SR-Ekot - Mp vill ta bort sparkrav i LSS-utredningen

SR-Ekot säger sig ha uppgifter om att Miljöpartiet vill ha ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att sparkraven ska tas bort. Regeringen ska just nu förhandla om detta.

Enligt Ekots källa är vill Miljöpartiet att utredaren så snart som möjligt ska få ett så kallat tilläggsdirektiv, där formuleringen föreslås lyda: "Utredningen ska inte vara begränsad av besparingskravet". Socialdepartementet ska vara positivt till att ta bort sparkraven medan finansdepartementet uppges hålla emot.

Hittills har Barn, äldre och jämställdhetsminister, Lena Hallengren på Socialdepartementet inte sagt att uppdraget till LSS-utredningen kommer att ändras. Hon sade nyligen till HejaOlika att spardirektiven "i dagsläget" ligger fast.

Ekot erfar - MP vill ta bort sparkrav på LSS


Skicka sidan till: