IfA uppmanar Magdalena Andersson att agera

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, ordförande, IfA

Vi vill inte inruta våra liv efter ett schema som det inte går att avvika från. Vi vill inte ha assistansanordnare som kontrollanter i våra hem eller personliga assistenter som ständigt övervakar oss. Det skriver ifA i ett brev direkt till statsminister Magdalena Andersson.

Assistansanvändare får idag återkrav om man använt personlig assistans för något annat än det som specifikt var beräknat i beslutet. Detta är orimligt enligt Intressegruppen för assistansberättigade, IfA som anser att assistansberättigade behöver, som vem som helst, kunna ha en flexibilitet för vad man gör i sin vardag.
– Retroaktiv ändring av beslutet kan inte vara rimlig när personlig assistans har utförts och det har förelegat assistansbehov. Det borde vara upp till den enskilde om en vill använda det för hundpromenader eller att ta hand om sina barn, skriver IfA i brevet till Magdalena Andersson.

Måste kunna leva våra liv som andra medborgare

Försäkringskassan ställer helt orimliga krav på när de "väsentligt ändrade förhållanden" som leder till omprövning föreligger enligt ifA som hänvisar till domar och beslut där Försäkringskassan ställer krav om att assistansanordnare ska vara “väl insatta” i hur personers “dagliga hjälpbehov ser ut” och att “assistansanordnare ska ha uppgift om hur dagarna ser ut för de anställda”.
– Vi vill inte ha assistansanordnare som kontrollanter i våra hem eller inruta våra liv efter ett schema. Vi assistansberättigade måste kunna leva våra liv som andra medborgare, skriver IfA.

Kräver tilläggsdirektiv till huvudmannaskapsutredningen

Om alla förändringar i assistansanvändarens vardag ska rapporteras som ändrade förhållanden kommer systemet att kollapsa, säger IfA och uppmanar Magdalena Andersson, att i tilläggsdirektiv till den huvudmannaskapsutredning som tillsatts (dir 2021:76) lägga in att behovsbedömningen måste ses över.
– Behovsbedömningen ligger till grund för vad som eventuellt anses vara ändrade förhållanden samt vad som berättigar till personlig assistans. Behoven måste kunna ses i sin helhet och inte detaljbedömas, skriver IfA.

Skicka sidan till: