När hjälpen upphör...

I artikelserien När hjälpen upphör - Kampen för personlig assistans tar Aftonbladet upp de nedskärningar som pågår just nu. Här går det att läsa om 2-åriga Elvira som nekas assistans, och 4-åriga Cimon som fått minskad assistans.

I artiklarna beskrivs följder av att domar i Högsta Förvaltningsdomstolen begränsat rätten till assistansersättning. Dels att egenvård inte ska ingå i grundläggande behov (2012) dels att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning (2015). Domarna har bland annat lett till att barn med behov av tex övervakning vid epilepsi fått neddragen eller indragen assistansersättning.

Läs också om fd journalisten Katharina Haar som efter att ha förlorat sin LSS-ledsagning sitter isolerad i sitt hem.

Artiklar

Skicka sidan till: