"Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund"

Thomas JuneborgPå "Artikel 19 som verktyg" berättar Thomas Juneborg hur han nästan förlorade sin assistans strax innan tvåårsomprövningarna frystes i nov 2017. Beslutet var taget men han räddades av regeringens nödstopp. Thomas Juneborg beskriver omprövningen som mycket integritetskränkande. Artikel 19 söker nu berättelser från personer som upplevt kränkande behovsbedömningar.

Artikel 19 som verktyg

"Artikel 19 som verktyg" är ett projekt på Independent Living Institute som vill stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 4 dec 2008. Artikel 19 i FN-konventionen handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället, rätten att välja var och med vem man vill leva, rätt till samhällsservice och personlig assistans.

Grundläggande behov minskades från 29 till 12 timmar/vecka

Thomas Juneborg som även är krönikör på Assistanskoll berättar i en intervju på "Artikel 19 som verktyg" om hur hans sista tvåårsomprövning 2017 ledde till att han bedömdes ha 12 timmar grundläggande behov/vecka mot tidigare 29. Han skulle då ha förlorat sin assistansersättning.
– Folk förlorade sin assistans på löpande band, säger Thomas Juneborg och anser att detta berodde på främst tre saker: regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016, finansministerns uttalade om att det skulle gå att spara pengar på personlig assistans och det mycket kritiserade direktiven till den då kommande LSS-utredningen.

Kändes sig ifrågasatt in i minsta detalj

Thomas Juneborg anser att hans behov vid utredningen 2017 tydligt framgick av tidigare utredningar. Men allting blev återigen som han uttrycker det ”in i minsta detalj” ifrågasatt.
– De ifrågasatte allt: ”du säger att det tar si och så många minuter att handla, stämmer det verkligen?” och den typen av frågor. Gång på gång fick jag påminna om att jag inte kan göra en enda förflyttning på egen hand.

Räddades av nödstoppet nov 2017

Hans beslut vid tvåårsomprövningen 2017 genomfördes aldrig pga nödstoppet i nov 2017. Han säger nu att han nu har assistans på nåder och är säker på vad som skulle ske om tvåårsomprövningarna återupptas.
– Skulle omprövningarna mot förmodan återupptas skulle jag med det befintliga regelverket med 99,9 % säkerhet förlora assistansen. Trots att de vet att jag har min medfödda hjärnskada och har suttit rullstol i hela mitt liv och jag kommer att sitta i den resten av livet.


Vidare läsning

Förlorade (nästan) all assistans vid omprövning

Artikel 19 som verktyg efterlyser berättelser kring:

  • Upplevelser av integritetskränkande behovsbedömningar.
  • Integritetskränkande behovsbedömningar som inte ledde till beviljad assistans.
  • Onödig integritetskränkande behovsbedömning i omprövning vid oförändrade behov.
  • Ifrågasättande av livsstil, exempelvis om politiskt/ideellt engagemang, att bo i egen lägenhet, med vem man vill bo, fritidsintressen, arbete, studier m.m.
  • Om du har du vägrat lämna information som är integritetskränkande att lämna ut, och det har lett till nekad assistans eller beviljande i mindre omfattning än om du hade lämnat uppgiften.
  • Vi är också öppna för att ta emot integritetskränkande formuleringar i beslutsmaterial.

Skicka sidan till: