Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap?

V, M och KD krävde nyligen ett helt statligt huvudmannaskap för personlig assistans, Socialutskottet beräknas rösta om en snabbutredning nästa vecka. Från Funktionsrättsrörelsen som tidigare krävt detta, kommer nu krav på att behovsbedömningarna först måste förändras. ILI-projektet "Artikel19 som verktyg" har analyserat situationen i Förstatligande inte prio 1.

Funktionsrättsrörelsen har länge velat se ett förstatligande av personlig assistans. Nyligen krävde de tre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ett förstatligande i en debattartikel. Liberalerna och Centern har länge varit inne på samma sak och i Januariöverenskommelsen (punkt 64) med Socialdemokraterna är ett krav en utredning om att staten skulle bli ensam huvudman för personlig assistans.

STILs ordförande Jonas Franksson har tex sagt att man måste man få ordning på behovsbedömningarna och rätten till personlig assistans innan ett statligt huvudmannaskap införs.
– Man måste (först) göra om kriterierna för rätten att få assistans och vidga de möjligheterna. Som det ser ut nu så kommer det bli väldigt svårt för de drygt 4000 som har assistans via kommunerna att få personlig assistans via staten. Och om omprövningsstoppet upphör riskerar tusentals halka ut och istället få den nya LSS-insats som LSS-utredningen föreslår, personlig service och boendestöd, säger Jonas Franksson.

Läs analysen Förstatligande inte prio 1 från "Artikel19 som verktyg"

Skicka sidan till: