
På Ifa.s andra seminarium i Almedalen satt LSS-utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund, med i panelen. Han bemötte kritiken mot att direktiven bara handlar om besparingar och sade att de kommer ägna mycket åt kvalitet och att få ut så mycket som möjligt av resurserna.
( två kommentarer )

2016-08-18

Henrik Petrén, RBUAlmedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinder­rörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
På Ifa.s första seminarium i Almedalen beklagade Lennart Axelsson (s) hur direktiven till nya LSS-utredningen var skrivna men uttryckte samtidigt en vädjan om att se mera positivt på utredningen. Uttalandet väckte spridda skratt i publiken och Henrik Petrén, RBU, svarade att det knappast fanns anledning att vara positiv.
( nio kommentarer )

2016-08-17

Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"
Jonas Franksson och Nora Eklöv berättar om sina liv med personlig assistans. Båda har kommunalt beviljad assistans vilket gör det osäkert att tex flytta till en annan kommun.

2016-08-10

Nina MuhonenNina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
När Nina Muhonen söker arbete talar hon inte om att hon sitter i rullstol eller har personliga assistenter; hon vill söka sina jobb på sina meriter. Hon säger också att attityderna skiljer sig mycket från varandra på olika arbetsplatser och att det fungerar bättre där det finns en uttalad policy om mångfald.
( tre kommentarer )

2016-07-26

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen”
Regeringen har varit delaktig i att skapa bilden av hur personlig assistans domineras av fusk och vinsthungriga assistansanordnare. Utifrån detta görs nu generella nedskärningar, säger Niklas Altermark.
( sju kommentarer )

2016-07-19

Madeleine Harby SamuelssonAlmedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”
Bengt Westerberg inledde KFO.s seminarium om ekonomin i assistansbranschen med att säga att det som förut såg ut som en smygavveckling av assistansen nu blivit uppenbart. Det blev en stundtals het debatt där regeringsrepresentanten Madeleine Harby Samuelsson ofta hade svårt att freda sig.
( en kommentar )

2016-07-15

Mattias NäsmanAlmedalen 2016 – ”Kostnaderna flyttas till kommuner och anhöriga”
Kostnaden för besparingar på personlig assistans kommer att hamna i kommuner och hos anhöriga. Det menar ekonomhistorikern Mattias Näsman i en rapport. Han argumenterar också för att staten ska bli ensam huvudman.

2016-07-08

Bengt WesterbergBengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’
Det finns ett akut hot mot personlig assistans säger Bengt Westerberg och pekar på regeringens direktiv till Försäkringskassan och den nya LSS-utredningen. Han varnar också för regeringens lagförslag om att kunna ändra schablonbeloppet.
( fem kommentarer )

2016-07-02

IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
Socialtjänsten vore en sämre utredare av assistansbehov jämfört med Försäkringskassan. Det anser IfA som i en replik kritiserar Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR, tidigare intervjuad på Assistanskoll.
( en kommentar )

2016-06-30

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
Helena Sjölander försvarar Vårdföretagarnas krav på till exempel slopade uppsägningstider och lägstalöner. Hon hänvisar till de ”mycket tuffa tiderna”. Hon ser också deras krav som en signal till politikerna.

2016-06-28

RiksdagenVad säger oppositionen om regeringens politik?
Assistanskoll har frågat oppositionspartierna vad de anser om direktiven i den nya LSS-utredningen, att schablonbeloppet höjs med bara 1,4 %/år, efterskottsbetalning och det senaste lagförslaget där regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet, tex i en krissituation.
( fyra kommentarer )

2016-06-27

Camilla SköldCamilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
Direktiven till den nya LSS-utredningen tar upp en del viktiga saker men allt kopplas till kostnader. Det anser Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR. Dessutom menar hon att direktiven helt saknar samhällsekonomisk helhetssyn.
( två kommentarer )

2016-06-25

"Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning"
Regeringens nya lagförslag om schablonbeloppet betyder att de vill kunna chocksänka assistansersättningen när som helst säger FUB:s jurist Elisabeth Langran i en intervju på hejaolika.se
( en kommentar )

2016-06-20

Lennart AxelssonLennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
På ett seminarium om de nyligen tillkännagivna direktiven till den nya LSS-utredningen hävdade Bengt Westerberg att det pågår en smygavveckling av assistansen. Socialdemokraten Lennart Axelsson försvarade dock direktiven och menar det också står att varenda en som har behov av hjälp och stöd ska få det.
( fem kommentarer )

2016-06-19

Sju av 55 granskade assistans­företag miste sitt tillstånd
I rapporten "Lämplig eller inte – det är prövningen" beskrivs den granskning IVO gjort av assistansföretag 1 juli 2013 och 29 feb 2016. Det framgår att sju företag miste tillståndet. Granskningen har dock gjorts utifrån ett riskurval, vilket gör att resultatet inte är representativt.

2016-06-18

Regeringen vill få mandat att ändra schablon­beloppet
I ett lagförslag från Socialdepartementet vill regeringen få tillåtelse att ändra assistansersättningens schablonbelopp i princip när som helst och att ha olika schablonbelopp samtidigt. Detta ska tex kunna användas i en krissituation.
( 13 kommentarer )

2016-06-15

Mathias BlombergMatthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistans­timmar”
Att egenvård inte längre kan räknas som ett grundläggande behov är en del i att minska kostnaderna för personlig assistans, anser Matthias Blomberg.
( fem kommentarer )

2016-06-13

Sök bland Arbetsförmedlingens platsannonser
I vår nya tjänst "Platsannonser" kan du som söker assistentjobb välja bland Arbetsförmedlingens annonser från olika län/kommuner och kommunala och privata arbetsgivare. Du kan se vilka som söker manliga eller kvinnliga sökande, kräver körkort, har ålderskrav, erbjuder heltid/deltid osv.

2016-06-09

Monica SvanholmFörsäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
Ytterligare en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, begränsar nu rätten till personlig assistans. Egenvård kan inte längre räknas som grundläggande behov efter att Försäkringskassan tillämpar en dom från 2012.
( 12 kommentarer )

Att rekrytera personliga assistenter
Hur hittar du en assistent som passar dig? Vad ska du skriva i en platsannons? Assistanskolls senaste guide vänder sig till dig som själv rekryterar dina assistenter.

2016-06-06

Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
I kvällens Agenda i SVT sade Bengt Westerberg att regeringen vill göra stora nedskärningar inom assistansersättning. Ansvarige minister Åsa Regnér svarade att det är fel att assistansersättning går till jurister och marknadsföring.
( 18 kommentarer )

2016-06-02

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
Det är ett fåtal företag som har alltför höga vinster i assistansbranschen, genomsnittet ligger runt 4 % säger Helena Sjölander i Vårdföretagarna. Hon tycker även att Försäkringskassan skrämmer upp folk med att tala svepande om oanmälda hembesök.

2016-06-01

Försäkrings­kassan analyserar...
I en ny rapport analyserar Försäkringskassan bland annat nybeviljanden av assistansersättning och varför antalet timmar per person ökat.

2016-05-31

Rapport från Bengt Westerberg
Det pågår en smygavveckling av personlig assistans. Det säger Bengt Westerberg i rapporten Personlig assistans - hotad frihetsreform?

Bengt WesterbergBengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans
Regeringen är i full färd med att väsentligt försämra villkoren för den personliga assistansen. Det framgår tydligt i direktiven till den nya LSS-utredningen skriver Bengt Westerberg på DN Debatt.
( tio kommentarer )

2016-05-29

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
IfA:s Ordförande Vilhelm Ekensteen beskriver direktiven i den nya LSS-utredningen som ett kallhamrat dråpslag mot svårt funktionshindrade.
( fem kommentarer )

2016-05-27

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
Det finns en risk att brukarrörelsen inte kommer att kunna påverka förslagen i utredningen tror Hanna Kauppi. Hon befarar också förslag som drabbar anhörigassistenter.
( fyra kommentarer )

2016-05-26

Desiree PethrusLSS-utredningen har presenterats
Så kom till slut den nya LSS-utredningen. Huvudbudskapet i direktiven är besparingar, besparingar, besparingar. Det talas också om att ändra personkretsarna och LSS-insatserna. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018, strax efter nästa riksdagsval.
( sex kommentarer )

Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans
Krav på utbildning för assistenter, begränsning av anhörigassistans, tillståndsplikt för egna arbetsgivare, alla assistenter ska omfattas av LAS. Det är några förslag i en ny rapport från Kommunal.
( 11 kommentarer )

2016-05-25

Löneguide för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2015 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

2016-05-24

DemonstrationDemonstration utanför Försäkrings­kassan
Vid en demonstration vid Försäkringskassan protesterade Föreningen JAG mot införandet av månadsvis redovisning för personer med förhöjt timbelopp. Samtidigt pågår Namninsamlingen "Rädda den personliga assistansen" som hittills samlat in över 4000 underskrifter.

2016-05-23

"Sverige bryter mot FN-konventionen"
De försämringar av rätten till personlig assistans som skett i Sverige sedan 2008 bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det hävdas i en artikel från bland annat Centre of Disability studies på University of Iceland.
( en kommentar )

2016-05-17

Emma HenrikssonKristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
Socialutskottets Ordförande Emma Henriksson, Kristdemokraterna, kritiserar regeringen för att uppmana Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Hon menar att det leder till att handläggarna får ett uppdrag att bevilja färre timmar.

2016-05-12

"Valfriheten i assistansen är hotad"
En större utslagning av assistansanordnare är nära förestående enligt Arbetsgivarföreningen KFO. I en debattartikel hänvisar de till en egen undersökning där drygt 30 % av anordnarna säger att de inte klarar övergången till efterskottsbetalning.

2016-05-11

Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
Migrationsverkets ansvar för asylsökande med en funktionsnedsättning är att erbjuda relevant boende och logi. I vissa av de boendena ingår personligt stöd och omvårdnad, säger Alexandra Elias på Migrationsverket.
( en kommentar )

2016-05-09

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
Granskningen av assistansföretag med höga vinster är permanent och ett resultat av att de privata företagen tagit över en allt större del av marknaden säger Therese Karlberg. Hon försvarar också generaldirektören Ann Marie Beglers förslag att IVO ska kunna göra oanmälda hembesök.
( fem kommentarer )

2016-05-05

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.

2016-05-04

Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
Det är bäddat för strid när Vårdföretagarna kräver att uppsägningstid och lägstalöner ska avskaffas samtidigt som Kommunal kräver en månads uppsägningstid för alla och höjda lägstalöner.
( fyra kommentarer )

2016-05-03

Studie visar att assistans­användare blivit mer nöjda
Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen. Det är resultatet av en ny studie av John Magnus Roos vid Göteborgs universitet.
( två kommentarer )

2016-04-26

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
Förändrad rättspraxis är en orsak till att allt färre nybeviljas assistansersättning, enligt Monica Svanholm. Hon ser en annan orsak i att nyanlända som inte uppfyller villkoren söker assistansersättning.

2016-04-25

Trine Nyberg och HildaTrine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen”
Via sin assistans kan Hilda träffa kompisar, cykla, träffa djur, komma ut i naturen och göra saker som andra elvaåringar gör. Trine Nyberg säger att assistansen gör att hennes dotter är levande och inte bara lever. Hon beskriver också fördelarna med att kunna vara assistent till sin dotter.
( fem kommentarer )

2016-04-23

Assistans­företag med stora vinster ska granskas
Försäkringskassan ska hårdgranska företag med stora vinster säger generaldirektör Ann-Marie Begler på DN-debatt. Företagens strukturer, dotterbolag, bokslut och uppgifter från Skatteverket ska kontrolleras systematiskt.
( fyra kommentarer )

2016-04-22

Birgitta MålsäterBirgitta Målsäter, Försäkrings­kassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare”
Indikationerna om att det läckte personuppgifter från Försäkringskassan redan sommaren 2015 var inte tillräckligt starka för att då göra en anmälan. Det säger Birgitta Målsäter, chef för Avdelningen Funktionsnedsättning. Hon tillbakavisar även kritiken att de försöker skylla på andra.
( en kommentar )

2016-04-20

Försäkrings­kassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
Den 1 oktober införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Personer med förhöjt timbelopp kommer då att få redovisa alla sina kostnader varje månad enligt Christine Liljendahl. Hon säger också att lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut, utbetalningen försenas bara.
( en kommentar )

2016-04-13

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan, Tomas Sundberg – ”Assistans­ersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
Personlig assistans och andra LSS-insatser är bosättningsbaserade rättigheter. För asylsökande är det främst Migrationsverket som är ansvarigt för stöd vid funktionsnedsättning, säger Tomas Sundberg, Försäkringskassan. Han nämner också ett undantag när assistansersättning inte är bosättningsbaserad.

2016-04-11

assistansersättningsblankettAntalet assistans­timmar per person ökar inte längre
Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka, beviljat av Försäkringskassan, ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127,1 tim i december 2015 ligger det på 126.7 tim i mars 2015.
( fyra kommentarer )

2016-04-06

Cecilia Blanck och Magnus AndénCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkrings­kassan tänker inte betala ut assistans­ersättning när räkningen kommit in för sent”
Försäkringskassan för diskussioner om att inte betala ut assistansersättning om en räkning för utförd assistans inte kommit senast den 5:e den andra efterföljande månaden. Enligt Cecilia Blanck på Föreningen JAG har en av deras medlemmar redan fått ett sådant besked.
( nio kommentarer )

2016-04-05

Senaste statistik om tvåårsomprövningarna
Något färre blev av med sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövning under 2015. Andelen som fick färre timmar halverades. Detta sker dock samtidigt som nästan 70 % av alla som söker assistansersättning får avslag.

2016-03-30

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Försäkrings­kassan hade information om läckor sommaren 2015”
Helena Sjölander, Vårdföretagarna, är mycket kritisk till hur Försäkringskassan skött sin interna kontroll av läckande personuppgifter.
( en kommentar )

2016-03-29

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistans­berättigade hade varit på sin plats”
Hanna Kauppi, KFO, har viss förståelse för att Försäkringskassan skyller på andra angående läckorna av personuppgifter. Hon säger att Försäkringskassan är pressat från flera håll och att det förmodligen blir mer uthärdligt att att söka syndabockar och flytta ut en del av ansvaret utanför egna sfären.

2016-03-23

Elina Akaan PenttiläFinland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistans­timmar som täcker behovet”
Antalet assistansanvändare har ökat kraftigt sedan Finland 2009 fick en rättighetslagstiftning för personlig assistans. Antalet beviljade timmar är däremot mycket lägre än i Sverige. Elina Akaan Penttilä har varit arbetsgivare för sina assistenter sedan 2011.

2016-03-22

Åsa RegnérSvar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér svarar på frågor om vad regeringen menade med att Försäkringskassan ska bidra med att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.
( tre kommentarer )

2016-03-18

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
Socialstyrelsen kan i nuläget inte bidra med några förtydliganden om sexualitet och personlig assistans. I så fall måste det uttryckligen stå något om sexualitet i lagstiftningen. Det säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare för funktionshinderfrågor.
( två kommentarer )

Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden
Vinsterna i välfärden, där personlig assistans ingår, behöver regleras. Det säger Ilmar Reepalu på DN-debatt. Han leder den statliga utredning som lämna förslag till åtgärder 1 november i år.
( två kommentarer )

2016-03-16

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
Många anordnare kommer inte att hinna få in räkningarna till den 5:e månaden efter utförd assistans, säger Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Stressen med att få in räkningarna riskerar drabba de assistansberättigade.
( två kommentarer )

2016-03-15

Första assistans­bolaget på börsen
Trots ekonomisk osäkerhet i branschen sker den första börsnoteringen av ett assistansföretag. Den 22 mars kan Humana handlas på listan för medelstora bolag på Stockholmsbörsen.
( tre kommentarer )

2016-03-09

myntstapelSå införs efterskottsbetalning
Den 20 september är sista gången assistansersättning betalas ut i förskott till alla med schablonbelopp. Därefter får assistansberättigade och anordnare vänta minst en månad extra på pengarna.
( tre kommentarer )

2016-03-08

Birgitta MålsäterBirgitta Målsäter, Försäkrings­kassan - ”Ytterligare en anställd är polisanmäld”
Två personer är nu polisanmälda för att ha lämnat ut uppgifter om assistansanvändare – i två helt skilda ärenden. Ytterligare ett antal personer utreds internt och fler polisanmälningar kan komma. Det avslöjar Birgitta Målsäter, chef för Avdelningen Funktionsnedsättning. Hon vill nu att IVO skärper tillsynen.
( tio kommentarer )

2016-03-07

Dokument visar hur en assistent mutas
I en DN-artikel går det att se hur ett assistansbolag avtalat med en assistent om att hon ska få en stor summa pengar varje månad. I gengäld anlitas assistansbolaget som anordnare.
( en kommentar )

2016-03-02

Åsa RegnérRegeringen försvarar regleringsbrevet
Uppmaningen till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" avser den oförklarligt stora ökningen av assistanstimmar och kostnaderna för dessa. Det säger Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér på SVD-Debatt.
( två kommentarer )

2016-02-29

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Dags för ny funktionshinder­reform"
I en krönika berättar Bengt Westerberg hur han tycker att personlig assistans utvecklats och vad han ångrar i den ursprungliga lagtexten. Han var som dåvarande socialminister drivande i införandet av LSS 1994.
( 23 kommentarer )

2016-02-25

Stefan de VylderStefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
Stefan de Vylder är mycket kritisk till att regeringen uppmanar Försäkringskassan att minska antalet beviljade assistanstimmar. Istället för att ta ansvar och ändra lagstiftningen, låter politikerna assistansen försämras genom förändrad rättspraxis och hårdare tillämpning på Försäkringskassan.
( tre kommentarer )

2016-02-24

Corina ZolleTyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
Om du inte har en försäkring som betalar får du i Tyskland ha högst 2600 Euro i förmögenhet och behålla 800 Euro + hyra av din inkomst om du ska få personlig assistans. Det berättar Corina Zolle som sedan 20 år tillbaka är arbetsgivare för sina assistenter.
( två kommentarer )

2016-02-23

Anordna din egen assistans
Assistanskolls guider riktar sig till assistansanvändare, personliga assistenter och anhöriga. Guiderna uppdateras kontinuerligt när det händer något nytt. 

2016-02-17

Erik WardErik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
Lagstiftningen åsidosätts och förvaltningsdomstolarna undermineras av regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bevilja färre assistanstimmar. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan.
( sex kommentarer )

2016-02-11

Therese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut”
En anställd på Försäkringskassan har lämnat ut uppgifter om assistansberättigades personnummer och val av anordnare till ett assistansbolag. Bolagsföreträdaren är polisanmäld och sannolikt polisanmäls även medarbetaren. Men de som bytt över till det anmälda bolaget inte gjort något fel, säger Therese Karlberg.
( nio kommentarer )

2016-02-10

Platsannonser på Assistans­koll
Nu finns möjligheten att lägga ut platsannonser på Assistanskoll. Vi erbjuder inledningsvis två gratisannonser till varje annonsör.

2016-02-08

avslag och nybeviljandeNästan 70 % får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Så mycket som 69 % av de som sökte assistansersättning för första gången fick avslag under 2015. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

2016-02-05

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
Att regeringen uppmanar Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” innebär att regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller.
( en kommentar )

2016-02-04

"Bryt utvecklingen av antalet assistans­timmar"
Regeringen uppmanar i regleringsbrevet för 2016 Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen". Försäkringskassan ska samtidigt fortsätta analysera antalet assistansberättigade och assistanstimmar, dubbelassistans nämns särskilt.

2016-01-25

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
Att psykiska funktioner i ICF används i assistansbedömningen kan göra att läkare tar över delar av handläggningen, säger Mathias Blomberg, advokat på IGNE Advokatbyrå.
( en kommentar )

2016-01-21

Rapport från SKL om kommunernas assistans­kostnader
Kommuner har en genomsnittlig merkostnad på upp till 12 % jämfört med Försäkringskassans schablonbelopp enligt rapporten "Koll på assistansen" från Sveriges kommuner och landsting.

Per LodeniusCenterpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
Den som har en oförändrad funktionsnedsättning ska inte behöva göra en omfattande tvåårsomprövning enligt Per Lodenius. Om förändrad rättspraxis ska tillåtas påverka omprövningen är dock en annan fråga säger han.
( två kommentarer )

2016-01-18

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistans­berättigade och assistans­timmar har förändrats”
Om man jämför en rapport från Riksförsäkringsverket 2001 med Försäkringskassans rapport 2015 får man lite olika bilder av stigande assistanskostnader. Anna Barsk Holmbom varnar samtidigt för att Försäkringskassan nu talar om att standardisera ”andra personliga behov”.
( en kommentar )

2016-01-15

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistans­berättigade och assistans­timmar ökat”
Assistans gör att vi lever längre och assistansberättigade ser mer och mer möjligheter att göra saker i livet. Det är några orsaker till att kostnaderna ökar säger Anna Barsk Holmbom.
( åtta kommentarer )

2016-01-11

OrdförandeklubbaFörsäkrings­kassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
Försäkringskassan har gjort ett rättsligt ställningstagande som definierar psykisk funktionsnedsättning som ”nedsättning av någon av de psykiska funktionerna”. Detta sedan det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar.
( nio kommentarer )

2016-01-08

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson VIMPA – ”Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016”
Thomas Juneborg är mest oroad för ISF:s förslag om ny behovsbedömning av personlig assistans, den skulle vara förödande menar han. Att så många talar om att assistanskostnaderna är för höga tror han beror på att rätten att styra sitt eget liv har tappat sitt värde i mångas ögon.
( tre kommentarer )

2016-01-01

OB-ersättning för personliga assistenter

Skicka sidan till: