1955 artiklar om personlig assistans i datumordning

2021

2021-12-26

Maya HultmanMaya Hultman, ung assistans­användare – ”De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det”
Som examensarbete på gymnasiet gjorde Maya Hultman en fotobok om panikångest. Fotoboken ska nu bli pjäsen "Om jag vetat hur trygghet känns" med premiär den 13 januari på Teaterverket Svea i Stockholm.

2021-12-20

isf logotypKristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablon­belopp för alla”
Assistansberättigade bör beviljas olika schablonbelopp beroende på kostnaderna i just deras assistans, säger Kristian Persson Kern. Han föreslår vidareutveckling och utvärdering av en matematisk optimeringsmodell som utifrån data om de assistansberättigades behov prissätter assistanstimmarna.
( tre kommentarer )

Johan KlinthammarJohan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”
RBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans".
( en kommentar )

2021-12-16

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”
Försäkringskassans omprövningar av "väsentligt ändrade förhållanden" gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.
( en kommentar )

2021-12-15

Bild på rapportenISF rapport om assistans­ersättningens timschablon
Dagens system med en samma timschablon för alla bör ersättas av en differentierad prissättning där kostnaderna sätts mer efter enskilda brukares behov. ISF hänvisar till en grupp forskare som presenterat en matematisk lösning för en ny prissättning.
( en kommentar )

2021-12-13

Sophie KarlssonIfA uppmanar statsminister Magdalena Andersson att agera
Vi vill inte inruta våra liv efter ett schema som det inte går att avvika från. Vi vill inte ha assistansanordnare som kontrollanter i våra hem eller personliga assistenter som ständigt övervakar oss. Det skriver ifA i ett brev direkt till statsminister Magdalena Andersson.

2021-12-09

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte”
Sverige bryter mot Funktionsrättskonventionen. Det var budskapet på demonstrationer över landet för personlig assistans den 3 december.

2021-12-04

Annika TaeslerSlakten av assistansen fortsätter – trots löften
Det räcker att en person slutar träna eller avlivar sin hund för att rätten till assistans ska ifrågasättas som "väsentligt ändrade förhållanden". Det säger Annika Taesler i en debattartikel i Aftonbladet.
( tre kommentarer )

Antalet assistans­berättigade nu 13 731
Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska, månad för månad. Kommunal assistans täcker inte upp och allt sker samtidigt som Sveriges befolkning ökar.

2021-12-02

Anna QuarnströmNeddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans
Artikel 19 som verktyg beskriver hur stödet till blinda och synskadade minskats på ett sätt liknande som i personlig assistans. Förändrad rättspraxis gör att LSS-ledsagarservice knappt beviljas blinda och gravt synskadade.

2021-11-28

domstolsbildHFD-dom ger rätt till assistans­ersättning vid skolfrånvaro
Ett barn som inte hade assistansersättning beviljat under skoltid får rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro, tiden ska inte räknas som föräldraansvar enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.

2021-11-26

Politikerpanel på ZoomTuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
Socialdemokraterna tror att utredningen sannolikt landar i ett statligt huvudmannaskap, vilket kritiserades starkt. Att KD-M-SD budgeten återinför funkisskatten var en annan het fråga på IfAs Debattforum den 19 nov.

2021-11-18

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”
Jessica Smaaland är kritisk till att personer med LSS-insatser inte får den tredje Covidsprutan samtidigt som personer i hemtjänst. Hon välkomnar dock utökad testning och krav på Covidpass.

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden”
Rätt till offentligt biträde vid ansökning och överklagan och rätt att ta med undanlagda medel för assistansomkostnader vid anordnarbyte. Det skulle öka valfriheten och minska risken för inlåsning till assistansanordnare, enligt Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-17

Mari Siilsalu"Risk för professionalisering och medikalisering"
"Artikel 19 som verktyg" beskriver i en artikel risker att assistansen professionaliseras och medikaliseras om förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans" genomförs.

2021-11-16

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistans­berättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistans­anordnare”
Assistansberättigade tvingas i praktiken ta emot juridisk hjälp eftersom bedömningarna i kommun och Försäkringskassan ställer mycket höga krav och att det ofta krävs ett överklagande av beslutet, säger Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
Jag känner inte någon assistansanvändare som är för en kommunalisering av personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2021-11-08

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
Jonas Franksson beklagar att behovsbedömningarna inte är med i utredningen om huvudmannaskapet. Han är dock glad att Lars Lööw leder utredningen eftersom han ser honom som grundad i frågor om mänskliga rättigheter.
( två kommentarer )

2021-11-04

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas”
Det är inte säkert att kommunalt huvudmannaskap ens kommer att tas med som ett alternativ till statligt huvudmannaskap i utredningen, säger Lars Lööw. Huvudsekreterare i utredningen blir Martin Johansson från Statskontoret.

2021-11-01

Bild på IVOLagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft
Från 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna stoppa utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Assistansberättigade ges två veckor tidsfrist att byta anordnare.

2021-10-29

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande”
Försäkringskassan har fått i uppdrag att till den 30 juni 2022 utveckla kunskapen om hur bedömningar av assistans ska bli mindre integritetskränkande och påfrestande. Uppdraget ska dock inte leda till att grundläggande behov bedöms i sin helhet eller att fler personer beviljas assistans eller fler assistanstimmar.
( en kommentar )

2021-10-24

IVO har återkallat tillståndet från flera större assistans­företag
Flera större assistansbolag har sedan förra sommaren fått återkallat tillstånd från IVO, vissa har fått inhibition och behåller tillståndet tills frågan avgörs i förvaltningsdomstol. Andra har fått tillbaka tillståndet vid överklagan.

2021-10-22

"Juridiskt stöd från assistans­företag gör det svårare att byta anordnare"
Många assistansberättigade väljer assistansföretag som erbjuder juridisk hjälp. Det gör att det blir svårt att sedan byta anordnare. Det är slutsatsen i en avhandling av Robin Bankel på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
( tre kommentarer )

2021-10-21

Enkät om deinstitutionalisering i Sverige
Om du har bott på institution men flyttat därifrån kan du delta i en enkät från Independent Living Institute. Enkäten vill få fram upplevelser att bo på institution och vilken betydelse stödinsatser via SoL eller LSS haft.
( en kommentar )

2021-10-19

Försääkringskassan200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
Cirka 200 personer/år fick mellan jan 2019 till aug 2021 sin assistansersättning indragen vid omprövning pga "Väsentligt ändrade förhållanden". Det kan vara allt från personer som motsätter sig att assistansen dras in till personer som frivilligt flyttat till en gruppbostad. 

2021-10-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
En dörr lämnas öppen för kommunalt huvudmannaskap. Det saknas direktiv om bedömningarna av grundläggande behov. Det är två stora brister i utredningen om huvudmannaskapet, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

2021-10-14

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs”
Pia Steensland är besviken men inte förvånad över att den nya utredningen öppnar för ett kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-10-11

personer som skriverRemissvar till "Stärkt personlig assistans"
Funktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning. 
( en kommentar )

2021-10-07

Bild på riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Årets motioner berör både utvidgad rätt till personlig assistans och bekämpande av fusk.

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens”
Direktiven i regeringens nya utredning öppnar för att utreda ett kommunalt huvudmannaskap, anser Maj Karlsson. Hon berömmer regeringen för att de genomför "Stärkt personlig assistans" men menar att den stora kostnadskonflikten fortfarande är olöst.
( tre kommentarer )

2021-10-06

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2022
SD, KD och L lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2022. M, V och C lägger lika mycket som regeringen.
( en kommentar )

2021-10-04

klubbaLagändring antagen mot anordnare utan tillstånd
Från 1 nov kan Försäkringskassan och kommunerna neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.
( en kommentar )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap”
Det är inte hederligt att frågan om ett kommunalt huvudmannaskap ska utredas läggs i knät på Lars Lööw. Regeringen borde varit tydlig i att enbart ett statligt huvudmannaskap ska utredas, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-09-30

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas”
Utredningen ska beskriva hur ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan införas, säger Lena Hallengren. Utredaren ska även ta ställning till vilka alternativ till statligt huvudmannaskap som ska utredas, inklusive kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-09-24

Lia SchedingKommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablon­beloppet räknas upp fungerar inte”
Det minsta man kan begära är att schablonbeloppet räknas upp med samma nivå som assistenternas löneökningar, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( fyra kommentarer )

2021-09-23

Lena HallengrenNy utredning om huvudmannaskapet
En ny utredning ska ge förslag om hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska införas. Utredare blir Lars Lööw och utredningen ska vara klar 1 mars 2023.
( två kommentarer )

2021-09-22

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen har avlidit
Vilhelm Ekensteen var med och grundade IfA - Intressegruppen för assistansberättigade. Han var ordförande i IfA från 1994 till våren 2020. Assistanskoll beklagar hans bortgång.
( en kommentar )

2021-09-21

Anna Barsk Holmbom Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?”
Att regeringen vill genomföra "Stärkt rätt till personlig assistans" är mycket positivt. Samtidigt oroas Anna Barsk Holmbom av att assistansen vrids mot vård och att personer som "bara" har fysiska funktionsnedsättningar glöms bort.
( en kommentar )

2021-09-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”
Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén.
( en kommentar )

mynthögRegeringen presenterar statsbudgeten
Regeringen vill genomföra utredningen "stärkt personlig assistans". Schablonbeloppet föreslås höjas 1,5 % till 319,70 kr.

2021-09-16

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”
Regeringen ska skriva en proposition utifrån alla förslag i utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans", säger Lena Hallengren. Hon berättar även att assistansersättningens timbelopp höjs med 1,5 % för 2022.
( tre kommentarer )

2021-09-15

Mathias BlombergMathias Blomberg, Igne Juristbyrå – ”Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans”
Kammarrätten I Göteborg sade nyligen att trädgårdsskötsel inte kan vara ett annat personligt behov i personlig assistans. Domen hänvisar istället till vad som ingår i hemtjänstuppgifter. Detta går emot syftet med LSS anser Mathias Blomberg
( två kommentarer )

2021-09-13

Antalet assistans­berättigade nu 13 769
Antalet assistansberättigade fortsätter minska, även om takten minskat något. I augusti 2021 hade 13 769 personer assistansersättning, 2410 färre jämfört med oktober 2015.

2021-09-09

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, DHR – “Assistans­frågan står över den politiska dagsformen”
Funktionsrättskonventionen ska vara grunden för lagstiftningen kring personlig assistans. Det måste vara utgångspunkten oavsett vilka partier som sitter regeringsställning.
( tre kommentarer )

2021-09-07

Så många assistenter har vaccinerat sig
71 % av alla personliga assistenter har  fått en dos och 60 % två doser mot Covid 19. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

2021-09-06

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regerings­krisen?"
Vad kommer att ske efter januariavtalets fall? Blir det någon utredning om huvudmannaskapet? Det undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2021-09-01

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Svårt få gehör för assistans­frågor med en konservativ majoritet”
Martin Klepke hoppas att Socialdemokraterna fortsätter reformera LSS. Han är besviken på Liberalernas förslag att försämra rättigheter för assistans till nyanlända och skeptisk till Kristdemokraterna kommer lyckas med stora reformer av personlig assistans.
( tre kommentarer )

2021-08-26

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet”
Januariavtalets fall riskerar leda till att regeringen vill utreda om kommunen eller staten ska vara huvudman för assistansen, säger Pia Steensland som vill se statligt huvudmannaskap i direktiven.

2021-08-24

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Risk att assistans­frågan prioriteras ner efter januariavtalets fall”
Utredningen Stärkt rätt till assistans bör genomföras och det behövs en utredning med direktiv om ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Men om det kommer att ske är oklart efter regeringskrisen säger Elisabeth Sandlund som även vill bredda diskussionen till alla LSS-insatser.

2021-08-18

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistans­användare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”
Isolering och psykisk ohälsa. Behov av utökad assistans som ofta inte beviljats. Nya rutiner hos anordnarna. Det är några följder av Covid 19-pandemin, enligt Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor. 
( fyra kommentarer )

2021-08-15

14 dömda till fängelse i assistans­fuskdom
Den 12 augusti dömde Göteborgs tingsrätt 18 personer i en stor assistansfuskhärva, 14 personer fick fängelsestraff. SVT rapporterar att domen rör grova bidragsbrott och över 43 miljoner kr som betalats ut 2012-2020.
( tre kommentarer )

2021-08-04

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Mycket osäkert läge efter regerings­krisen”
Efter att Liberalerna lämnat januariavtalet är frågan vad i avtalet som nu gäller och vad det innebär för utredningen om huvudmannaskapet, en av punkterna i avtalet.
( tre kommentarer )

2021-07-15

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen”
Jonas Franksson är mycket nöjd med både genomförandet och resultatet av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. Samtidigt är han osäker på hur Socialdemokraterna ska hantera utredningen, särskilt efter regeringskrisen.
( fem kommentarer )

2021-07-07

Sophie KarlssonIfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
Trädgårdsskötsel kan varken beviljas som hemtjänstbehov eller som annat personligt behov i personlig assistans enligt domen 5644-20 i Kammarrätten i Göteborg. Sophie Karlsson, ordförande i IfA är mycket kritisk.
( en kommentar )

2021-07-04

Personlig assistans på Almedalsveckan
Under Almedalsveckan finns ett antal seminarier och utfrågningar arrangerade av Föreningen JAG och STIL.
( två kommentarer )

2021-06-29

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regerings­frågan”
Föreningen JAG är generellt mycket positiv till förslagen i "Förstärkt rätt till personlig assistans". Det finns dock vissa risker i förslagen, säger Cecilia Blanck, tex att assistansen blir alltför präglad av sjukvårdsåtgärder.

2021-06-22

mynthögKommunalt anställda assistenter har högre månadslöner
2020 hade kommunalt anställda assistenter 24 700 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 200 för privatanställda. Före 2018 var förhållandet motsatt.

2021-06-21

Riksdagspartiernas loggorVad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
Vilka förslag i "Stärkt rätt till personlig assistans" ska genomföras? Bör det läggas lagförslag före riksdagsvalet 2022? Krävs det fler reformer av personlig assistans? Läs politikernas svar 15 månader före riksdagsvalet.
( tre kommentarer )

2021-06-16

"Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss
Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" går ut på remiss till 1 oktober 2021. Funktionsrättsrörelsen har velat att den remitteras snabbt så att lagförslag snabbt kan genomföras.

2021-06-15

Antalet assistans­berättigade nu 13 800
I maj 2021 hade 13 800 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 379 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

2021-06-09

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella”
Att många nyanlända eller närstående assistenter ses som ett tecken på förekomst av brott är en farlig generalisering, säger Sophie Karlsson. Hon anser att myndigheter behöver kunna dela information men integriteten måste värnas.

Lotta MauritzsonIfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
Samordning mellan myndigheter är den viktigaste nyckeln för att bekämpa brott i den personliga assistansen. Det var representanterna från en rad myndigheter överens om på IfAs debatt om kriminalitet i assistans.
( två kommentarer )

2021-06-07

Försäkringskassan53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades
Av 446 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 53 procent. De flesta som fick avslag hamnade under 20-timmarsgränsen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

2021-06-03

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”
Fredrik Malmberg vill bland annat ha en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Han säger att utredningens förslag har ett brett stöd och han vill se ett snabbt genomförande.
( tre kommentarer )

2021-05-28

Hanna EgardHanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”
En medicinsk syn på funktionshinder dominerar alltmer i personlig assistans. De grundläggande behoven har varit en stor del i denna förändring, säger Hanna Egard.
( två kommentarer )

2021-05-26

Mikael KleinMikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering”
Utredningen ger mycket positiva förslag med starkare rätt till personlig assistans på alla områden, säger Mikael Klein, expert i utredningen. Han vill nu se en snabb remissgång men förväntar sig tveksamhet kring förslagen från tex SKR.
( tre kommentarer )

Fredrik Malmberg"Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras
Onsdagen den 26 maj kl. 11.00 överlämnar Fredrik Malmberg utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn", till socialminister Lena Hallengren. Se pressträffen via videolänk.
( en kommentar )

Bild på utredningenUtredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad
Två nya grundläggande behov. Fast schablon för tid som dras av för föräldraansvar. En egenvårdslag och möjlighet för assistansanordnare att efter avtal utföra sjukvårdsinsatser.
( sju kommentarer )

2021-05-25

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkrings­kassans beslut”
Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera hur den assistansberättigade lever eller att Försäkringskassans beslut är riktigt, säger Henrik Petrén.

2021-05-24

VH Assistans behåller tillstånd från IVO
Förvaltningsrätten har beslutat att VH assistans får behålla sitt tillstånd på IVO. Tidigare återkallade IVO tillståndet och VH assistans har haft inhibition att fortsätta driva verksamheten i väntan på beslut i Förvaltningsrätten. 

2021-05-21

FörsäkringskassanAssistans­berättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar
Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2020. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag ligger dock fortfarande högt på 81 %. Det framgår av en rapport från försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-05-19

Maria PersdotterDebatt: RBU - Hur långt är Försäkrings­kassan beredda att gå?
RBU protesterar kraftigt mot Försäkringskassans planer att via någon typ av GPS anslutning kontrollera att assistent och assistansberättigad befinner sig nära varandra.
( fem kommentarer )

2021-05-18

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2020 års siffror
2020 var privatanställda assistenters medeltimlön 144,30 kr, en ökning med 0,6 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg däremot med 2,1 % till 24 700 kr.

2021-05-17

Sophie KarlssonHård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
Socialdemokraterna har kanske tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap och behovsbedömningarna kommer kanske ingå i den kommande huvudmannaskapsutredningen. Det var två vaga besked som uttalades av riksdagspartierna på IfAs debatt.
( fyra kommentarer )

2021-05-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistans­användarens liv”
Det är ett förlegat vårdtänk att assistansanordnaren ska ha koll på hur det ser ut hemma hos assistansanvändaren, säger IfA:s ordförande Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2021-05-11

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning”
Försäkringskassan arbetar på ett förslag där någon form av GPS anslutning visar att assistent och assistansberättigad befinner sig på samma plats. Ett förslag om detta lämnas till regeringen i höst.
( 11 kommentarer )

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”
Försäkringskassan bemöter Fremias kritik mot orimliga återkrav och utbetalningstopp som inte kan överklagas. Återkrav sker vid en bedömning att det lämnats felaktiga uppgifter, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare.
( en kommentar )

2021-05-07

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras”
Under sista delen av mandatperioden förväntar sig Mikael Klein att januaripartierna lever upp till orden "alla som har rätt till assistans ska få det".
( fyra kommentarer )

2021-05-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”
En granskning av hur Sverige följer Funktionsrätts-konventionen blir indirekt en granskning även av LSS och rätten till personlig assistans. Det säger Pia Steensland som välkomnar regeringens förslag om ett Institut för mänskliga rättigheter.

2021-04-30

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistans­ersättning"
Under pandemin drar kommunerna in alltmer assistans, även för de som tidigare förlorat sin statliga assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

2021-04-28

Martin Klepke”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighets­fråga”
Kommunerna har svårt att se LSS och personlig assistans som en rättighet. De värnar sitt kommunala självstyre för att få politiskt utrymme att använda pengarna som de vill. Det sade Arbetets politiske redaktör Martin Klepke i ett webbinarium under MR-dagarna.

2021-04-26

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”
Det föreslagna Institutet för mänskliga rättigheter skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs jämfört med Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Hammarberg.

2021-04-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna”
Politiker i båda läger ger positiva signaler, samtidigt som Försäkringskassan och kommunerna ökar trycket på assistansen. Det är också oklart om Coronapandemin kommer leda till nedskärningar eller en mer positiv syn på rättigheterna i LSS.
( två kommentarer )

2021-04-21

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
Assistansersättning kan krävas tillbaka från anordnare för fel som anordnaren inte vetat om. Återkrav kan också ske om Försäkringskassan i efterhand anser sig ha gjort en felaktig behovsbedömning. Det hävdar Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia.

2021-04-18

Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp
Försäkringskassan gör orimliga återbetalningskrav och rättsosäkra utbetalningsstopp gentemot assistansanordnare. Det hävdar Fremia i en ny rapport.

2021-04-16

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter”
Rättigheterna i LSS och personlig assistans ska vara en självklar del av det nya institutets arbete, inte minst för att Sveriges tillämpning av LSS-lagstiftningen ständigt kritiseras av FN, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-04-14

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
Det faktum att över 13.000 personer har dött i covid-19 i Sverige gjorde beslutet enkelt. Jag och ett gäng sjuttioplussare hade samlats ihop på vårdcentralen för att ta vår första spruta.
( en kommentar )

2021-04-13

Sophie Karlsson, Ordförande, IfAIfA – ”Vi och Försäkrings­kassan har nog delade meningar”
IfA och jurister inom LSS reagerar på att Försäkringskassan nu säger att det är oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och att det behöver förtydligas.
( en kommentar )

2021-04-09

Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistans­ersättning
Andelen personer med kommunalt beviljad assistans ökade från 18 % till 28 % mellan 2010 och 2020. Andelen personer med statlig assistans har samtidigt minskat.
( två kommentarer )

2021-04-08

Vibeke Marøy MelstrømVibeke Marøy Melstrøm, assistans­användare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen”
I mars förra året stängdes dörrarna för assistenterna berättar Vibeke Marøy Melstrøm, hennes man hjälpte henne inne i huset och de personliga  assistenterna, handlade, lagade och levererade mat.

2021-04-03

Ninnie WallenborgNinnie Wallenborg, assistans­användare – ”Assistenter och assistans­användare mer vänner under pandemin”
Kommunikation är nyckeln till att hitta ett lugn under pandemin menar Ninnie Wallenborg. Hon säger att hon hellre satsar på dialog med sina assistenter, än att ställa krav, även för och emot vaccinering.
( tre kommentarer )

2021-03-30

Nya riktlinjer för vaccination får kritik
Efter förändringen av prioritetsordningen för vaccinering mot Covid 19 vaccineras personer med assistansersättning efter alla äldre än 65 år och flera andra grupper. Detta får nu kritik av Riksföreningen JAG.

2021-03-25

Andreas LarsssonFörsäkrings­kassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”
Det är i vissa delar oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.
( två kommentarer )

2021-03-20

Helena KarnströmHeléna Karnström, assistans­användare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet”
Redan vid rekryteringen sållar Heléna Karnström bort de sökande assistenter som inte verkar ta Coronaviruset på allvar. Hon har haft stark dödsångest och blev rådd av sin neurolog att så långt möjligt inte åka till sjukhuset om hon blev sjuk i Covid 19.

2021-03-19

Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka 2500 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter för perioden 1 dec 2020 till 30 april 2021. Ansökan ska vara inne senast 31 maj med papperspost. 

2021-03-16

Herman GrafströmHerman Grafström, assistans­användare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen”
Herman Grafström har haft ett jobbigt år under pandemin då han tvingats leva isolerat och dessutom varit indragen i en slitsam omprövning av assistansen. Under pandemins första månader levde han skild från sina barn.

2021-03-15

5,3 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Den 8 mars hade 1 015 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 5,3 %. Antalet avlidna var 65 personer (0,34 %), vilket innebär 2,7 ggr högre dödlighet än i befolkningen generellt. 

2021-03-12

Johanna AnderssonJohanna Andersson, assistans­användare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt”
Johanna Andersson har nästan levt helt i karantän med sin sambo och treåriga dotter under pandemin. Hon säger att Coronan är som ett osynligt monster men vill samtidigt inte låta oron ta över.
( en kommentar )

2021-03-11

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistans­timmar”
Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara "väsentligt ändrade förhållanden" för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning. Regeringen måste agera, säger Sophie Karlsson, som också vill se åtgärder mot tidsbegränsade beslut i kommunerna.
( två kommentarer )

2021-03-07

Jamie Booling med docka och barnbarnJamie Bolling, assistans­användare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”
Jamie Bolling har anställt assistenter från samma familj för att minska smittrisken. När hon var sjuk i Covid-19 tog hennes man över som assistent. För att hantera isoleringen har hon gjort praktiska saker, som att tillverka dockor.

2021-03-02

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”
Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning. Detta är inte acceptabelt säger Christian Källström.
( en kommentar )

2021-02-24

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
Assistansreformen har alltid hotats eller drabbats av försämringar i kristider. Och det går ofta hand i hand med en fuskdebatt, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

mynthögStaten sparade drygt 900 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 23,5 miljarder jämfört med de 24,4 miljarder som tilldelats för 2020. Orsaken bedöms vara att antalet assistansberättigade minskat och att Covid 19-pandemin gör att assistanstimmar inte används.
( en kommentar )

2021-02-23

lagens klubbaFortsatt svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 % eller 238 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2020. Antalet assistansberättigade har dock slutat minska senaste halvåret, eftersom fler söker assistanserättning.

2021-02-22

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”
Idag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att prövning endast får göras av de extra timmar som ansökan gäller.
( två kommentarer )

2021-02-19

Martin Klepke"Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
Låt LSS vara i fred och se istället över reglerna för arbetskraftsinvandring säger Martin Klepke i en ledare på Tidningen Arbetet. Han varnar för att fusket används som förevändning för att ta bort rättigheter i LSS. 
( tre kommentarer )

2021-02-16

Skylt från IVOAssistans­anordnare med tillstånd från IVO
Den 16 februari fanns det 988 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Om man räknar bort enskilda firmor blir det 911, vilket är de som visas i vår lista på Assistanskoll.

2021-02-15

Annika TaeslerAnnika Taesler, assistans­användare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta”
Det finns en övertro på rekommendationer i Sverige anser Annika Taesler, som vill se mer påbud i restriktionerna mot Covid 19. Hon menar även att peersupport för assistansanvändare kan behövas mot isolering.

2021-02-08

Tobias HolmbergTobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt”
Tobias Holmberg har gått igenom en Covid 19 infektion, han tycker isoleringen varit tuff och är kritisk till den svenska strategin mot Corona/Covid 19. Assistansen har dock fungerat och han har blivit van vid digitala möten.

2021-02-03

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras”
Rätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19, säger Lilly Key. Samtidigt måste assistansanordnarna ta ansvar för att informera assistenterna.
( sju kommentarer )

2021-02-02

Lia SchedingLia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”
Att personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli aktuellt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( en kommentar )

2021-01-29

Björn JidéusBjörn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig”
Personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med sitt arbete, säger Björn Jidéus på Fremia.

2021-01-28

Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretag­arna
Lönerna höjs totalt 5,4 %. Det betalas dock inte ut något engångsbelopp som i övriga kollektivavtal. Jourersättningen höjs med totalt 10,9 % under avtalsperioden. Avtalet gäller till 30 juni 2023.

2021-01-25

Bengt WesterbergBengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet”
Bengt Westerberg vill ha krav på kollektivavtalsvillkor och mer granskning av assistansföretag som har mycket höga vinstmarginaler. Han är samtidigt kritisk mot överdrifter av fuskets omfattning och att fusket används för att angripa rättigheterna i LSS.
( tre kommentarer )

2021-01-21

Wenche WillumsenWenche Willumsen, assistans­användare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden”
Isoleringen har varit svår, liksom rädslan att bli smittad. För att överleva har Wenche Willumsenhon aktiverat sig. Hon säger att det varit mycket svårt att klara av situationen utan assistansen.
( två kommentarer )

2021-01-20

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa”
Skärpta krav för tillstånd, kvalitetsmätningar, starkare verktyg för IVO. Det är åtgärder Mikael Klein vill se mot fusket. Samtidigt är han mycket kritisk till att fuskbekämpning blandas samman med svepande tal om mörkertal av fusk och assistansens höga kostnader.
( tio kommentarer )

2021-01-15

lagens klubbalagändring mot anordnare utan tillstånd
Regeringen föreslår en lagändring så att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning av assistansersättning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Lagändringen föreslås gälla från 1 november 2021.
( fem kommentarer )

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron”
Försäkringskassans tillåts fortsätta med de hårda assistansbedömningar som regeringen önskade i regleringsbrevet för 2016. RBU:s ordförande Maria Persdotter anser att regeringen måste agera mer mot Försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-01-14

Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning
Privata assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka ersättning för kostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter relaterat till Covid 19 även för perioden dec 2020 till april 2021.
( en kommentar )

Artikelserie i SVT om assistans­fusk
SVT beskriver situationen som ett inbördeskrig mellan Försäkringskassan och utpekade assistansföretag, ett inbördeskrig där de med behov med assistans kommer i kläm.
( fyra kommentarer )

2021-01-07

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”
Region Kalmar vaccinerar alla med personlig assistans och i LSS-boenden liksom vårdpersonal på tex IVA i första fasen tillsammans med äldre i boenden/hemtjänst.

2021-01-03

David LegaDavid Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”
Att kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (Kd). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp i den sociala pelaren på EU-nivå.
( tre kommentarer )

2020

2020-12-29

FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans
Assistansanvändare och personliga assistenter kommer att vaccineras i Fas 2 efter äldre med hemtjänst/i boenden. Fas 2 beräknas starta i februari enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Flera regioner säger samtidigt att de vaccinerar personer med LSS-insatser tidigare.

2020-12-22

KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
Arbetsgivarföreningen KFO har ca 550 assistansanordnare och egna arbetsgivare och berör runt 35 000 personliga assistenter. Sobonas KFS-avtal berör cirka 1500 assistenter.

2020-12-21

Pia SteenslandPia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”
Pia Steensland anser att assistansanvändare bör gå före tex anhöriga till personer med hemtjänst för vaccination mot Covid 19. Hon ställde nyligen en skriftlig fråga om prioriteringen till Socialminister Lena Hallengren.

2020-12-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”
Assistansberättigade och personer i LSS-boenden borde ha samma prioritet för vaccination mot Covid 19 som de äldre, säger Henrik Petrén på KFO.
( tre kommentarer )

2020-12-18

3,2 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Fram till den 14 december har 607 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 3,2 %. Antalet avlidna i Covid 19 var 44 personer (0,23%), vilket innebär att dödligheten bland assistansanvändare är tre gånger så hög som i befolkningen generellt. 

2020-12-15

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”
STIL är mycket kritiska till att assistansanvändare och personliga assistenter inte nämns i den prioritering som Folkhälsomyndigheten hittills visat upp.
( en kommentar )

Försäkringskassan381 personer har sökt assistans­ersättning för andningshjälp
Av 217 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 42 procent. Av de 58 procent som fick avslag var orsaken allt från att de inte tillhörde LSS personkrets, att de inte kom över 20 timmarsgränsen eller att insatsen bedömdes vara hälso och sjukvård. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-12-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan”
Funktionsrätt avstyrker LSS-utredningen i sin helhet, säger Mikael Klein. Han hoppas samtidigt på att den kommande utredningen om huvudmannaskapet ska leda till ett staten tar över all assistans. Men då måste grundläggande behov först bedömas i sin helhet.
( en kommentar )

2020-12-11

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”
Det pågår en ideologisk strid mellan de som försvarar rättigheterna i LSS och de som ifrågasätter dem. Andreas Pettersson är mycket kritisk mot hur rättigheterna behandlas av debattörer som Anna Dahlberg på Expressen och den myndighetsgemensamma NUC-rapporten som talar om brukarimport.
( sex kommentarer )

2020-12-07

Protester mot prioritering av assistans­berättigade för vaccination mot Covid 19
Assistansberättigade får vänta på vaccination, när äldre i boenden/hemtjänst och vårdpersonal prioriteras av Folkhälsomyndigheten. STIL och JAG protesterar, regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten.
( en kommentar )

2020-12-06

Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L)
M, KD och V är kritiska till att Bengt Eliasson (L) sagt att de bara vill plocka politiska poäng när de drev igenom ett riksdagsbeslut att om att förstatliga all personlig assistans.
( en kommentar )

2020-12-03

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande”
Sophie Karlsson säger nej till LSS-utredningens förslag till förstatligande men tycker det är bra att Socialutskottet nu trycker på regeringen i frågan om statligt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-12-02

lagens klubbaAllt fler söker assistans­ersättning
Det senaste året har alltfler sökt assistansersättning för första gången. I oktober beviljades bara 17,3 % assistansersättning vid sin första ansökan, men andelen har ökat från ett bottenläge på 15,6 % i juni i år.

2020-11-28

Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Ansökan ska vara inne senast 15 december med papperspost.

2020-11-27

Gabriel BoulosGabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier”
I slutet av oktober fick Nora Eklöv i en Kammarrättsdom rätt till assistans under hela sin arbetstid. Den 23 nov gick tiden ut för Farsta Stadsdelsnämnd att överklaga. Gabriel Boulos har varit Nora Eklövs juridiska stöd sedan 2016 och de har gått igenom fyra juridiska processer tillsammans.

2020-11-26

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
Innan staten blir ensam huvudman måste tex begreppen integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov strykas för gott, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( tre kommentarer )

2020-11-25

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari”
Bengt Eliasson välkomnar att M, KD och V vill ha ett statligt huvudmannaskap. Han sågar däremot deras tidsplan med genomförd lagstiftning före valet sep 2022, och menar att de bara försöker plocka politiska poäng.
( fyra kommentarer )

2020-11-21

Försäkringskassan skyltFörsäkrings­kassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistans­berättigande behov”
Personlig assistans bör förstatligas och kommunala assistansbeslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen bör ha ett schablonbelopp och det förhöjda timbeloppet bör tas bort. Omprövningar bör ske regelbundet, med individuella tidsintervall. Det föreslår Försäkringskassan i sitt remissvar till LSS-utredningen.
( en kommentar )

2020-11-20

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”
En majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022. Det sades även att kommunala assistansbeslut bör tas över av Försäkringskassan och omfattas av dagens omprövningsstopp.
( tre kommentarer )

2020-11-17

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen”
Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar praktiskt taget hela LSS-utredningen och är besvikna att den skickats på remiss.
( två kommentarer )

2020-11-09

Nora EklövNora Eklöv, assistans­användare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur”
Nora Eklöv har sedan 2016 kämpat för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu har hon fått rätt i Kammarrätten i Stockholm och hoppas att domen ska tillämpas även på de studier till journalist hon påbörjat.

personer som skriverRemissvar till LSS-utredningen
Funktionsrättsrörelsen avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för assistansen och och överta kommunala assistansbeslut utan omprövning. Socialstyrelsen tvekar om förstatligande pga hård rättspraxis. Kommunal vill ha ett kommunalt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-11-05

Fredrik MalmbergForskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
Personlig assistans ska utmana professionsstyret i vård och omsorg. Ansvarsutkrävandet för rättigheter behöver riktas mot privata utförare. Ordet personal assistance felöversattes i Funktionsrättskonventionen. Detta och mer togs upp i "Stärkt assistans" webbinarium

2020-11-04

Lilly KeyLilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
I IfA:s nya projekt "Krisstöd" ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Lilly Key berättar att händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.

2020-11-01

Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal för 1 nov 2020 till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år plus ett engångsbelopp på 5500 kr. HÖK-och AB-avtalen gäller fastanställda assistenter. PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare.

2020-10-30

IVO-pressbildIVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistans­anordnare
IVO har i ett regeringsuppdrag gett förslag på åtgärder mot oseriösa verksamheter i personlig assistans
( två kommentarer )

2020-10-29

Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistans­rättigheten
I en debattartikel anser Funktionsrättsrörelsen att NUC-rapporten om organiserad brottslighet i assistans innehåller "direkta överdrifter" och "glider på sanningen".
( en kommentar )

2020-10-27

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”
Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-10-25

Assistans­anordnare ska ersättas för skyddsutrustning
Regeringen föreslår att privata assistansanordnare ska kunna söka ersättning för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter pga Covid-19. En ändringsbudget är under beredning i Regeringskansliet.
( tre kommentarer )

2020-10-23

Stig SvenssonStig Svensson, fd statlig utredare av assistans­fusk – ”Att säga att 50 % av all assistans­ersättning är fusk är grovt oseriöst”
Försäkringskassan ska kunna kontrollera anordnarna genom att tex dela uppgifter med andra myndigheter och få bankuppgifter. Arbetskraftsinvandringen bör begränsas. Det är några åtgärder Stig Svensson vill se, men han varnar samtidigt för att kriminaliteten utnyttjas av de som vill begränsa rätten till assistans.
( sex kommentarer )

2020-10-22

David Lega, Kd, i blå kostymDavid Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkrings­kassan är grunden till problemet”
David Lega ser regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 som den främsta orsaken till försämringarna i personlig assistans. Det finns poänger med minuträknande och Liberalerna måste upp till bevis, säger han.
( tre kommentarer )

2020-10-16

Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap?
V, M och KD krävde nyligen ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, Socialutskottet beräknas rösta om en snabbutredning nästa vecka. Från Funktionsrättsrörelsen som tidigare krävt detta, kommer nu krav på att behovsbedömningarna först måste förändras. ILI-projektet "Artikel 19 som verktyg" har analyserat frågan.
( tre kommentarer )

2020-10-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”
Anna Barsk Holmbom tvivlar inte på att brottslighet som den som tas upp i NUC-rapporten existerar men hon anser att rapporten präglas av en cynism och att författarna verkar ogilla assistansreformen.
( en kommentar )

2020-10-09

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
Debatten om omfattningen på fusk och kriminalitet måste utgå från fakta och inte vilda spekulationer, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V, SD och L samt enskilda socialdemokrater och moderater motionerar om utvidgad rätt till personlig assistans. Flera moderater motionerar om kontroll och åtgärder mot fusk. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.
( tre kommentarer )

2020-10-07

Anders LindbergAnders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistans­reformen tar skada av fuskdebatten”
Ledarskribenter talar öppet om att begränsa rättigheter i personlig assistans. Åklagare säger att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Den pågående fuskdebatten riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Anders Lindberg.
( fyra kommentarer )

"Stärkt assistans" håller forskningswebinarium
Utredningen "Stärkt assistans" har tisdagen den 13 oktober kl. 14-16 ett forskningswebinarium på Youtube där tre forskare presenterar sina underlag till utredningen.
( två kommentarer )

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2021
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2021. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.

2020-10-05

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans”
Expressens ledarskribent Anna Dahlberg ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Hon är även mycket kritisk till åklagaren Björn Rosenlöf som, också i Expressen, sagt att minst 50 % av all utbetald assistansersättning beror på fusk.
( två kommentarer )

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans”
Lena Hallengren säger sig vara medveten om att vissa assistansanordnare inte har rätt till ersättning för merkostnader för Covid 19. Hon vill dock inte säga mer än att regeringen bereder frågan. Däremot bereder regeringen en lagändring mot att anlita anordnare som saknar tillstånd.

2020-10-01

Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
Åklagaren Björn Rosenlöf sade i en debattartikel i Expressen "jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning". Uttalandet ger kraftiga reaktioner i funktionsrättsrörelsen.
( sju kommentarer )

2020-09-29

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”
Anna Dahlberg använder assistansreformen som ett slagträ i debatter om organiserad brottslighet och svensk migrationspolitik, säger Elisabeth Sandlund. Hon anser att ord som "brukarimport" leder tanken till att assistans är förbehållen personer med svenskt ursprung.
( tre kommentarer )

2020-09-24

Maria NyströmMaria Nyström, Vårdföretag­arna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”
Maria Nyström, ordförande i Bransch personlig assistans, välkomnar att myndigheter agerar mot oseriösa aktörer men det måste ske på ett rättssäkert sätt.

Suzana BrandtIVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”
IVO kontaktar inte kunderna hos en anordnare de drar in tillståndet för, men det går att kontakta IVO för att få veta om en anordnare utreds eller saknar tillstånd, säger Suzana Brandt.

2020-09-21

mynthögStaten sparar pengar på assistans­ersättningen
Kostnaderna för assistansersättning 2020 beräknas bli 420 miljoner lägre än planerat. Orsaken är det minskande antalet assistansberättigade, en minskning som bedöms fortsätta till 2023. Schablonbeloppet föreslås höjas med 3,5 % till 315 kr.
( tre kommentarer )

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”
Vi måste komma tillbaka till grundintentionerna i LSS, säger Maj Karlsson. För att nå dit måste dels ett statligt huvudmannaskap införas. Dels måste de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans upphävas i lagstiftning.
( en kommentar )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
Cecilia Blanck ser positivt på möjligheterna för utredningen "Stärkt assistans" att verkligen stärka rätten till assistans. Hon vill även låta utredningen fortsätta utreda lagändringar mot minuträkning och uppdelning av behov i assistansbedömningarna.

2020-09-18

V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap
V, M och KD krävde idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. De tre partierna tar ett initiativ om detta i Riksdagens socialutskott. De vill tillsätta en utredning som ska lägga ett färdigt lagförslag före riksdagsvalet sep 2022. STIL varnar samtidigt för att förstatliga utan att samtidigt reformera dagens behovsbedömningar.
( en kommentar )

2020-09-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
Att låta LSS-utredningen gå ut på remiss anser Jonas Franksson är slöseri med tid som kunde ha ägnats åt att skriva direktiv till en ny utredning om rätten till assistans. 
( två kommentarer )

2020-09-14

Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
Utredningen "Stärkt assistans" kommer att arbeta fram till 24 maj 2021 istället för till 23 mars.
( en kommentar )

2020-09-13

mynthögSchablon­beloppet höjs 3,5 %
Januaripartierna har i höstbudgeten kommit överens om att assistansersättningens timbelopp höjs med 3,5 % år 2021.
( en kommentar )

2020-09-10

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag”
En statlig utredning föreslår att personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna övervakas av tex kameror och larm på beslut av vårdpersonal eller biståndshandläggare. Försäkringskassan säger att samma sak borde gälla i LSS-insatser. Detta hotar självbestämmandet säger Jessica Smaaland på STIL.

2020-09-08

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”
Även Centerpartiet vill stoppa minuträkningen i personlig assistans. Centern stödjer även Liberalerna i att höja schablonersättningen med 3 %. Däremot tycker Sofia Nilsson att en ny LSS-insats kan vänta.
( fem kommentarer )

2020-09-07

LInus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistans­anordnare utan tillstånd”
Efter en dom Högsta Förvaltningsdomstolen 2019 kan assistansberättigade anlita anordnare som saknar tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Detta vill Försäkringskassan stoppa.

2020-09-02

Vilhelm EkensteenIfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans
Minuträkningen gör att vuxna personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar har mycket svårt att beviljas assistansersättning. IfA med flera vädjar nu till Socialminister Lena Hallengren att låta "Stärkt assistans" utreda frågan.

2020-09-01

Riksdagspartiernas loggorVad säger riksdags­partierna om Liberalernas krav
Schablonbeloppet bör höjas minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. LSS-insatsen ”Vardagsstöd” bör införas. Detta vill Liberalerna genomföra i höstens budgetförhandlingar.
( tre kommentarer )

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
Jonas Franksson vill se något som liknar en "bakvänd sexköpslagstiftning" för att assistansanvändare inte ska riskera att bli utnyttjade av företag utan tillstånd. Fokus måste ligga på säljaren och inte köparen, säger han.
( en kommentar )

2020-08-31

Henrik PetrénHenrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistans­anordnare söka merkostnadsersättning”
Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och föreslår att Försäkringskassan tar över ansvaret för att betala ut pengarna.
( en kommentar )

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistans­anordnarna”
Privata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid 19, tex skyddsutrustning. Problemet ligger i hur förordningen som ska reglera detta är skriven, säger Pia Steensland.
( en kommentar )

2020-08-27

Marie BoströmKrav på permanent karensersättning för assistenter
Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter.

2020-08-24

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”
Schablonbeloppet bör höjas med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats "Vardagsstöd" bör införas. Om detta vill Liberalerna övertyga övriga januaripartier.
( en kommentar )

2020-08-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Assistans­användare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
En lagändring så att assistansberättigade inte kan anlita anordnare som saknar tillstånd. Ett fungerande offentligt tillståndsregister och ett system där assistansanvändare får respit att anlita en annan anordnare när tillstånd dras in. Samordning mellan utbetalningsstopp och indragna tillstånd. Det vill IfAs ordförande Sophie Karlsson se förverkligat.
( två kommentarer )

2020-08-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”
Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger Henrik Petrén som vill se en lagändring. Att Försäkringskassan stoppar utbetalningarna bör däremot inte hindra assistansberättigade att välja den anordnaren.

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
Enda sättet att stoppa fler begränsande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen är en ny LSS-lag, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-08-03

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang”
Det är onödigt att skicka ut LSS-utredningen på remiss och det kommer inte att leda till några konkreta politiska förslag, anser Mikael Klein. 
( sex kommentarer )

2020-07-20

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att åtgärda brister som uppstått av förändrad rättspraxis”
Hur ska egenvård beviljas som assistans? Hur ska rätten till assistans för tillsyn stärkas? Hur ska föräldraansvaret smalnas av? Det är några saker som Fredrik Malmberg ska titta på i utredningen Stärkt assistans som ska vara klar 23 mars 2021.
( tre kommentarer )

2020-07-09

Lars LindbergLars Lindberg - ”Flytta funktionshinder­politiken till Arbetsmarknads-departementet”
Funktionshinderpolitiken bör flyttas från Socialdepartementet till arbetsmarknadsdepartementet med fokus på tex stärkt arbetslinje och mer flexibla och medvetna arbetsplatser, säger Lars Lindberg och Alexandra Völker  i en rapport utgiven på Tankesmedjan Tiden.
( fem kommentarer )

2020-07-08

VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO
IVO har återkallat VH Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. VH assistans har dock tillståndet kvar tillsvidare då företaget överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.
( fyra kommentarer )

2020-07-07

Antalet assistans­berättigade under 14 000
I juni 2020 hade 13 910 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 269 färre jämfört med oktober 2015.
( två kommentarer )

2020-07-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”
Både regeringen och dess samarbetspartier, Centern och Liberalerna måste nu i handling visa att de menar allvar med sin kritik av de hårdare bedömningarna av "personlig hygien", anser Pia Steensland.
( två kommentarer )

2020-07-02

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter”
Funktionsrättsrörelsen räds besparingsförslagen i LSS-utredningen. Nu går den trots detta på remiss efter beslut av januaripartierna. Lena Hallengren säger att de största besparingsförslagen inte ska genomföras, men tycker det vore slöseri med resurser att inte låta övriga förslag gå på remiss.
( sex kommentarer )

2020-07-01

Bild på FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”
För och efterarbete vid sondmatning kommer dock att beviljas som andra personliga behov, säger Anna Viberg. I skola och barnomsorg kan en situation uppstå där barnet har två personer som ger stöd, en assistent för andning/sondmatning och annan personal för tex toalettbesök.

2020-06-30

Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
Föräldraansvar, egenvård och tillsyn ses över i en utredning för stärkt assistans. Tomas Agdalen, sekreterare i utredningen, presenterade den på ett webbinarium i förrförra veckan där han bad deltagarna att mata utredningen med information och kunskap.
( två kommentarer )

2020-06-28

öppen bokLSS-utredningen går ut på remiss
Regeringen skickar nu ut LSS-utredningen på remiss fram till 12 nov 2020. Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från stora besparingsförslag som tex borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov.
( två kommentarer )

2020-06-25

Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 23 juni var antalet smittade 225 personer, vilket motsvarar 1,2 % av alla assistansanvändare. Antalet avlidna var 30 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkrings­kassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”
Liberalerna vill se ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Bengt Eliasson anser att ett tilläggsdirektiv till den sittande assistansutredningen vore ett sätt att nå detta.
( tre kommentarer )

2020-06-24

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning”
Sofia Nilsson är själv inte främmande för att nuvarande assistansutredning får ett tilläggsdirektiv att ge förslag till lagändringar kring det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon vill även förstatliga personlig assistans och komma bort från minuträknande i bedömningarna.
( fem kommentarer )

2020-06-23

Sophie KarlssonDebatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
Begränsningarna i "personlig hygien" är det senaste exemplet på inskränkningar av de grundläggande behoven. Utvecklingen måste ändras, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.

2020-06-19

mynthögKommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön
Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr jämfört med 24 000 för privatanställda assistenter. Privatanställdas medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan.

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig”
Lena Hallengren vill inte lova några åtgärder specifikt mot de allt hårdare bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon säger däremot att sminka sig bör ingå i att kunna leva som andra i samhället.
( fem kommentarer )

2020-06-18

Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO
Nordica assistans har förlorat sitt tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Nordica har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.

2020-06-16

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
Försäkringskassan tolkar HFD-domen om personlig hygien onödigt restriktivt säger Christian Källström. För att stärka rättighetslagstiftningen vill han skriva in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras och att gynnande beslut ska gälla.
( åtta kommentarer )

2020-06-12

Thomas Juneborg"Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund"
På Artikel 19 som verktyg berättar Thomas Juneborg hur han nästan förlorade sin assistans i sin sista tvåårsomprövning innan nödstoppet i nov 2017. Hans beslut var taget innan nödstoppet kom.
( en kommentar )

2020-06-04

Pia SteenslandSocialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"
Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning inte ska kunna vårda sitt yttre och känna sig fräscha sade Pia Steensland, KD, i en interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren svarade att att hon höll med men att det krävs underlag för att ändra lagen. 
( tre kommentarer )

2020-06-03

Ordförande klubbaSondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli
Beslutet i riksdagen innebär att all hjälp med sondmatning och andning från 1 juli räknas som grundläggande behov. KD, V och SD ville gå längre och verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
( två kommentarer )

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistans­användare är i sig ett problem”
Assistansanvändare riskerar ses som en särskild grupp av människor i samhället. En risk att kunden blir låst till sin assistansanordnare. IfA ser flera risker med att assistansföretag bygger särskilda boenden för assistansanvändare.
( en kommentar )

2020-06-01

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
Provtagning av assistenter och assistansanvändare med symtom av Covid 19 måste nu snabbt komma igång i hela landet, säger Henrik Petrén. Han välkomnar att anordnare ska kompenseras för Coronarelaterade kostnader, men tycker det hade varit enklare att göra det via assistansersättningen.

2020-05-30

Siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 14 maj var 143 assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 och 21 hade avlidit. De smittade motsvarar 0,8 % av alla assistansanvändare. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

2020-05-29

Lena HallengrenRegeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper
Personer i riskgrupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 föreslås kunna få ersättning med 804 kr/dag i förebyggande sjukpenning säger Socialminister Lena Hallengren i ett inlägg på Facebook och till TT.
( en kommentar )

2020-05-27

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
HFD och Försäkringskassan strävar efter ett minskat bedömningsutrymme med begränsningarna av det grundläggande behovet personlig hygien, säger Anna Barsk Holmbom. Hon anser det går tvärsemot förarbetena som ville se ett samlat stöd som ger den enskilde självbestämmande.
( tre kommentarer )

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
Det är nu enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som godtas som det grundläggande behovet "personlig hygien". Tidigare kunde även "liknande behov" godkännas, säger Laila Aloush, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2020-05-26

Annemarie Isbert och Selina GriesserDisability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt”
ILI-projektet Disability Rights Defenders, DRD, har funnits i snart två år. Projektet består huvudsakligen av ett nätverk, en Facebookgrupp med nu över 1000 medlemmar från över 100 länder.
( en kommentar )

2020-05-25

FörsäkringskassanVarför minskar antalet assistans­berättade och beviljade timmar?
Under 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av tex hårdare rättspraxis. Det visar Försäkringskassans senaste rapport till regeringen.
( en kommentar )

2020-05-23

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
Färre inblandade personer gör att personlig assistans är säkrare än hemtjänst för Coronasmitta, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-05-20

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”
Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för "Coronarelaterade" kostnader. Det kan privata assistansanordnare få tillgång till men de behöver söka via kommunen, säger Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

2020-05-19

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2019 års siffror
Privatanställda assistenters medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan. Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med 2019 års lönenivåer.

2020-05-15

Pia SteenslandPia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”
Privata anordnare ska kompenseras för merkostnader pga Corona via kommunerna och även få del av kostnadsfri handsprit och skyddsutrustning från det nationella krisförsörjningssystemet. Detta sade Lena Hallengren i Socialutskottet den 6 maj enligt Pia Steensland.
( tre kommentarer )

2020-05-13

Roko KursarRoko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
Den isolering som många utsätts för i Coronapandemins spår borde få oss att inse värdet av personlig assistans som frihetsreform, säger Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd i Malmö.
( en kommentar )

2020-05-11

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkrings­kassan tolkar så restriktivt de kan”
Det grundläggande behovet personlig hygien handlar nu bara om att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Rakning ses som ett gränsfall där den sökande behöver motivera att syftet är att hålla sig ren. Resonemangen visar en tillämpning som till stora delar havererat, säger Mathias Blomberg.
( åtta kommentarer )

2020-05-05

Lena HallengrenSocialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
Det blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva SoL och LSS-beslut i en Coronakris, säger Lena Hallengren. Detta efter att SKR för andra gången krävt en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. 
( fyra kommentarer )

2020-05-04

Renée BlombergRenée Blomberg, Försäkrings­kassan – ”Kostnads­minskningen beror på färre assistans­berättigade och administrativa förändringar”
Utgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar av betalningsrutinerna, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

2020-04-30

Hans WinbergHans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst”
Hans Winberg arbetar med begreppet nära vård där han vill motverka institutionalisering. Han anser att personlig assistans har stora fördelar med få personer med starka relationer. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-04-26

SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris
SKR kräver för andra gången en lagändring så att SoL och LSS beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. Funktionsrättsrörelsen protesterar återigen kraftigt.
( sju kommentarer )

2020-04-25

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson
På IfA:s årsmöte den 23 april valdes Sophie Karlsson till ny ordförande. Vilhelm Ekensteen som varit IfAs Ordförande sedan bildandet 1994 kommer dock att fortsätta som senior rådgivare.
( två kommentarer )

2020-04-20

Marie BoströmKommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”
Kommunal kan komma att kräva skyddsstopp i assistansverksamheter om det saknas skyddsutrustning. Marie Boström är öppen för att assistenter alltid använder tex munskydd om det finns en stark oro för smittspridning.
( en kommentar )

Ola LinderArtikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighets­bärarnas egna erfarenheter”
ILIs projekt Artikel 19 som verktyg är inne på sitt andra projektår. Projektet granskar inte bara specifika stödformer utan om människor har förutsättningar för självbestämmande och att vara en del av samhällets gemenskap, säger projektledaren Ola Linder.
( två kommentarer )

2020-04-16

Katarina BergwallKatarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”
Assistansanvändare i STIL kan neka arbete från en assistent som varit i kontakt med Coronasmittade. Om assistansanvändaren smittas ska assistansen kunna fortsätta, säger Katarina Bergwall.

2020-04-13

Jonas FrankssonJonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning”
Jonas Franksson håller på att återhämta sig från vad han tror är en Covid 19 infektion. Han beskriver det som ett järnband över bröstet som kommit och gått under fyra veckor. På vårdcentralen sade personalen att han troligen har Corona men han fick inte testa sig.
( en kommentar )

2020-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
Funktionsrättskonventionen måste följas i den ekonomiska kris som följer i Coronans spår, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-04-09

Thomas LindénSocialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen”
En funktionsnedsättning i sig eller bedömd framtida livskvalitet hos en person med funktionsnedsättning får inte vara skäl för bortprioritering vid brist på intensivvårdsplatser. Däremot avgör den sk biologiska åldern om sjukdomar med nedsatt funktion i t.ex. hjärta, lungor, lever och njurar förkortar den antagna livslängden.
( en kommentar )

2020-04-08

Eva Nilsson BågenholmEva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”
Humana tar in personal från krisbranscher för att täcka upp assistentbehovet. Assistenter borde testas på samma sätt som sjukvårdspersonal anser Eva Nilsson Bågenholm.
( sju kommentarer )

2020-04-07

Antalet assistans­berättigade nu 14 038
I mars 2020 hade 14 038 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 141 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
Det krävs ett antal akuta åtgärder inom personlig assistans mot effekterna av Coronaviruset säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2020-04-05

Mats och Helena KarnströmDebatt - Är min fru redan dödsdömd?
Vad kommer att ske med personer med funktionsnedsättningar nu när sjukvården tvingas prioritera mellan vilka som ska få intensivvård vid Covid 19? Det undrar undrar Mats Karnström vars fru Helena är assistansanvändare.
( 18 kommentarer )

2020-04-04

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”
SKR får inte tillåtas dra eller ändra in gynnande LSS-beslut i en ansträngd situation på grund av Corona säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.

2020-04-03

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”
Lena Hallengren avvisar SKR:s krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en Coronakris med smittspridning och brist på personal. Hon anser att man istället behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.
( en kommentar )

Maria PersdotterDebatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
RBU protesterar kraftigt mot att föräldraansvaret för första gången skrivs in i LSS-lagstiftningen. Det är ett rättsosäkert begrepp säger Maria Persdotter och Nawfal Naji i RBU.
( fem kommentarer )

2020-04-02

Visir på Adolf och assistent Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
Adolf Ratzka tillverkar sin egen skyddsutrustning och assistenterna har självmant avstått från att röra sig alltför mycket ute i samhället. Han är samtidigt kritisk till hur Sverige hanterat situationen.
( en kommentar )

2020-04-01

Irene Nilsson CarlssonIréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”
Vad har Socialstyrelsen för ansvar för information om Coronavirus, Covid 19? Vilket ansvar har de för tillgång till skyddsutrustning? Assistanskoll intervjuar Socialstyrelsen.

2020-03-31

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”
SKR har krävt att kunna upphäva SoL och LSS-beslut under en Coronakris för att tex kunna placera assistansberättigade på boenden. Detta har mött stark kritik, och SKR säger nu att åtgärderna bara ska ske om det är nödvändigt och att ursprungsbesluten ska återställas efteråt.
( åtta kommentarer )

2020-03-29

SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov. Personer med assistans ska då, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. STIL och FUB protesterar kraftigt.
( 12 kommentarer )

2020-03-27

Vibeke Maröy MelströmVibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
Uloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i Sverige, tex ska assistenter som varit i kontakt med personer som har coronasmitta, eller som varit utomlands stanna hemma i 14 dagar.

Jenny Persson BlomJenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”
Vilket skydd behöver assistenterna om den assistansberättigade blir smittad av Coronavirus? Hur mycket får assistenter arbeta i en pandemisituation? Assistanskoll intervjuar Arbetsmiljöverket.

2020-03-24

Krav på smittskyddspenning och närståendepenning
Funktionsrätt föreslår smittskyddspenning till personer i riskgrupperna så att de inte behöver arbeta när Coronasmittan sprids. Neuro föreslår närståendepenning till den som vill isolera sig tillsammans med en person i riskgruppen.
( två kommentarer )

2020-03-23

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”
Torsdagen den 19 mars antog riksdagen en lag som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske görs det undantag för barn till samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren.
( tre kommentarer )

Nina MuhonenP1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset
Assistansanvändaren Nina Muhonen har intervjuats av P1-morgon om hur hon gör för att skydda sig mot att bli smittad av Coronaviruset.

2020-03-20

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistans­användare på många sätt
Corona epidemin riskerar att leda till både direkta och indirekta försämringar för assistansanvändare, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-03-17

Lena HallengrenAssistans­koll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
Om en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Socialminister Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”
Det saknas råd om hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad. Det saknas också råd om hur assistansberättigade som tvingas ha många kontakter ska skydda sig, säger Cecilia Blanck på Föreningen JAG. Hon vill även lätta på regler för arbetstid och sjukhusvistelse.
( tre kommentarer )

2020-03-16

Tvätta händernaCoronavirus Covid-19 och personlig assistans
Många assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller coronaviruset. I denna guide har vi samlat information om Coronaviruset för assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare mfl.
( en kommentar )

Staten tar över sjuklöneansvaret
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tar staten nu över sjuklöneansvaret de första två veckorna under de kommande månaderna april och maj.

Johanna HedgårdhJohanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”
IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

2020-03-13

Råd till assistans­användare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
Center for Disability rights har gett ut råd till assistansanvändare för att skydda sig mot smitta och andra följder av Coronavirus Covid 19. Assistanskoll har gjort en svensk översättning.
( en kommentar )

2020-03-12

Karensavdraget avskaffas tillfälligt
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tas karensavdraget bort tillfälligt. Ersättning vid sjukdom ges nu från första dagen vid sjukdom.

2020-03-11

Nordica Assistans bemöter Försäkrings­kassan
Assistanskoll intervjuade nyligen Försäkringskassan efter att de stoppat utbetalningar av assistansersättning till Nordica assistans. Nu bemöter Nordicas verksamhetschef Amina Kadra, Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-03-09

Linus NordenskärFörsäkrings­kassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans
Nordica assistans godkänns inte längre av Försäkringskassan som mottagare av assistansersättning. 136 assistansberättigade behöver nu anordna sin assistans på annat sätt.
( sju kommentarer )

2020-03-08

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus
Personliga assistenter (eller andra anställda) som smittats eller misstänks smitta med Coronaviruset Covid 19 kan få smittbärarpenning. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Det krävs dock läkarintyg.

2020-03-05

Proposition om sondmatning och andning klar
Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har lämnat den proposition som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2020.
( fem kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver”
Liberalerna vill införa en LSS-inspektion med två huvuduppdrag, dels att försvara den enskildes rättigheter, dels att stoppa kriminalitet bland assistansutförarna.
( sex kommentarer )

2020-02-28

Björn OlsenBjörn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”
Assistenter som rest i områden där Coronaviruset Covid 19 sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem. Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem.
( två kommentarer )

2020-02-24

Kaisu R KullKaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”
Det har förekommit väntetider på 24 månader för att anordna personlig assistans. En kommun har dömts till särskild avgift på 1 miljon kr för att inte ha verkställt personlig assistans. Men det är få ärenden jämfört med andra LSS-insatser.
( två kommentarer )

2020-02-19

Bild på en skulptur på JustitiaAnders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
I Örebro tingsrätt pågår just nu ett stort mål om fusk med assistansersättning. Sammanlagt står nio personer åtalade. Mest har dock fallet uppmärksammats för att åklagaren Anders Persson lät två assistenter slippa åtal på grund av ”processekonomiska skäl”.
( fyra kommentarer )

2020-02-17

HFD går på Försäkrings­kassans linje
Ett tillsynsbehov som beror på epilepsi är inte ett grundläggande behov eftersom det inte har sin grund i en psykisk funktionsnedsättning. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom.
( sju kommentarer )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - In på skinnet
Vi måste prata om att handläggare och arbetsterapeuter följer med in i duschen, på toaletten och i sovrummet, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( 18 kommentarer )

2020-02-15

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans”
Den nya utredningens mål är att fler, särskilt barn, ska få assistansersättning. Lena Hallengren duckar dock fortfarande på om alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, om LSS-utredningen ska ut på remiss eller när tvåårsomprövningarna återupptas.
( sex kommentarer )

2020-02-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
De höga uppskattningarna av fusk i personlig assistans vilar på mycket vag grund men har trots detta framställts som "sanningar". Hur är det möjligt undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”
Forskning visar att Expertmetoden inte är lämplig för att bedöma omfattning av fusk i välfärdssystem. Den har även raserat förtroendet för assistansersättning hos allmänhet och beslutsfattare, säger Pia Steensland.
( fem kommentarer )

2020-02-07

Mer än 2000 färre assistans­berättigade
I december 2019 hade 14 159 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 020 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan.
( fyra kommentarer )

2020-02-06

Försäkrings­kassan kräver identitetshandlingar
Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Detta enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan. 
( en kommentar )

2020-02-04

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
Expertmetodens gissningar av kriminalitetens omfattning har hindrat positiva reformer av personlig assistans, anser Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.
( sex kommentarer )

2020-01-31

Lena HallengrenLagrådsremiss om sondmatning och andning
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hela hjälpbehovet vid andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Regeringen har också backat från att skriva in i lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( tre kommentarer )

2020-01-28

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablon­beloppet”
Arbetsgivare i personlig assistans bör betala sjuklöner och ge kollektivavtalsvillkor. Assistenter bör ett utbildningsmaterial och kunskapsstöd om egenvård. Lars Lööw resonerar även om problem med för lågt schablonbelopp och osäkra anställningar.
( sex kommentarer )

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket”
De flesta personliga assistenter trivs med sitt yrke och skulle rekommendera det. Många känner dock osäkerhet i sina arbetsuppgifter och en rädsla att förlora jobbet med kort varsel. Det säger Lars Lööw som nyligen presenterat en utredning om assistenters arbetsvillkor.

2020-01-23

Fredrik MalmbergNy utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar
Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredningen ska ledas av Fredrik Malmberg och vara klar senast 23 mars 2021. Läs kommittédirektiven här!
( sex kommentarer )

2020-01-22

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
Niklas Altermark gläds åt att Försäkringskassan nu dömer ut Expertmetoden för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Han är samtidigt mycket kritisk till att den fortfarande används i statliga utredningar.
( tre kommentarer )

2020-01-20

marie-sepulchre-mycket kontrast-2020Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
Funktionsrättsaktivisternas kamp är en medborgarrättskamp som liknar tidigare medborgarrättsrörelsers kamp. Marie Sépulchre har forskat på bloggtexter och debattartiklar skrivna mellan 2008 och 2017.
( fem kommentarer )

2020-01-15

Lars LööwUtredning om personliga assistenters villkor
Assistansanordnarna bör ta över sjuklöneansvaret och ge kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistans. Socialstyrelsen bör skapa ett utbildnings och kunskapsmaterial. Lagen om arbetstid i husligt arbete bör utredas. Det är några förslag från Lars Lööws utredning.
( två kommentarer )

Gabriella BrembergGabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkrings­kassan delar kritiken mot Expertmetoden”
Försäkringskassan delar slutsatsen av forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson att Expertmetoden är olämplig att använda för bedömning av omfattningen av fusk med assistansersättning, säger Gabriella Bremberg. 
( fyra kommentarer )

2020-01-13

Nyamko SabuniNyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna”
Nyamko Sabuni känner sig inte låst av januariavtalet utan ser det som en början på något mycket större. Hon vill ha ett permanent stopp för tvåårsomprövningar, statligt huvudmannaskap och en lagändring där hela det grundläggande behovet är assistansgrundande.
( sex kommentarer )

2019

2019-12-19

bokFörsäkrings­kassans regleringsbrev för 2020
Försäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen är i stort samma som förra året.
( tio kommentarer )

2019-12-18

Per ElebladPer Eleblad, Försäkrings­direktör, Försäkrings­kassan – ”Vi tar de alla till slut”
Assistansersättning ska inte betalas ut om den assistansberättigade anlitar anordnare utan tillstånd. Elektronisk tidsredovisning där tid och plats registreras när assistenten loggar in på arbetspasset. Enbart certifierade läkare ska skriva intyg. Det är förändringar som Per Eleblad vill se. 
( tre kommentarer )

2019-12-17

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
Det sker ingen prövning utifrån Funktionsrättskonventionen eller målet i LSS i HFD:s sminkdom. Det visar att justitieråden brister i den socialrättsliga kompetensen, säger Andreas Pettersson. Han välkomnar dock att regeringen backar från att skriva in integritetsnära behov i LSS lagtext.
( fem kommentarer )

2019-12-16

Jonna BornemarkJonna Bornemark, professor i filosofi – ”Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn”
Dagens assistansbedömningar är så styrda av manualer och minuträkning att handläggaren och den sökande blir som fjärrstyrda marionetter. Det säger Jonna Bornemark som är mycket kritisk till neddragningarna i personlig assistans.
( 11 kommentarer )

2019-12-11

Lena HallengrenRegeringen backar om integritetsnära delar
Regeringen och Socialminister Lena Hallengren backar om att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar.
( sex kommentarer )

2019-12-03

sminksakerHFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
Sminkning handlar inte om att hålla sig ren. Det slås fast i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning.
( nio kommentarer )

2019-11-29

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”
Det behövs en bred överenskommelse i riksdagen så inte assistansens framtid avgörs av de partier som för tillfället är i regering, säger Lilly Key på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.  
( två kommentarer )

2019-11-20

Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut”
Från 1 januari nyanställs alla personliga assistenter inom Tiohundra AB i Norrtälje kommun på PAN–avtalet. Redan anställda får höjd veckoarbetstid och sänkt lön. Lotta Svenander, Kommunals Ordförande i Norrtälje, lägger skulden på politikerna och alltför låg assistansersättning.

2019-11-19

Sven AivertSven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinder­rörelsen går i filttofflor”
Sven Aivert kämpar för att göra Funktionsrättskonventionen till lag och är mycket skeptisk till att LSS och personlig assistans inte gäller alla.
( en kommentar )

2019-11-15

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistans­ersättning beror på mycket medvetna val
Regeringen betalar av på statsskulden och sänker skatt för höginkomsttagare. Att man sparat på assistansersättning beror inte på pengabrist säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-11-14

Christian SmithChristian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen”
Christian Smith tror inte på en robot som ersätter en personlig assistent och gör allting. Istället kommer olika tekniska lösningar som städar, duschar, ersätter förlorad muskelstyrka eller transporterar. Det är då centralt att personen själv styr de tekniska lösningarna.
( en kommentar )

2019-11-12

Pia SteenslandSocialministern pressas om kommande lagändring
Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. 
( två kommentarer )

2019-11-08

Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor"
Regeringen försöker lura sina väljare säger Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida. Om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov är "av mycket privat och integritetskänslig karaktär" och tvåårsomprövningarna startar upp igen riskerar tusentals att förlora sin assistans.
( fyra kommentarer )

2019-11-07

bild med riksdagspartiernas loggorSka integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
Assistanskoll har frågat riksdagspartierna hur de ser på att det skrivs in i lagtext att grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( nio kommentarer )

Anita Fink KnudsenAnita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra”
Personlig assistans ses idag utifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv, långt ifrån den humanistiska vision som tidigare präglade reformen, säger Anita Fink Knudsen, jurist på Advokatfirma Dahlgren och partners.
( nio kommentarer )

2019-11-03

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”
Det vore en vändpunkt att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara av "mycket privat eller integritetskänslig karaktär", säger Henrik Petrén. Han anser att begreppet varit avgörande för de hårdare bedömningarna.

2019-10-29

FN flaggaRegeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen
Antalet assistansberättigade minskar men "vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område". Det är något av vad regeringen skriver om personlig assistans i sin rapport till FN.
( fyra kommentarer )

2019-10-28

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”
Regeringens promemoria om andning och sondmatning väcker oro i funktionsrättsrörelsen. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, är förvånad över att regeringens stödpartier ställt sig bakom.
( två kommentarer )

2019-10-21

Ordförande klubbaAndning klubbat i riksdagen
Andning blir ett nytt grundläggande behov från 1 november. Beslutet togs i riksdagen den 16 oktober.
( tre kommentarer )

2019-10-20

Antje JackelénAntje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter”
Att se personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare har en grund i kristen etik. Ett samhälle som ger för lite stöd till personer med funktionsnedsättning brutaliseras på sikt, säger Antje Jackelén som varnar för att tänka alltför ekonomiskt.
( 12 kommentarer )

Carin ÖhmanCarin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa”
Lyft fram problemen och diskutera dem! Det var den viktigaste uppmaningen utredaren Lars Lööw hade när yrket personlig assistans debatterades under en debatt i somras i Almedalen.

2019-10-17

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”
Som försvar för att dela upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar hänvisas det ibland till förarbetena i LSS-propositionen. Men vad säger den som skrev propositionen? Assistanskoll har talat med Bengt Westerberg.
( tre kommentarer )

2019-10-16

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
Regeringens förslag att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara integritetsnära för att räknas sätter skräck i rörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( tre kommentarer )

2019-10-14

Lena HallengrenLena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
Andning och sondmatning ska inte delas upp i integritetsnära delar. Regeringen har däremot inga planer på att göra likadant med andra grundläggande behov utan vill tvärtom skriva in i lagtexten att de ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( två kommentarer )

2019-10-10

Jonas FrankssonStark kritik mot regeringens lagförslag
Dagens restriktiva tillämpning permanentas om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär". Det hävdar bland annat STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt. 
( åtta kommentarer )

2019-10-08

Förslag till lagändring för andning och sondmatning
Sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Inget ska räknas av som föräldraansvar. Lagen börjar gälla 1 juli 2020. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu skickas på remiss.
( två kommentarer )

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V och SD vill agera för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. L vill ha en utredning som återupprättar LSS. En socialdemokrat och sex moderater motionerar om förbättringar. Det är tyst från C och MP.
( en kommentar )

2019-10-04

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2020
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2020. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.
( fyra kommentarer )

2019-10-03

Tobias BaudinbTobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablon­beloppet är en ond spiral”
Varför har inte personliga assistenter rätt till löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden, undrar Tobias Baudin. Uppräkningen på 1,5 % av schablonbeloppet räcker inte menar han.
( två kommentarer )

2019-10-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Försäkrings­kassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
Dagens assistansbedömningar bygger på domar som går emot LSS intentioner och Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-09-26

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
Assistansersättningens timbelopp måste höjas i takt med lön- och kostnadsutveckling. Staten bör ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Assistans och hemsjukvård behöver samordnas mer. Det är några krav från SKL.

2019-09-23

Ulrika Järkestig BerggrenUlrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”
Socialpolitiska mål i LSS som "goda levnadsvillkor" och att "kunna leva som andra", har fått stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 utredningar av assistansersättning vid Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2019-09-18

mynthögSchablon­beloppet höjs med 1,5 % 2020
Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Statens kostnader för assistansersättning 2019 beräknas minska med 800 miljoner jämfört med tidigare prognos. Det framgår av regeringens budget för 2020.
( fyra kommentarer )

David EberhardDavid Eberhard svarar Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bemötte nyligen David Eberhards kritik mot alltför rigida assistansbedömningar. Försäkringskassan hävdade att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt enligt lagen. Nu svarar David Eberhard Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2019-09-17

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs”
Anordnare som inte haft kännedom att fel begåtts av den assistansberättigade, kan inte krävas på återbetalning. Assistansberättigade och anordnare kan dock krävas på återbetalning om de "skäligen borde ha insett" felet.

2019-09-16

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”
"Goda levnadsvillkor" och "leva som andra" i LSS är mänskliga rättigheter som gör samhället starkare. Om dessa rättigheter kränks förråas samhället, säger Thomas Hammarberg, som är mycket kritisk till att det blivit allt svårare att beviljas personlig assistans.
( tre kommentarer )

2019-09-12

Björn Häll Kellerman talar på en manifestation på Sergels torgBjörn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit”
Ett hundratal demonstrerande på Sergels torg riktade skarp kritik mot regeringen och dess stödpartier. Under Temat Varför rädda våra liv när vi inte får leva? ifrågasattes nedskärningarna av personlig assistans.
( en kommentar )

2019-09-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistans­krisen”
Assistenter får lägre ingångslöner och mindre utbildning. Nästan hälften av anordnarna i KFO bedömer att de inte klarar mer än två år till. Det är resultatet av den låga uppräkningen av schablonbeloppet.
( tre kommentarer )

2019-09-04

Reaktioner på uppgifter om falska anställningar
P4 Örebro har rapporterat om att vissa assistansbolag ordnar uppehållstillstånd mot betalning med falska anställningar av personliga assistenter. Branschen och brukarrörelsen fördömer detta och kräver åtgärder. 
( en kommentar )

2019-09-02

lagens klubbaFortsatt mycket svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 %, eller 189 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan (mellan aug 2018 och juli 2019). Färre nyansöker och antalet assistansberättigade fortsätter att minska.
( två kommentarer )

2019-09-01

Andreas LarssonFörsäkrings­kassan bemöter David Eberhard
David Eberhard kritiserade nyligen Försäkringskassans assistansbedömningar. Nu bemöter Försäkringskassan David Eberhards kritik.
( åtta kommentarer )

2019-08-28

Torbjörn TännsjöTorbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor”
Torbjörn Tännsjö anser att det inte finns någon egentlig mättnad i de behov som tex personlig assistans tillfredsställer. Ju rikare vi blir, desto mer utrymme bör ges för dessa insatser. Begreppet "leva som andra" tycker han dock är problematiskt.
( fyra kommentarer )

2019-08-26

David EberhardDavid Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”
Dagens hårda assistansbedömningar är mycket olyckliga och grundas bland annat i konflikträdsla och cynism, menar David Eberhard. Personlig assistans bör tvärtom beviljas till fler grupper och till personer över 65 år. Samtidigt behövs det en hård kontroll menar han.
( fyra kommentarer )

2019-08-14

Mikael Dahlqvist (S) på debatt i Almedalen 2019Almedalen 2019 – ”Grundläggande behov måste ses över”
På en debatt i Almedalen sade Mikael Dahlqvist (S) att de grundläggande behoven måste ses över. Detta trots att socialminister Lena Hallengren (S) tidigare sagt att det var för komplicerat. Mikael Dahlqvist hänvisade till att de internt är överens om att se över hela lagstiftningen.
( fyra kommentarer )

2019-07-27

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter?
Många länder har höga ambitioner med Funktionsrättskonventionen men konkreta åtgärder lyser ofta med sin frånvaro, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( fyra kommentarer )

2019-07-18

Ola LinderAlmedalen 2019 – ”Använd artikel 19!”
På STIL:s seminarium "Hur kan artikel 19 i funktionsrätts-konventionen stärka LSS?" blandades framtidsvisioner med dagsaktuell politik. Jonas Franksson, ordförande i STIL, höll inte med Lena Hallengren om att det är svårt att ändra på lagstiftningen för grundläggande behov.
( fyra kommentarer )

2019-07-16

Nora EklövNora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg”
Assistanskollskrönikören Nora Eklöv är nu på väg mot sitt fjärde överklagande till förvaltningsrätten. I ett reportage i projektet "Artikel 19 som verktyg" beskrivs hela processen från att Nora Eklöv flyttade till Stockholm 2016.
( en kommentar )

2019-07-02

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Assistans­reformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
Tillämpningen av assistansreformen blir alltmer institutionsliknande och kommer allt längre ifrån FN:s kriterier, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2019-06-28

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”
Bristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson. Hon betvivlar inte Liberalernas vilja att lagstifta här men påpekar att det inte ingår i januariavtalet.
( tre kommentarer )

2019-06-26

Pia SteenslandPia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
Alla grundläggande behov måste räknas i sin helhet krävde Pia Steensland,KD, i en interpellationsdebatt. Det är oerhört komplicerat att genomföra detta svarade Socialministern.
( två kommentarer )

2019-06-20

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
Legitimerad sjukårdspersonal, inte kommunen eller Försäkringskassan ska avgöra om en sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård, säger Mathias Blomberg. Han håller inte med Lagrådet om att andning inte ryms i syftet med LSS-lagstiftningen.
( fyra kommentarer )

2019-06-19

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs”
Lagrådet kritiserade nyligen synen på egenvård i lagförslaget om att andning blir grundläggande behov. För Anna Barsk Holmbom, är problemet gammeldags föreställningar i kommunerna och att dagens regelverk för egenvård inte följs.

2019-06-18

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte”
Anna Barsk Holmbom tror att det blir svårt att ändra lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. Hon vill istället att tiden beräknas på ett nytt sätt.
( fyra kommentarer )

mynthögHögst medellön för kommunalt anställda assistenter
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 för privatanställda och kommunalt anställda assistenter.

2019-06-12

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet”
STIL:s nya ordförande, Jonas Franksson, ser sitt senaste assistansbeslut som ett tecken på en återgång till det synsätt som rådde före LSS-reformen, att han ses som patient och inte som en medborgare.
( 11 kommentarer )

Antalet assistans­berättigade nu 14 332
I maj 2019 hade 14 332 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 847 färre jämfört med okt 2015. 
( fyra kommentarer )

2019-06-05

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistans­grundande i sin helhet”
Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
( sex kommentarer )

2019-05-31

Eva BorgströmEva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?”
Att gruppbostäder liknas vid en sorts institutioner, där de boende saknar inflytande och enbart betraktas som ett kollektiv är något Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, uttrycker irritation över.

2019-05-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”
Om ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att söka den insats hen helst vill ha. Man ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer, säger Sophie Karlsson
( två kommentarer )

2019-05-28

Assistans­kriminalitet tas upp i SVT
I programmet Josefsson - Bedragarnas marknad undersäker Janne Josefsson kriminalitet hos assistansbolag. Han söker bland annat upp företrädare för ett assistansbolag i Malmö, där assistenter bara var anställda på papperet.
( fem kommentarer )

2019-05-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
När Jonas Franksson kommenterar politikersvaren i Assistanskolls enkät inför EU-valet uttrycker han besvikelse över de lama svaren om institutionerna i Europa och att Funktionsrättskonventionen inte tas på allvar. Men det mest uppseendeväckande är ett löfte om en omskrivning av de grundläggande behoven.
( två kommentarer )

2019-05-22

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS
Vi får aldrig tillåta att Sverige hindras vara ett föregångsland i lagstiftning om personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2019-05-20

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
Det positivt att alla partier i EU-valet uttalar stöd för personlig assistans, men många tar trots detta inte Funktionsrätts-konventionen på allvar, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

2019-05-17

mynthögLöneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.
( en kommentar )

2019-05-14

riksdagspartierna samt FIEU-val 2019 - Välj med Assistans­koll
Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Assistanskoll har ställt 10 frågor till partierna inför EU-valet.
( fyra kommentarer )

2019-05-08

Östersunds kommun backar om anhörigassistenter
Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.
( fyra kommentarer )

2019-05-04

Pia SteenslandLagändring om sondmatning och andning skjuts upp
Det blir ingen lagändring 1 juli om andning/sondmatning. Socialutskottet har informerats om att behandlingen skjuts upp till efter sommaren.
( sju kommentarer )

2019-05-03

Nils ÖbergNytt regleringsbrev till Försäkrings­kassan
Försäkringskassan har fått ny Generaldirektör och nytt regleringsbrev. Det nya regleringsbrevet nämner inte timutvecklingen för assistansersättning.
( tre kommentarer )

2019-05-02

FörsäkringskassanRemissvar till lagändring om sondmatning/andning
Brukarorganisationerna och SKL är eniga i att grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar. Försäkringskassan tror att fler grupper kommer att beviljas assistansersättning.
( två kommentarer )

2019-04-25

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända”
Domen från 2009 om integritetsnära delar av grundläggande behov var starten till nedmonteringen av personlig assistans, säger Yvonne Malmgren. Sedan skadesköt man reformen genom att förknippa den med fusk.
( nio kommentarer )

2019-04-24

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp”
På nittiotalet användes varken minuträkning eller integritetsnära delar av grundläggande behov i personlig assistans. Politikerna såg tvärtom LSS och assistansen som en reformering av samhället.
( sju kommentarer )

2019-04-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem”
Prognosen i vårpropositionen om att antalet assistansberättigade ska minska kommer från Försäkringskassan och visar utvecklingen om det inte görs fler lagändringar.
( nio kommentarer )

2019-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistans­reformen?
Grundläggande behov är en konstruktion som saknar stöd i funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-04-10

JustitiaRegeringen spår färre assistans­berättigade
Antalet assistansberättigade minskar från ca 14 500 i slutet av 2018 till 13 967 år 2022. Det bedömer regeringen i sin vårproposition.
( tre kommentarer )

Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistans­ersättning
Efter en överenskommelse mellan S + MP + L + C tillförs 150 miljoner för att finansiera den kommande lagändringen där andning och sondmatning ska bli grundläggande behov.

2019-04-05

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistans­utredning”
Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.
( fyra kommentarer )

2019-03-27

Pia SteenslandPia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring
När lagändringen om sondmatning/andning tas upp i Socialutskottet kommer Kristdemokraterna att kräva att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som integritetsnära.
( fem kommentarer )

2019-03-26

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans”
Mellan jan 2016 och juni 2017 var 29 % av alla barnboenden nybeviljade och 40 barn som nybeviljades boende hade haft personlig assistans året innan.
( fyra kommentarer )

2019-03-21

Eva Borgström, FUBEva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag, dels Östersunds kommun beslut att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.
( fem kommentarer )

2019-03-19

mynthögAssistans­branschen kräver högre assistans­ersättning
Assistansersättningen måste höjas så att löneökningar täcks. Det kräver Kommunal och samtliga arbetsgivar-organisationer i personlig assistans.
( en kommentar )

2019-03-15

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”
Över 80 % av de som söker assistans första gången får fortfarande avslag. Den kommande lagändringen om sondmatning/andning är en droppe i havet säger Maria Persdotter som vill se kraftigare åtgärder.
( sju kommentarer )

2019-03-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”
Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan inte säga om och när det kommer en lagändring om integritetsnära delar av grundläggande behov. Men frågan om statligt huvudmannaskap ska inte dras i långbänk.
( åtta kommentarer )

2019-03-12

Felix FinnvedenFelix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”
Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden. Han anser dock att arbetsmiljön ofta brister och ser visstidsanställningarna som det största problemet.

2019-03-08

Roko KursarRoko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar, Liberalerna, vill se lagstiftning mot att grundläggande behov delas upp i integritetskänsliga delar.
( sju kommentarer )

2019-03-01

lagens klubbaÖver 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag
Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer under 2018 vilket kan jämföras med 1915 personer under 2015.
( två kommentarer )

2019-02-28

Eva BorgströmEva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet”
LSS-utredningens förslag, om de skulle omsättas i praktiken, skulle slå mycket hårt mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt dem med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Det säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB.
( tre kommentarer )

2019-02-27

personer skriverAssistans­kolls behovsräknare förbättrad
Det finns nu två sätt att spara de beräkningar du gör med Assistanskolls behovsräknare. Vi hoppas det gör användningen smidigare.

2019-02-26

Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås
En 66-årsgräns år 2023, en 67- årsgräns år 2026. I samband med att den allmänna pensionsåldern höjs bör även åldersgränsen i LSS höjas enligt en promemoria från en arbetsgrupp på Socialdepartementet.
( två kommentarer )

2019-02-23

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA - "Vi behöver genast ett förtydligande om att alla grundläggande behov ska ses i sin helhet"
Regeringens lagförslag om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov räcker inte menar Sophie Karlsson. Grundläggande behov måste räknas i sin helhet. Detta kräver ytterligare lagändringar vilket också Kristdemokraterna ställt krav på. 
( två kommentarer )

2019-02-22

Markus KallifatidesMarkus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
Bengt Elmén kritiserade nyligen Reformisternas reformprogram för att inte nämna personer med funktionsvariation, förutom att de kraftigt vill öka antalet specialbostäder. Reformisternas Ordförande Markus Kallifatides svarar nu på kritiken.
( en kommentar )

2019-02-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov
Nuvarande fem grundläggande behov föreslås utökas till sju med andning och sondmatning. Regeringen har skickat en promemoria på remiss och lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019. De grundläggande behoven delas dock fortfarande upp i integritetsnära delar.
( två kommentarer )

2019-02-19

Susanne Berg i konferensrumSusanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
I LSS 2.0 beskriver STIL en ny modell för behovsbedömning av personlig assistans där personkretsar och grundläggande behov ska bort. Behov ska istället vara kvalitativ, kvantitativt eller kontinuerligt omfattande.
( tre kommentarer )

2019-02-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistans­berättigade”
Generella förbud mot anhöriga som assistenter strider mot valfriheten i LSS. Om en assistent bestämmer över en assistansberättigad som inte kan slå larm ska åtgärder vidtas oavsett om assistenten är anhörig eller inte, säger Sophie Karlsson.
( fem kommentarer )

Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”
Östersunds kommun har beslutat att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter. Beslutet motiveras med att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller inte kan larma om något är fel. FUB har kritiserat beslutet och IVO har inlett en granskning.
( sju kommentarer )

2019-02-12

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
Vad menar Reformisterna inom socialdemokratin med att de "kraftigt" vill öka antalet specialbostäder för funktionsvarierade? Det undrar Assistanskolls krönikör Bengt Elmén.
( två kommentarer )

2019-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
Den kommande lagändringen om sondmatning/andning måste agera mot att Försäkringskassan delar upp sondmatning i vad som är integritetsnära och inte. Pia Steensland vill även se ett förstatligande av personlig assistans.
( en kommentar )

2019-02-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
De som skrev LSS-utredningen visade inte respekt för funktionshinderrörelsen. Istället struntade man i våra åsikter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2019-02-04

Brittisk funktionshinder­forskare varnar för LSS-utredningen
Kommuner i Storbritannien har sparat in på personlig assistans efter finanskrisen 2009. I ett reportage från Studio Ett varnar brittiska forskare för att ersätta personlig assistans med kommunalt stöd.
( en kommentar )

2019-02-01

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
Vilka åtgärder har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov? Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

2019-01-29

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
LSS-utredningen vill öka statens makt på bekostnad av individen. En ny utredning bör agera mot integritetsnära hjälpbehov och 65-årsgränsen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sex kommentarer )

2019-01-28

Försäkrings­kassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
I oktober ökade antalet assistansberättigade med 60 personer i Försäkringskassans statistik. Enligt Magdalena Kubien, statistiker på Försäkringskassan, berodde det på att antalet beräknades på ett nytt sätt så att något fler kom in i redovisningssystemet.

BrukarorganisationernaBrukarorganisationer sågar LSS-utredningen och ställer krav på regeringen
Assistanskoll har frågat 10 brukarorganisationer om hur de ser på LSS-utredningens förslag och vad de nu förväntar sig av regeringen och assistansöverenskommelsen med Centern och Liberalerna.
( två kommentarer )

2019-01-24

Drygt 75 % väljer en privat assistans­anordnare
Drygt 75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2018 valt ett en privat assistansanordnare. Knappt 21 % valde kommunen och 3 % var egna arbetsgivare för sina assistenter.
( fem kommentarer )

2019-01-22

SR analyserar den politiska utvecklingen i assistans­frågan
SR-podden "Det politiska spelet" analyserar LSS-utredningen och den politiska utvecklingen i assistansfrågan.
( två kommentarer )

2019-01-21

Stefan LöfvenStefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
S+MP regeringen har en överenskommelse med Centern och Liberalerna om personlig assistans. I regeringsförklaringen sade Stefan Löfven bland annat att rätten för assistans för tillsyn ska stärkas. Lena Hallengren blir Socialminister och den fortsatt ansvarige för LSS och personlig assistans. 
( nio kommentarer )

2019-01-17

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började”
Skrotad LSS–utredning. En ny parlamentarisk assistansutredning där Liberalerna är drivande i att skriva direktiven. Omprövning av de som förlorat sin assistans efter 2015 när lagändringar för andning/sondmatning införts. Förstatligande av assistansen. Det är enligt Bengt Eliasson målsättningen i överenskommelsen mellan S+L+C+MP.
( sju kommentarer )

2019-01-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt”
LSS-utredningen har en förvrängd syn på assistans som präglas av tiden i slutet av 2015 med en absurd fuskdebatt. Mikael Klein tror inte att den kommer att antas idag men varnar för att förslagen kan tas upp om några år av en annan regering med en annan syn på assistans.
( en kommentar )

2019-01-12

Två assistans­förslag i regerings­förhandlingarna
Just nu ligger två assistansförslag på bordet i regeringsförhandlingarna. Om Centern och Liberalerna stödjer en S+Mp regering tillsätts en ny utredning 2019 som bland annat ska säkra rätten till assistans vid tillsynsbehov. Om de stödjer en M+KD regering ska staten ta över LSS och ”åtgärda allvarliga brister”.
( tre kommentarer )

2019-01-11

Öppen bokLSS-utredningens slutliga förslag presenterades
LSS-utredningen föreslår tex statligt huvudmannaskap, borttagen assistans för barn under 16 år och psykiskt funktionshindrade. Införande av en schablon på 15 timmar dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
( 14 kommentarer )

2019-01-10

händer som skriverLSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
Utredaren Gunilla Malmborg presenterar förslagen i LSS-utredningen på en pressträff som kan följas via regeringens hemsida.
( sex kommentarer )

Skicka sidan till: