SVT dokumentär - "Striden om assistansen"

Tvååriga Matilda och hennes föräldrars kamp för Matildas assistans. Det är ämnet i SVT-dokumentären "Striden om assistansen. Vi får följa det politiska spelet kring assistansen, där regeringen 2015 gav direktiv om att antalet assistanstimmar skulle minska.

På SVT:s hemsida står det att regeringen hösten 2015 införde en ny linje som slog hårt och skoningslöst, där personer i hela landet fråntogs eller nekades det stöd som LSS var menat för. Matilda föddes med ett allvarligt hjärtfel ungefär samtidigt som regeringen införde skarpare riktlinjer för personlig assistans. I dokumentären möter vi Matilda och hennes föräldrar i kampen för att få ha ett liv som andra, och vi hör politikerna som har fattat besluten.

VAL 2018: Striden om assistansen

Skicka sidan till: